KATALIKAI.LT
 
 

Malda vienybėje su Švč. Dievo Motina Marija


Nuo pat Marijos sutikimo, kurį Apreiškimo metu tikėdama ji davė ir nesvyruodama liko jam ištikima po Kryžiumi, jos motinystė apima ir mus, jos Sūnaus brolius ir seseris. Jėzus, vienintelis Tarpininkas, yra mūsų maldos kelias. Marija, Jo Motina ir mūsų Motina, yra Kelrodė, to kelio „Ženklas“.

Plg. Kario maldos vadovas. Vilnius: Lietuvos Kariuomenės ordinariatas, 2003. P. 24.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt