KATALIKAI.LT
 
 2020 m. sausio 26 d. (III eilinis sekmadienis) – Dievo Žodžio sekmadienis, kurį švęsime pirmą kartą.

Jis, pasak popiežiaus PRANCIŠKAUS, yra skirtas švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį (Aperuit illis, 3).

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIO PROGA (2020)

Popiežius PRANCIŠKUS apie Dievo žodį 2020 m. sausį

Popiežius: Dievo Žodis mus veda į gilumą

Popiežius: mūsų gyvenime visada tebūna vietos Dievo žodžiui

Popiežius padovanojo po Šventojo Rašto knygą sekmadienio Mišių dalyviams

PAGRINDINIAI ŠALTINIAI INTERNETE

Interneto svetainės ir projektai

Pagrindiniai Bažnyčios dokumentai

Katekizmas apie Šventąjį Raštą

PAGRINDINIAI LEIDINIAI

Leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai >>>

Leidykla „Gyvieji akmenėliai“ >>>

  Žurnalas „ŽODIS tarp mūsų“ – katalikiškas dvimėnesinis kasdienių Šventojo Rašto (pagal liturginį katendorių) meditacijų žurnalas, skirtas skaitytojui, norinčiam labiau pažinti Dievo žodį ir juo gyventi.

  Apie maldą su Šventuoju Raštu. Evangelizacinis-katechetinis lankstinukas, 12 p. 2018, 12 p.

  Stephen J. Binz. Pašnekesys su DIEVU skaitant Šventąjį Raštą / Šiuolaikinis požiūris į lectio divina, 2009.

  Carroll Stuhlmueller CP. Biblijos meditacijos. Advento ir Kalėdų laikas, 2002.
  Carroll Stuhlmueller CP. Biblijos meditacijos. Gavėnia, 2003.
  Carroll Stuhlmueller CP. Biblijos meditacijos. Velykų laikas, 2003.

KURSAI, SEMINARAI IR STUDIJŲ PROGRAMOS >>>

 
2020 02 05
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt