KATALIKAI.LT
 
 

Litanijos

Litanijos yra saviti religinės poezijos kūriniai – ilga eilė kreipinių, dažniausiai paimtų iš Šventojo Rašto, su besikartojančiais atsakymais. Maldinga siela čia išlieja savo susižavėjimą Išganytojo kilnumu ir darbais, šventųjų dorybėmis, kartu dėkoja ir maldauja.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 260.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt