2006 m. VASAROS STOVYKLOS ir pan.
 
 

Patikslinta 2006 07 01

Duomenis pateikė patys stovyklų rengėjai arba Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras. Šių duomenų patikslinimus siųsti info@katalikai.lt

Dėl išsamesnės informacijos apie stovyklas ir registraciją malonėkite kreiptis į stovyklų rengėjus!

VAJC platinamą stovyklų sąrašą galite parsisiųsti DOC (jame žaliai pažymėtos stovyklos nėra įtrauktos šiame KATALIKAI.LT puslapyje).

Paskirties grupės:

 visiems  (arba beveik visiems)     dvasininkams, vienuoliams ir pan.

 šeimoms     jaunimui     vaikams     specialioms grupėms

BIRŽELIS
       
06 14–23 Jaunimo darbo ir poilsio stovykla su Amatų centro jaunimu Čekoniškėse.
Organizuoja Betzatos bendruomenė
Registracija iš anksto.
06 23 – 07 02 Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Žemaičių Kalvariją DOC.
Organizuoja PJT.
Registracija būtina iki birželio 20 d.
06 25–30 Karmelio mokykla jaunimui Šiluvoje DOC. Vadovai – t. Marcelino Iragui OCD, t. Valdas Paura OCD Registracija baigta
06 26 – 07 02 Šeimų rekolekcijos su Kanos bendruomene Telšių kunigų seminarijoje DOC. Registracija būtina iki birželio 12 d.
06 26 – 07 02 Stovykla „Pasaulio sutvėrimas“ mamoms su vaikais iki 6 metų, ir merginoms norinčioms būti savanorėmis – auklėmis.
Organizuoja Betzatos bendruomenė
Registracija iki birželio 20 d.
06 28 – 07 06 Anglų kalbos stovykla 10–16 metų berniukams ir vaikinams Kauno r. (kontaktai – Darius Geberauskas, 8 601 39999).
Organizuoja Opus Dei 
Registracija iki birželio 15 d.
       
LIEPA
       
07 02–08 Vaikų (9–14 m.) stovykla Tverečiuje, Ignalinos r. (kontaktai – kun. Aleksandras Barelli, 8 655 13789).  
Organizuoja Vilniaus saleziečiai 
Registruotis nuo birželio 10 iki 23 d.
07 02–09 Savaitė Pakutuvėnuose „Pasilikite mano meilėje“ su t. F. Ciardi kunigams, klierikams, sesėms ir broliams vienuoliams DOC (įsitraukti galima bet kuriuo metu). Kviečiami ir kiti besidomintys, ypač 6–9 d.
Organizuoja Vienuolijų konferencija
Registracija iš anksto
07 05–09 Šeimų ir sutuoktinių stovykla Baltiškėse „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų" DOC.
Organizuoja Tiberiados broliai
Registracija iki birželio 25 d.
07 06–08  Stovykla su jaunimu iš jaunimo namų bei su neįgaliais bendruomenės nariais Čekoniškėse.
Organizuoja Betzatos bendruomenė
Registracija iš anksto.
07 06–10 „Comunione e Liberazione“ judėjimo vasaros stovykla studentams ir suaugusiems Merkinėje (kontaktai – tel. 5 2346993, mildos11@takas.lt). Registracija iš anksto
07 06–13 Šv. Jono brolių stovykla jaunimui Marcinkonyse DOC Registruotis iš anksto
07 07–14 Indėniška–skautiška stovykla, kurią ruošia skautai neskautams – vaikams (8–14 m.) prie Krekenavos (kontaktai – tel. 5 2611252, vsc@skautai.lt).
Organizuoja Vilniaus skautai
Registracija iki liepos 3 d.
07 09–16 Šeimų stovykla Pakutuvėnuose DOC. Tema: „Pavydo apraiškos šeimoje”.
Organizuoja PJT.
Registracija būtina iki liepos 3 d.
07 09–18 Poilsio stovykla vaikams (7–14 m.) „Protėvių keliais kuriame valstybę“ Berčiūnuose (kontaktai – tel. 45 507794).
Organizuoja A. Lipniūno kultūros centras 
Registracija iš anksto
07 10–12 Rekolekcijos kunigams Vilniaus kunigų seminarijoje.
Vedantieji – ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM iš JAV.
Registracija iki liepos 3 d.
07 10–13 „Comunione e Liberazione“ judėjimo vasaros stovykla moksleiviams Merkinėje (kontaktai – tel. 5 2346993, mildos11@takas.lt). Registracija iš anksto
07 10–20 Kolpingo vasaros stovykla vaikams (8–13 m.) Troškūnuose (kontaktai – m. tel. 686 60464). Registracija iki birželio 12 d.
07 10–28 Popietinė stovykla (kiekvieną darbo dieną 13.30–18 val. ) vaikams (6–15 m.) Vilniaus Saleziečių parapijos patalpose. Organizuoja Vilniaus saleziečiai Registracijos iš anksto nėra
07 14–15 Seminaras aktyviai tarnaujantiems Bažnyčioje (Kaunas).
Vedantieji – ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM iš JAV.
Registracija iki liepos 10 d.
07 16–21 Stovykla besidomintiems karmelitiškuoju dvasingumu su  broliais karmelitais iš Olandijos, Vokietijos ir Airijos DOC (Linkuva – Trinapolis) Registracija iki liepos 12 d.
07 20–26 Stovykla vaikams (8–12 m.) „Dievo kūrinija yra mums dovanota“ Baltriškėse DOC.
Organizuoja Tiberiados broliai
Registracija iki liepos 15 d.
07 22–26 Krikščioniško socialinio mokymo stovykla jaunimui Troškūnuose  (15–18 m.) (kontaktai – m. tel. 686 60464).
Organizuoja Kolpingo draugija
Registruotis iki birželio 12 d.
07 22 – 08 01 „Tarptautinė muzikinė vasaros giesmių savaitė“ – Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų jaunimo šlovinimo grupių vadovams Trinapolyje (15–25 m.). Registracija VAJC iki liepos 1 d.
07 23–30 Grigališkojo choralo savaitė PAŽAISLIS 2006 (grigališkojo choralo mokymo ir bendruomeninės maldos stovykla). Registruotis kuo anksčiau prieš liepos 1
07 23–30 Šv. Pranciškaus draugų stovykla „Eik ir atstatyk mano Bažnyčią“ Pakutuvėnuose DOC.
Organizuoja PJT.
Registracija būtina iki liepos 20 d.
07 29 – 08 05 Šeimų stovykla „Magnificat“ Pageluvio vaikų poilsio stovykloje, Šiaulių r.
Organizuoja Šv. Jono broliai
Registracija iš anksto
07 30 – 08 06 Penktoji Grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų savaitė „Ad Fontes“ Kražiuose. Registruotis iki liepos 1 d.
       
RUGPJŪTIS
       
08 06–12 Vaikų (9–14 m.) stovykla Tverečiuje, Ignalinos r. (kontaktai – kun. Aleksandras Barelli, 8 655 13789).  
Organizuoja Vilniaus saleziečiai 
Registruotis nuo birželio 10 iki liepos 27 d.
08 06–13 Paauglių ir jaunimo stovykla Pakutuvėnuose „Šoksiu Tau, Viešpatie“ DOC.
Organizuoja PJT.
Registracija būtina iki rugpjūčio 1 d.
08 10–15 Stovykla jaunimui (16–25 m.) Baltriškėse „Eik ir atstatyk mano Bažnyčią“ DOC.
Organizuoja Tiberiados broliai
Registracija iki liepos 15 d.
08 27–09 03 Tarptautinė darbo ir poilsio stovykla jaunimui ir asmenims su negalia Čekoniškėse (Lietuva, Prancūzija).
Organizuoja Betzatos bendruomenė 
Registracija iš anksto

Patikslinimus siųsti info@katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt