JAUNIMO DIENOS – pasaulio, Lietuvos , vyskupijų
 
 

 

2006 m. VYSKUPIJŲ JAUNIMO DIENOS

Kaišiadorių vyskupijos JD – rugpjūčio 19 d.
Kauno arkivyskupijos JD – rugsėjo mėnesį Šiluvos atlaidų metu
Panevėžio vyskupijos JD – balandžio 29 d. Panevėžyje
Šiaulių vyskupijos JD – gegužės 13 d.
Telšių vyskupijos JD – liepos 1 d.
Vilkaviškio vyskupijos JD – birželio 10 d. Vilkaviškyje
Vilniaus arkivyskupijos JD – rugsėjį

 

LIETUVOS JAUNIMO DIENOS 2007
2007 m. birželio paskutinis savaitgalis, Klaipėda

TEMA: „Drąsos! Tai aš“ (Mt 14, 22-33).

 

PASAULIO JAUNIMO DIENOS 2008
Sidnėjus, Australija

 

XXI PASAULINĖ JAUNIMO DIENA
Balandžio 9 d., Verbų sekmadienį

Dienos tema: „Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui“ (Ps 119, 105)

 

Apie jaunimo dienas

Nemažai jaunuolių iš Lietuvos jau žino, kas yra Pasaulio jaunimo dienos. Paskutinės jaunimo dienos, kurių tema buvo „Mes atvykome Jo pagarbinti” (Mt 2,2) vyko praėjusiais, 2005 metais, Kelne, Vokietijoje.

Tačiau daug kas suklūsta išgirdę, jog šiemet vyks XXI Pasaulio jaunimo diena. Štai ir popiežius Benediktas XVI paskelbė žinią visam pasaulio jaunimui XXI Pasaulinei jaunimo dienai, kurios tema „Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui“ (Ps 119, 105).

Kaip atsirado Pasaulio jaunimo dienų tradicija? Kas ją pradėjo? Kas nusprendžia, kada ir kokios jaunimo dienos vyks?

1984 m. daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į Popiežiaus kvietimą atvykti švęsti Verbų sekmadienio Šv. Petro aikštėje, Romoje. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo ir Verbų sekmadienio išvakarėse Popiežius, kreipdamasis į jaunimą, kalbėjo: „Koks nuostabus reginys matyti jus čia susirinkusius! Kas sakė, jog šiandieninis jaunimas praradęs vertybių jausmą? Nejaugi iš tiesų juo negalima pasikliauti?” Jonas Paulius II įteikė pasaulio jaunimui simbolį – didžiulį medinį Pasaulio jaunimo dienų kryžių bei nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje.

Daugiau nei 250 000 jaunuolių atsiliepė į Popiežiaus kvietimą ir atvyko į Romą 1985 m. Verbų sekmadienį. Prieš pat renginį, Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui, kurio pagrindinė tema buvo atsakomybė už ateitį, gimstanti su kiekviena karta: „Atsakomybė už dabartinę tikrovę gula visų pirma ant suaugusiųjų pečių. Jūsų rankose yra atsakomybė už tai, kas vieną dieną taip pat taps tikrove”.

Po savaitės Popiežius paskelbė Pasaulio jaunimo dienas reguliariu renginiu. Savo velykiniame kreipimesi „Urbi et orbi” jis kalbėjo: „Praėjusį sekmadienį aš susitikau su šimtais tūkstančių jaunuolių; jų šventiškas entuziazmas paliko stiprų įspūdį mano sieloje. Kad šie nuostabūs išgyvenimai neišblėstų ir būtų kasmet rengiamas tarptautinis jaunimo Verbų sekmadienio minėjimas, aš dar kartą patvirtinu savo sprendimą“.

Oficialiai pirmosios Pasaulio jaunimo dienos (toliau PJD) buvo švenčiamos Romoje 1986 m. Verbų sekmadienį. Nuo 1987 m. jos imtos rengti kas dvejus metus vis kitoje šalyje, o tarpiniais metais – minimos Verbų sekmadienį Romoje bei viso pasaulio vyskupijose.

Šiais, 2006 metais Verbų sekmadienį Pasaulio jaunimo diena bus ypatingai minima Romoje. Nes čia viso pasaulio tautų jaunimo atstovai susitiks aptarti praėjusių ir planuoti ateinančių PJD, kurios 2008 metais vyks Sidnėjuje, Australijoje, ir švęs šv. Mišias kartu su popiežiumi Benediktu XVI. Lietuvą atstovaus Jaunimo pastoracijos tarybos prie LVK atstovės Dalia Macevičiūtė ir Kristina Matuzevičiūtė.

Lietuvoje šį sekmadienį – balandžio 9-ąją – Pasaulio jaunimo dieną jaunimas kviečiamas minėti parapijose. Kretingos parapija ir Pranciškoniško jaunimo tarnyba kviečia atgaivinti Kelne uždegtą entuziazmo ugnį susitikime, kuris prasidės 9.15 bažnyčioje.

Vyskupijų jaunimo dienos vyks kitu metu: Kauno ir Vilniaus arkivyskupijose – rugsėjo mėnesį, Kaišiadorių – rugpjūčio 19 d., Panevėžio – balandžio 29 d., Šiaulių – gegužės 13 d., Telšių – liepos 1 d., Vilkaviškio – birželio 10 d.

Kitais, 2007 metais birželio paskutinį savaitgalį Klaipėdoje vyks Lietuvos Jaunimo Dienos.

Margarita Vyskupaitienė
Jaunimo pastoracijos tarybos prie LVK sekretorė

 

 

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt