KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GRUODIS 2015
Advento laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A Iz 11, 1-10; Lk 10, 21-24 I savaitės
2 T Iz 25, 6-10; Mt 15, 29-37
3 K Iz 26, 1–6; Mt 7, 21. 24–27
Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas
4 Pn Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31
Šv. Jonas Damaskietis, Bažnyčios mokytojas, kunigas
5 Š Iz 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 - 10, 1.5-8
6 S II ADVENTO SEKMADIENIS
Bar 5, 1-9; Fil 1, 4-6. 8-11; Lk 3, 1-6
II savaitės
7 P Iz 35, 1–10; Lk 5, 17-26
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
8 A Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9–15; Ef 1, 3–6. 11–12; Lk 1, 26–38
I savaitės

9

T Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30
Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas
II savaitės

10

K Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
11 Pn Iz 48, 17–19; Mt 11, 16–19
Šv. Damazas I, popiežius
12 Š Sir 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13
Gvadalupės Švč. Mergelė Marija
13 S III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)
Sof 3, 14-18; Fil 4, 4-7; Lk 3, 10-18
III savaitės
14 P Sk 24, 2–7. 15–17; Mt 21, 23–27
Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
15 A Sof 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32
16 T Iz 45, 5. 7-8. 18. 21-25; Lk 7, 19-23
17 K Pr 49, 2. 8–10; Mt 1, 1–17
18 Pn Jer 23, 5-8; Mt 1, 18-24
19 Š Ts 13, 2–7. 24–25; Lk 1, 5–25
20 S IV ADVENTO SEKMADIENIS
Mch 5, 1–4; Žyd 10, 5–10; Lk 1, 39–45
IV savaitės
21

P

Gg 2, 8–14; Lk 1, 39–45 Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas
22 A 1 Sam 1, 24–28; Lk 1, 46–56
23 T Mal 3, 1–4. 23–24; Lk 1, 57–66
Šv. Jonas Kentietis, kunigas
24 K 2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Lk 1, 67–69
Kalėdų vigilija
Iz 62, 1-5; Apd 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25
25 Pn KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18
I savaitės
26 Š

Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Apd 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22

27 S Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas
Sir 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Lk 2, 41–52
28 P Šv. Nekaltieji vaikeliai, kankiniai
1 Jn 1, 5–2, 2; Mt 2, 13–18
29 A

1 Jn 2, 3–11; Lk 2, 22–35
Šv. Tomas Beketas, vyskupas, kankinys

30 T

1 Jn 2, 12–17; Lk 2, 36–40

31 K 1 Jn 2, 18-21; Jn 1, 1-18
Šv. Silvestras I, popiežius
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt