KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LAPKRITIS 2015
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2–4. 9–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12
I savaitės
2 P MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA (VĖLINĖS)
Rd 3, 17–26 (arba Dan 12, 1-3; 2 Mak 12, 43–46); Rom 8, 31–35. 37–39 (arba Rom 14, 7–9. 10–12; 1 Kor 15, 51-57); Mt 5, 1-12 (arba Mt 11, 25-30; Mt 25, 1-13; Mt 25, 31-46)
3 A Rom 12, 5-16; Lk 14, 15-24
Šv. Martynas Poresas, vienuolis
III savaitės
4 T Rom 13, 8-10; Lk 14, 25-33
Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas
5 K Rom 14, 7-12; Lk 15, 1-10
6 Pn Rom 15, 14-21; Lk 16, 1-8
7 Š Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Lk 16, 9-15
8 S XXXII EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 17, 10-16; Žyd 9, 24-28; Mk 12, 38-44
IV savaitės

9

P Laterano bazilikos pašventinimas
Ez 47, 1–2. 8–9. 12; 1 Kor 3, 9–11. 16–17; Jn 2, 13–22

10

A Išm 2, 23-3, 9; Lk 17, 7-10
Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
11 T Išm 6, 1-11; Lk 17, 11-19
Šv. Martynas Turietis, vyskupas
12 K Išm 7, 22-8, 1; Lk 17, 20-25
Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys
13 Pn Išm 13, 1-9; Lk 17, 26-37
14 Š Išm 18, 14-16; 19, 6-9; Lk 18, 1-8
Šv. Marija, Škotė; šv. Gertrūda, mergelė
15 S XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
Dan 12, 1-3; Žyd 10, 11-14. 18; Mk 13, 24-32
I savaitės
16 P ŠVČ. M. MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1–3. 5–6; Gal 4, 4–7; Jn 19, 25–27
17 A 2 Mak 6, 18-31; Lk 19, 1-10
Šv. Elžbieta Vengrė, vienuolė
18 T 2 Mak 7, 1. 20-31; Lk 19, 11-28
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas
19 K 1 Mak 2, 15-29; Lk 19, 41-44
20 Pn 1 Mak 4, 36-37. 52-59; Lk 19, 45-48
Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis
21

Š

1 Mak 6, 1-13; Lk 20, 27-40
Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas
22 S XXXIV EILINIS SEKMADIENIS
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)
Dan 7, 12-14; Apr 1, 5-8; Jn 18, 33-37
23 P Dan 1, 1–6. 8–20; Dan 3, 52–56; Lk 21, 1–4
Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys / šv. Kolumbanas, abatas
II savaitė
24 A Dan 2, 31–45; Lk 21, 5–11
Šv. Andrėjus Dung-Lakas, kunigas, ir jo draugai, kankiniai
25 T Dan 5, 1–6. 13–14. 16–17. 23–28; Lk 21, 12–19
Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė
26 K Dan 6, 11-28; Lk 21, 20–28
27 Pn Dan 7, 2–14; Lk 21, 29–33
28 Š Dan 7, 15-27; Lk 21, 34-36
29 S I ADVENTO SEKMADIENIS
Jer 33, 14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Lk 21, 25-28. 34-36
I savaitės
30 P Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11
Šv. Andriejus, apaštalas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt