KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SPALIS 2015
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K Neh 8, 1-4.5-6.8-12; Lk 10, 1-12
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja
II savaitės
2 Pn Šv. Angelai Sargai
Iš 23, 20–23; Mt 18, 1–5. 10
3 Š Bar 4, 5-12. 27-29; Lk 10, 17-24
4 S XXVII EILINIS SEKMADIENIS
Pr 2, 18–24; Žyd 2, 9–11; Mk 10, 2–16
III savaitės
5 P Jon 1, 1-2, 1.11; Lk 10, 25-37
Šv. Faustina Kovalska, vienuolė
6 A Jon 3, 1-10; Lk 10, 38-42
Šv. Brunonas, kunigas
7 T Jon 4, 1-11; Lk 11, 1–4
Rožinio Švč. Mergelė Marija
8 K Mal 3, 13-20; Lk 11, 5-13

9

Pn Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Lk 11, 15–26
Šv. Dionyzas, vyskupas, kankinys ir jo draugai, kankiniai/ Šv. Jonas Leonardis, kunigas

10

Š Jl 4, 12-21; Lk 11, 27-28
11 S XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 7, 7–11; Žyd 4, 12–13; Mk 10, 17–30
IV savaitės
12 P Rom 1, 1-7; Lk 11, 29-32
13 A Rom 1, 16-25; Lk 11, 37-41
14 T Rom 2, 1-11; Lk 11, 42-46
Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys
15 K Rom 3, 21-30; Lk 11, 47-54
Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja
16 Pn Rom 4, 1-8; Lk 12, 1-7
Šv. Jadvyga Silezietė, vienuolė/ Šv. Margarita Marija Alakok, mergelė
17 Š Rom 4, 13. 16-18; Lk 12, 8-12
Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys
18 S XXIX EILINIS SEKMADIENIS (Misijų sekmadienis)
Iz 53, 10–11; Žyd 4, 14–16; Mk 10, 35–45
I savaitės
19 P Rom 4, 20-25; Lk 12, 13-21
Šv. Jonas de Brebefas ir Izaokas Žagas, kunigai, kankiniai ir jų draugai, kankiniai
Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas
20 A Rom 5, 12. 15. 17-21; Lk 12, 35-38
21

T

Rom 6, 12–18; Lk 12, 39-48
22 K Rom 6, 19-23; Lk 12, 49-53
Šv. Jonas Paulius II, popiežius
23 Pn Rom 7, 18-25; Lk 12, 54-59
Šv. Jonas Kapestranas, kunigas
24 Š Rom 8, 1-11; Lk 13, 1-9
Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas
25 S XXX EILINIS SEKMADIENIS
Jer 31, 7–9; Žyd 5, 1–6; Mk 10, 46–52
II savaitės
26 P Rom 8, 12-17; Lk 13, 10-17
27 A Rom 8, 18-25; Lk 13, 18-21
28 T Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai Ef 2, 19–22; Lk 6, 12–19
29 K Rom 8, 31-39; Lk 13, 31-35
30 Pn Rom 9, 1-5; Lk 14, 1-6
31 Š Rom 11, 1-2. 11-12. 25-29; Lk 14, 1.7-11
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt