KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGSĖJIS 2015
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Lk 4, 31-37 II savaitės
2 T Kol 1, 1-8; Lk 4, 38-44
3 K Kol 1, 9-14; Lk 5, 1-11
Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
4 Pn Kol 1, 15-20; Lk 5, 33-39
5 Š Kol 1, 21-23; Lk 6, 1-5
6 S XXIII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 35, 4-7; Jok 2, 1-5; Mk 7, 31-37
III savaitės
7 P Kol 1, 24–2, 3; Lk 6, 6–11
8 A ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)
Mch 5, 1–4; Rom 8, 28–30; Mt 1, 1–16. 18–23
I savaitės

9

T Kol 3, 1-11; Lk 6, 20-26
Šv. Petras Klaveras, kunigas
III savaitės

10

K Kol 3, 12-17; Lk 6, 27-38
11 Pn 1 Tim 1, 1-2. 12-14; Lk 6, 39-42
12 Š 1 Tim 1, 15-17; Lk 6, 43-49
Švč. M. Marijos Vardas
13 S XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 50, 5-9; Jok 2, 14-18; Mk 8, 27-35
IV savaitės
14 P

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas
Sk 21, 4–9; Fil 2, 6–11; Jn 3, 13–17

I savaitės
15 A Švč. M. Marija Sopulingoji
Žyd 5, 7–9; Jn 19, 25–27 (arba Lk 2, 33–35)
IV savaitės
16 T 1 Tim 3, 14-16; Lk 7, 31-35
Šv. Kornelijus, popiežius ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai
17 K 1 Tim 4, 12-16; Lk 7, 36-50
Šv. Robertas Belerminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
18 Pn 1 Tim 6, 3-12; Lk 8, 1-3
19 Š 1 Tim 6, 13-16; Lk 8, 4-15
Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys
20 S XXV EILINIS SEKMADIENIS
Išm 2, 12. 17-20; Jok 3, 16-4, 3; Mk 9, 30-37
I savaitės
21

P

Šv. Matas, apaštalas, evangelistas
Ef 4, 1–7. 11–13; Mt 9, 9–13
22 A Ezd 6, 7-8. 12. 14-20; Lk 8, 19-21
23 T Ezd 9, 5-9; Lk 8, 1-6
Šv. Pijus Petraličietis, kunigas
24 K Ag 1, 1-8; Lk 9, 7-9
25 Pn Ag 2, 1-9; Lk 9, 18-22
26 Š Zch 2, 5-9.14-15; Lk 9, 43-45
Šv. Kozmas ir Damijanas, kankiniai
27 S XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Sk 11, 25-29; Jok 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48
II savaitės
28 P Zch 8, 2-8; Lk 9, 46-50
Šv. Vaclovas, kankinys
29 A Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai
Dan 7, 9–10. 13–14 (arba Apr 12, 7–12); Jn 1, 47–51
30 T Neh 2, 1-8; Lk 9, 57-62
Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt