KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGPJŪTIS 2015
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Kun 25, 1. 8–17; Mt 14, 1–12
Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
I savaitės
2 S XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Iš 16, 2-4. 12-15; Ef 4, 17. 20-24; Jn 6, 24-35
II savaitės
3 P Sk 11, 4-15; Mt 14, 13-21
4 A Sk 12, 1-13; Mt 14, 22-36
Šv. Jonas Marija Vianejus, kunigas
5 T Sk 13, 1-2. 26-14, 1. 26-30. 34-35; Mt 15, 21–28
Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimas
6 K Kristaus Atsimainymas
Dan 7, 9-10. 13-14; 2 Pt 1, 16-19; Mk 9, 2-10
I savaitės
7 Pn Įst 4, 32-40; Mt 16, 24-28
Šv. Sikstas II, popiežius ir draugai, kankiniai / Šv. Kajetonas, kunigas
II savaitės
8 Š Įst 6, 4-13; Mt 17, 14-20
Šv. Domininkas, kunigas

9

S XIX EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 4-8; Ef 4, 30 - 5, 2; Jn 6, 41-52
III savaitės

10

P Šv. Laurynas, diakonas, kankinys
2 Kor 9, 6-10; Jn 12, 24-26
11 A Įst 31, 1-8. 32, 3-12; Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Šv. Klara, mergelė
12 T Įst 34, 1-12; Mt 18, 15-20
Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė
13 K Joz 4, 7-10. 11, 13-17; Mt 18, 21-19, 1
Šv. Poncijonas, popiežius ir Šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai
14 Pn Joz 24, 1-13; Mt 19, 3- 12
Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys
15 Š ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Apr 11, 19. 12, 1. 3-6. 10; 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56
I savaitės
16 S XX EILINIS SEKMADIENIS
Pat 9, 1-6; Ef 5, 15-20; Jn 6, 51-58
IV savaitės
17 P Ts 2, 11-19; Mt 19, 16-22
Šv. Hiacintas, kunigas
18 A Ts 6, 11-24; Mt 19, 23-30
19 T Ts 9, 6-15; Mt 20, 1-16
Šv. Jonas Eudas, kunigas
20 K Ts 11, 29-39; Mt 22, 1-14
Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas
21

Pn

Rut 1, 1. 3-6. 14-16. 22; Mt 22, 34-40
Šv. Pijus X, popiežius
22 Š Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17; Mt 23, 1-12
Švč. M. Marija Karalienė
23 S XXI EILINIS SEKMADIENIS
Joz 24, 1-2. 15-18; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69
I savaitės
24 P Šv. Baltramiejus, apaštalas
Apr 21, 9-14; Jn 1, 45-51
1 Tes 1, 1-5. 8-10; Mt 23, 13-22
25 A 1 Tes 2, 1-8; Mt 23, 23-26
Šv. Lidvikas; Šv. Juozapas Kalasantas, kunigas
26 T 1 Tes 2, 9-13; Mt 23, 27-32
Šv. Kazimieras - lietuvių jaunimo globėjas
27 K 1 Tes 3, 7-13; Mt 24, 42-51
Šv. Monika
28 Pn 1 Tes 4, 1-8; Mt 25, 1-13
Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
29 Š Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas
Jer 1, 17–19; Mk 6, 17–29
30 S XXII EILINIS SEKMADIENIS
Įst 4, 1-2. 6-8; Jok 1, 17-18. 21-22. 27; Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23
II savaitės
31 P 1 Tes 4, 13-17; Lk 4, 16-30
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt