KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2015
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Tob 1, 1–2; 2, 1–8; Mk 12, 1–12
Šv. Justinas, kankinys
I savaitės
2 A Tob 2, 9-14; 3, 1; Mk 12, 13–17
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai
3 T Tob 3, 1-13. 16–17 ; Mk 12, 18–27
Šv. Karokis Luanga ir jo draugai, kankiniai
4 K Tob 6, 10–13; 7, 1.8–14; 8, 4–8; Mk 12, 28–34
5 Pn Tob 11, 5-15; Mk 12, 35-37
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
6 Š Tob 12, 1-15. 20; Mk 12, 38–44
Šv. Norbertas, vyskupas
7 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Iš 24, 3-8; Žyd 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26
II savaitės
8 P 2 Kor 1, 1–7; Mt 5, 1–12

9

A 2 Kor 1, 18–22; Mt 5, 13–16
Šv. Efraimas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

10

T 2 Kor 3, 4–11; Mt 5, 17–19
11 K 2 Kor 3, 15–4, 1.3–6; Mt 5, 20–26
Šv. Barnabas, apaštalas
Apd 11, 21–26; 13, 1–3; Mt 10, 7–13
12 Pn ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS
Oz 11, 1. 3-4. 8-9; Ef 3, 8-12. 14-19; Jn 19, 31-37
Maldų už kunigų šventumą diena
I savaitės
13 Š Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis
Iz 61, 9–11; Lk 2, 41–51
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
14

S

XI EILINIS SEKMADIENIS
Ez 17, 22-24; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34
III savaitės
15 P 2 Kor 6,1-10; Mt 5, 38-42
16 A 2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48
17 T 2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18
18 K 2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15
19 Pn 2 Kor 11, 18.21-30; Mt 6, 19-23
Šv. Romualdas, abatas
20 Š 2 Kor 12, 1-10; Mt 6, 24-34
21

S

XII EILINIS SEKMADIENIS
Job 38, 1.8-11; 2 Kor 5, 14-17; Mk 4, 35-41
IV savaitės
22 P Pr 12, 1-9; Mt 7, 1-5
Šv. Paulius Nolietis, vyskupas
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, kankinys
Šv. Tomas Moras, kankinys
23 A Pr 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14
24 T ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 K Pr 16,(1-6).6-12.15-16; Mt 7, 21-29 IV savaitės
26 Pn Pr 17, 1.9-10.15-22; Mt 8, 1-4
27 Š Pr 18, 1-15; Mt 8, 8,5-17
Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
28

S

XIII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Kor 8, 7.9.13-15; Mk 5, 21-43
I savaitės
29 P ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
30 A Pr 19, 15-29; Mt 8, 23-27
Pirmieji šventieji Romos bažnyčios kankiniai
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt