KATALIKAI.LT
 
 

KOVAS 2015
Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; gavėnios šiokiadieniai

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 22,1-2. 9. 10-13. 15-18; Rom 8, 31–34; Mk 9, 2–10
II savaitės

2

P Dan 9, 4–10; Lk 6, 36–38

3

A Iz 1, 10. 16–20; Mt 23, 1–12
4 T ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 K Jer 17, 5–10; Lk 16, 19–31
6 Pn Pr 37, 3–4. 12–13. 17–28; Mt 21, 33–43. 45–46
7 Š Mch 7, 14–15. 18–20; Lk 15, 1–3. 11–32
Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
8 S III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 20,1-17; 1 Kor 1, 22–25; Jn 2,13-25
III savaitės
9 P 2 Kar 5, 1–15; Lk 4, 24–30
Šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys
10 A Dan 3, 25. 34–43; Mt 18, 21–35
Šv. Pranciška Romietė, vienuolė
11 T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
12 K Jer 7, 23–28; Lk 11, 14–23
13 Pn Oz 14, 2–10; Mk 12, 28–34
14 Š Oz 6, 1–6; Lk 18, 9–14
15 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
2 Kr 36,14-16.19-23; 1 Ef 2, 4–10; Jn 3, 14-21
IV savaitės
16 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54
17 A Ez 47, 1–9. 12; Jn 5, 1–3. 5–16
Šv. Patrikas, vyskupas
18 T Iz 49, 8–15; Jn 5, 17–30
Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
19 K ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12–14. 16; Rom 4, 13. 16–18; Mt 1, 16. 18–21 (arba Lk 2, 41-51)
I savaitės
20 Pn Išm 2, 1. 12–22; Jn 7, 1–2. 10. 25–30 IV savaitės
21 Š Jer 11, 18–20; Jn 7, 40–53
22 S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Jer 31,31-34; Žyd 5,7-9; Jn 12,20-33
I savaitės
23 P Dan 13, 1–3.( 4-9.15–17. 19–30. 33–41) 41-62; Jn 8, 1–11
Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas
24 A Sk 21, 4–9; Jn 8, 21–30
25 T VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI
Iz 7, 10–14; 8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38
I savaitės
26 K Pr 17,3-9; Jn 8,51-59
27 Pn Jer 20,10-13; Jn 10,31-42
28 Š Ez 37,21-28; Jn 11,45-56
29 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-72;15,1-47
II savaitės
30 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42,1-7; Jn 12,1-11
31 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt