KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2015
Sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E1; eilinis laikas – gavėnia

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S IV EILINIS SEKMADIENIS
Įst 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28
IV savaitės
2 P Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1-4; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-32 (33-40)
I savaitės
3 A Žyd 12, 1-4; Mk 5, 21-43
Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys / šv. Ansgaras (Oskaras), vyskupas
IV savaitės
4 T Žyd 12, 4-7. 11-15; Mk 6, 1-6
5 K Šv. Agota, mergelė, kankinė
Žyd 12, 18-19.21-24; Mk 6, 7-13
6 Pn Šv. Paulius Mikis ir jo draugai
Žyd 13, 1-8; Mk 6, 14-29
7 Š Žyd 13, 15-17.20-21; Mk 6, 30-34
8 S V EILINIS SEKMADIENIS
Job 7, 1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39
I savaitės

9

P Pr 1, 1-19; Mk 6, 53-56

10

A Pr 1, 20-2, 4a; Mk 7, 1-13
Šv. Scholastika, mergelė
11 T Pr 2,4-9. 15-17; Mk 7, 14-23
Lurdo Švč. Mergelė Marija / Pasaulinė ligonių diena
12 K Pr 2, 18-25; Mk 7, 24-30
13 Pn Pr 3, 1-8; Mk 7, 31-37
14 Š Šv. Kirilas, vienuolis ir šv. Metodijus, vyskupas, Europos globėjai
Apd 13, 46-49; Lk 10, 1-9
15 S VI EILINIS SEKMADIENIS
Kun 13, 1-2. 44-46; 1 Kor 10, 31-11, 1; Mk 1, 40-45
II savaitės
16 P Pr 4, 1-15. 25; Mk 8, 11-13
Lietuvos Nepriklausomybės diena, meldžiamės už Tėvynę
17 A Pr 6,5-8;7,1-5.10; Mk 8, 14-21
Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai
18 T PELENŲ TREČIADIENIS
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
IV savaitės
19 K Įst 30, 15-20; Lk 9, 22-25
20 Pn Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
21

Š

Iz 58, 9-14; Lk 5, 27-32
Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
22 S I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 9, 8-15; 1 Pt 3, 18-22; Mk 1, 12-15
I savaitės
23 P Kun 19, 1–2. 11–18; Mt 25, 31–46
Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
24 A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15
25 T Jon 3, 1–10; Lk 11, 29–32
26 K Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7–12
27 Pn Ez 18, 21–28; Mt 5, 20–26
28 Š Įst 26, 16–19; Mt 5, 43–48
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt