KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2015
Kalėdų laikas–eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
I savaitės
2 Pn 1 Jn 2, 22-28; Jn 1, 19-28
Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai
3 Š 1 Jn 2, 29-3, 6; Jn 1, 29-34
Švč. Jėzaus Vardas
4 S VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
I savaitės
5 P 1 Jn 3, 3,22-4,6; Mt 4, 12-17. 23-25 II savaitės
6 A 1 Jn 4, 7-10; Mk 6, 33-44
7 T 1 Jn 4, 11-18; Mk 6, 45-52
Šv. Raimundas Penjaforietis, kunigas
8 K 1 Jn 4, 19-5, 4; Lk 4, 14-22

9

Pn 1 Jn 5, 5-13; Lk 5, 12-16

10

Š 1 Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30
11 S VIEŠPATIES KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; Apd 10, 34-38; Mk 1, 7-11
I savaitės
12 P Žyd 1, 1-6; Mk 1, 14-20
13 A Žyd 2, 5-12; Mk 1, 21-28
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14

T

Žyd 2, 14-18; Mk 1, 29-39
15 K Žyd 3, 7-14; Mk 1, 40-45
16 P Žyd 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12
17 Š Žyd 4 , 12-16; Mk 2, 13-17
Šv. Antanas, abatas
18 S II EILINIS SEKMADIENIS
1 Sam 3, 3-10. 19; 1 Kor 6, 13-15. 17-20; Jn 1, 35-42
II savaitės
19 P Žyd 5, 1-10; Mk 2, 18-22
20 A Žyd 6, 10-20; Mk 2, 23-28
Šv. Fabijonas, popiežius, kankinys / šv. Sebastijonas, kankinys
21

T

Žyd 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
22 K Žyd 7,25-8, 6 ; Mk 3, 7-12
Šv. Vincentas, diakonas, kankinys
23 Pn Žyd 8, 6-13; Mk 3, 13-19
24 Š Žyd 9, 2-3. 11-14; Mk 3, 20-21
Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
25 S III EILINIS SEKMADIENIS
Jon 3, 1-5.10; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20
Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
III savaitė
26 P Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8; (Tit 1, 1-5); Lk 10, 1-9
27 A

Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
Kol 1, 24–28; Lk 10, 1-9. (10–12. 17–20)
Žyd 10, 1-10; Mk 3, 31-35

28

T

Žyd 10, 11-18; Mk 4, 1-20
Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
29 K Žyd 10,19-25; Mk 4, 21-25
30 Pn Žyd 10, 32-39; Mk 4, 26-34
31 Š Žyd 11, 1-2. 8-19; Mk 4, 35-41
Šv. Jonas Bosko, kunigas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt