KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GRUODIS 2014
Advento laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11 I savaitės
2 A Iz 11, 1–10; Lk 10, 21-24
3 T Iz 25, 6-10; Mt 15, 29-37
Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas
4 K Iz 26, 1–6; Mt 7, 21. 24–27
Šv. Jonas Damaskietis, Bažnyčios mokytojas, kunigas
5 Pn Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31
6 Š Iz 30, 19-21.23-26; Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8
Šv. Mikalojus, vyskupas
7 S II ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 40, 1-5. 9-11; 2 Pt 3, 8-14
Mk 1, 1–8
II savaitės
8 P Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9–15.20; Ef 1, 3–6. 11–12; Lk 1, 26–38
I savaitės

9

A Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14
Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas
II savaitės

10

T Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30
11 K Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
Šv. Damazas I, popiežius
12 Pn Iz 48, 17–19; Mt 11, 16–19
Gvadalupės Švč. Mergelė Marija
13 Š Sir 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13
Šv. Liucija, mergelė, kankinė
14 S III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)
Iz 61, 1–2. 10–11; 1 Tes 5, 16–24; Jn 1, 6–8. 19–28
III savaitės
15 P Sk 24, 2–7. 15–17; Mt 21, 23–27
16 A Sof 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32
17 T Pr 49, 2. 8-10; Mt 1, 1-17
18 K Jer 23, 5-8; Mt 1, 18-24
19 Pn Ts 13, 2–7. 24–25; Lk 1, 5–25
20 Š Iz 7, 10–14; Lk 1, 26–38
21

S

IV ADVENTO SEKMADIENIS
2 Sam 7, 1–5. 8–11 ; Rom 16, 25–27; Lk 1, 26–38
IV savaitės
22 P 1 Sam 1, 24–28; Lk 1, 46–56
23 A Mal 3, 1–4. 23–24; Lk 1, 57–66
Šv. Jonas Kentietis, kunigas
24 T 2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Lk 1, 67–79
Kalėdų vigilija
Iz 62, 1-5; Apd 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25
25 K KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18
I savaitės
26 P

Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Apd 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22

27 Š Šv. apaštalas Jonas, evangelistas
1 Jn 1, 1–4; Jn 20, 2–8
28 S ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUI, MARIJA IR JUOZAPAS
Sir 3, 2–7. 12–14; Kol 3, 12–21; Lk 2, 22–40
I savaitės
29 P

1 Jn 2, 3–11; Lk 2, 22–35
Šv. Tomas Beketas, vyskupas, kankinys

30 A

1 Jn 2, 12–17; Lk 2, 36–40

31 T 1 Jn 2, 18-21; Jn 1, 1-18
Šv. Silvestras I, popiežius
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt