KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGSĖJIS 2014
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P 1 Kor 2, 1-5; Lk 4, 16-30 II savaitės
2 A 1 Kor 2, 10-16; Lk 4, 31-37
3 T 1 Kor 3, 1–9; Lk 4, 38–44
Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
4 K 1 Kor 3, 18–23; Lk 5, 1–11
5 Pn 1 Kor 4, 1-5; Lk 5, 33-39
6 Š 1 Kor 4, 6–15; Lk 6, 1–5
7 S XXIII EILINIS SEKMADIENIS
Ez 33, 7–9; Rom 13, 8–10; Mt 18, 15–20
III savaitės
8 P ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (Šilinė)
Mch 5, 1–4; Rom 8, 28–30; Mt 1, 1–16. 18–23
I savaitės

9

A 1 Kor 6, 1–11; Lk 6, 12–19
Šv. Petras Klaveras, kunigas
III savaitės

10

T 1 Kor 7, 25-31; Lk 6, 20-26
11 K 1 Kor 8, 1-7. 11-13; Lk 6, 27-38
12 Pn 1 Kor 9, 16-19; Lk 6, 39-42
Švč. M. Marijos Vardas
13 Š 1 Kor 10, 14–22; Lk 6, 43–49
Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14 S Šventojo Kryžiaus išaukštinimas (XXIV EILINIS SEKMADIENIS)
Sk 21, 4–9 (arba Fil 2, 6–11); Jn 3, 13–17
I savaitės
15 P Švč. M. Marija Sopulingoji
Žyd 5, 7–9; Jn 19, 25–27 (arba Lk 2, 33–35)
IV savaitės
16 A 1 Kor 12, 12-14. 27-31; Lk 7, 11-17
Šv. Kornelijus, popiežius ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai
17 T 1 Kor 12,31-13,13; Lk 7, 31-35
Šv. Robertas Belerminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
18 K 1 Kor 15, 1-11; Lk 7, 36-50
19 Pn 1 Kor 15, 12–20; Lk 8, 1–3
Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys
20 Š 1 Kor 15, 35–37. 42–49; Lk 8, 4–15
Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai
21

S

XXV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 55, 6–9; Fil 1, 20–24. 27; Mt 20, 1–16
I savaitės
22 P Pat 3, 27–34; Lk 8, 16–18
23 A Pat 21, 1-6.10-13; Lk 8, 19-21
Šv. Pijus Petraličietis, kunigas
24 T Pat 30, 5–9; Lk 9, 1–6
25 K Koh 1, 2–11; Lk 9, 7–9
26 Pn Koh 3, 1–11; Lk 9, 18–22
Šv. Kozmas ir Damijanas, kankiniai
27 Š Koh 11, 9–12, 8; Lk 9, 43–45
Šv. Vincentas Paulietis, kunigas
28 S XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Ez 18, 25–28; Fil 2, 1–5 (6-11); Mt 21, 28–32
II savaitės
29 P Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai
Dan 7, 9–10. 13–14 (arba Apr 12, 7–12); Jn 1, 47–51
I savaitės
30 A Job 3, 1–3. 11–17. 20–23; Lk 9, 51–56
Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
II savaitės
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt