KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2014
Velykų laikas - Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Mt 28, 16-20
I savaitės
2 P Apd 19, 1-8; Jn 16, 29-33
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai
III savaitės
3 A Apd 20, 17–27; Jn 17, 1–11
Šv. Karokis Luanga ir jo draugai, kankiniai
4 T Apd 20, 28–38; Jn 17, 11–19
5 K Apd 22, 30; 23, 6–11; Jn 17, 20–26
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
6 Pn Apd 25, 13–21; Jn 21, 15–19
Šv. Norbertas, vyskupas
7 Š Apd 28, 16-20. 30-31; Jn 21, 20-25
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1–9; Rom 8, 22–27; Jn 7, 37–39
8 S ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23
I savaitės

9

P 1 Kar 17, 1–6; Mt 5, 1–12
Šv. Efraimas, diakonas, Bažnyčios mokytojas
II savaitės

10

A 1 Kar 17, 7–16; Mt 5, 13–16
11 T 1 Kar 18, 20–39; Mt 5, 17–19
Šv. Barnabas, apaštalas
12 K Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, aukščiausiasis ir amžinasis Kunigas
Pr 22, 9-18 arba Žyd 10,4-10; Ps 40; Mt 26, 36–42
13 Pn 1 Kar 19, 9.11-16; Mk 5, 27-32
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
14

Š

1 Kar 19, 19–21; Mt 5, 33–37
15 S ŠVČ. TREJYBĖ
Iš 34, 4–6. 8–9; 2 Kor 13, 11–13; Jn 3, 16–18
I savaitės
16 P 1 Kar 21, 1–16; Mt 5, 38–42 III savaitės
17 A 1 Kar 21, 17–29; Mt 5, 43–48
18 T 2 Kar 2, 1. 6–14; Mt 6, 1–6. 16–18
19 K Sir 48, 1–15; Mt 6, 7–15
Šv. Romualdas, abatas
20 Pn 2 Kar 11,1-4.9-18.20; Mt 6, 19-23
21

Š

2 Kar 24, 17-25; Mt 6, 24-34
Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
22 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Įst 8, 2–3. 14–16; 1 Kor 10, 16–17; Jn 6, 51–58
I savaitės
23 P 2 Kar 17, 5–8. 13–15. 18; Mt 7, 1–5 IV savaitės
24 A ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 T 2 Kar 22, 8–13. 23, 1–3; Mt 7, 15–20 IV savaitės
26 K 2 Kar 24, 8-17; Mt 7, 21-29
27 Pn ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS
Įst 7, 6–11; 1 Jn 4, 7–16; Mt 11, 25–30
28

Š

Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis
Iz 61, 9–11; Lk 2, 41–51
Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
29 S ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
I savaitės
30 P Am 2, 6-10.13-16; Mt 8, 18-22
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt