KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GEGUŽĖ 2014
Velykų laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K Apd 5, 27–33; Jn 3, 31–36
Šv. Juozapas Darbininkas
II savaitės
2 Pn Apd 5, 34-42; Jn 6,1-15
Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
3 Š Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
1 Kor 15, 1–8; Jn 14, 6–14
 
4 S III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 2, 14. 22–28; 1 Pt 1, 17–21; Lk 24, 13–35
III savaitės 
5 P Apd 6, 8–15; Jn 6, 22–29  
6 A Apd 7, 51–8, 1; Jn 6, 30–35
7 T Apd 8, 1–8; Jn 6, 35–40  
8 K Apd 8, 26–40; Jn 6, 44–51  

9

Pn Apd 9, 1–20; Jn 6, 52–59  

10

Š Apd 9, 31–42; Jn 6, 60–69  
11 S IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 2, 14. 36–41; 1 Pt 2, 20–25; Jn 10, 1–10
IV savaitės 
12 P Apd 11, 1–18; Jn 10, 11–18
Šv. Nerėjas ir Achilas, kankiniai;
Šv. Pankratas, kankinys
 
13 A Apd 11, 19–26; Jn 10, 22–30
Fatimos Švč. Mergelė Marija
14 T Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15–17.20–26; Jn 15, 9–17
 
15 K Apd 13, 13–25; Jn 13, 16–20  
16 Pn Apd 13, 26–33; Jn 14, 1–6
Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys
 
17 Š Apd 13, 44-52; Jn 14, 7-14  
18 S V VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 6, 1–7; 1 Pt 2, 4–9; Jn 14, 1–12
I savaitės 
19 P Apd 14, 5-18; Jn 14, 21-26  
20 A Apd 14, 19–28; Jn 14, 27–31
Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas
21 T Apd 15, 1–6; Jn 15, 1–8
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai kankiniai
22 K Apd 15, 7–21; Jn 15, 9–11
Šv. Rita Kašietė, vienuolė
 
23 Pn Apd 15, 22-31; Jn 15, 12–17  
24 Š Apd 16, 1–10; Jn 15, 18–21  
25 S VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 8, 5-8. 14–17; 1 Pt 3, 15–18; Jn 14, 15–21
II savaitės 
26 P Apd 16, 11–15; Jn 15, 26–16, 4
Šv. Pilypas Neris, kunigas
 
27 A

Apd 16, 22-34; Jn 16, 5–11
Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas, vienuolis

28 T Apd 17,15. 22–34. 18,1; Jn 16,12–15
29 K Apd 18,1-8; Jn 16,16-20  
30 Pn Apd 18, 9-18; Jn 16, 20-23  
31 Š Švč. M. Marijos apsilankymas
Sof 3,14-18; (arba Rom 12,9-16); Lk 1,39-56
I savaitės
 
2014-04-02
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt