KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BALANDIS 2014
Gavėnia – Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A Ez 47, 1-9.12; Jn 5, 1–16 IV savaitės
2 T Iz 49, 8–15; Jn 5, 17–30
Šv. Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis
3 K Iš 32, 7-14; Jn 5, 31-47
4 Pn Išm 2, 1. 12–22; Jn 7, 1–2. 10. 25–30
Šv. Izidorius, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
5 Š Jer 11, 18–20; Jn 7, 40–53
Šv. Vincentas Fereras, kunigas
6 S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Ez 37, 12-14; Rom 8, 8–11; Jn 11, 1-45
I savaitės
7 P Dan 13, 1–9. 15–17. 19–30. 33–62; Jn 8, 1–11
Šv. Jonas Salietis, kunigas
8 A Sk 21, 4–9; Jn 8, 21–30

9

T Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95; Jn 8, 31–42

10

K Pr 17, 3–9; Jn 8, 51–59
11 Pn Jer 20, 10–13; Jn 10, 31–42
Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys
12 Š Ez 37, 21-28; Jn 11, 45-56
13 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Pasaulinė Jaunimo diena
Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt 26, 14-27, 66
II savaitės
14 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42, 1–7; Jn 12, 1–11
15 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
16 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
17 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
18 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
19 Š

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Mt 28, 1-10

20 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9 (arba Lk 24, 13-35)
I savaitės
21

P

Velykų II diena
Apd 2, 14. 22–23; Mt 28, 8–15
22 A Velykų III diena
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
23 T Velykų IV diena
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
24 K Velykų V diena
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
25 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
26 Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9–15
27 S II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) (Dievo Gailestingumo šventė)
Apd 2, 42-47; 1 Pt 1, 3-9; Jn 20, 19–31
28 P Apd 4, 23-31; Jn 3, 1–8
Šv. Petras Šanelis, kunigas, vienuolis, kankinys
29 A Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja
1 Jn 1,5-2,2; Mt 11, 25–30
30 T Apd 5, 17–26; Jn 3, 16–21
Šv. Pijus V, popiežius
 
2014-02-13
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt