KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

KOVAS 2014
Eilinis laikas - Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Jok 5, 13-20; Mk 10, 13-16 III savaitės
2 S VIII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 49, 14-15; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34
Maldos už lietuvius Pasaulyje sekmadienis
VI savaitės
3 P 1 Pt 1, 3-9; Mk 10, 17-27
4 A ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 T Pelenų diena
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
VI savaitės
6 K Įst 30, 15-20; Lk 9, 22-25
7 Pn Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
8 Š Iz 58, 9-14; Lk 5, 27-32
Šv. Dievo Jonas, vienuolis

9

S I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 2, 7-9; 3, 1-7; Rom 5, 12-19; Mt 4, 1-11
I savaitės

10

P Kun 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46
Šv. Pranciška Romietė, vienuolė
11 A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
12 T Jon 3, 1–10; Lk 11, 29–32
13 K Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7–12
14 Pn Ez 18, 21–28; Mt 5, 20–26
15 Š Įst 26, 16–19; Mt 5, 43–48
16 S II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 12, 1–4; 2 Tim 1, 8-10; Mt 17, 1-9
II savaitės
17 P Dan 9, 4–10; Lk 6, 36–38
Šv. Patrikas, vyskupas
18 A Iz 1, 10. 16–20; Mt 23, 1–12
Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
19 T ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12–14. 16; Rom 4, 13. 16–18; Mt 1, 16. 18–21. 24 (arba Lk 2, 41-51 )
20 K Jer 17, 5–10; Lk 16, 19–31
21

Pn

Pr 37, 3–4. 12–13. 17–28; Mt 21, 33–43. 45–46
22 Š Mch 7, 14–15. 18–20; Lk 15, 1–3. 11–32
23 S III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 17, 3–7; Rom 5, 1-2.5-8; Jn 4, 5-42
III savaitės
24 P 2 Kar 5, 1–15; Lk 4, 24–30
25 A VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI
Iz 7, 10–14; 8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38
I savaitės
26 T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19 III savaitės
27 K Jer 7, 23–28; Lk 11, 14–23
28 Pn Oz 14, 2-10; Mk 12, 28-34
29 Š Oz 6, 1–6; Lk 18, 9–14
30 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
1 Sam 16, 1.6-7.10-13; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41
IV savaitės
31 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54
 
2014 01 28
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt