KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2014
Eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š 2 Sam 12, 1-7. 10-17; Mk 4, 35-41 III savaitės
2 S Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1-4; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-32 (33-40)
IV savaitės
3 P 2 Sam 15, 13-14.30; 16, 5-13; Mk 5, 1-20
Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys/ Šv. Anaksagaras, vyskupas
4 A 2 Sam 18,9-10.14.24.31- 19,1-3; Mk 5, 21-43
5 T Šv. Agota, mergelė, kankinė
2 Sam 24, 2. 9–17; Mk 6, 1–6
6 K Šv. Paulius Mikis ir jo draugai
1 Kar 2, 1–4. 10–12; Mk 6, 7–13
7 Pn Sir 47, 2–11; Mk 6, 14–29
8 Š 1 Kar 3, 4–13; Mk 6, 30–34
Šv. Jeronimas Emilijanas, kunigas;
Šv. Juozapina Bachita, mergelė

9

S V EILINIS SEKMADIENIS
Iz 58, 7-10; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
I savaitės

10

P 1 Kar 8, 1–7. 9–13; Mk 6, 53–56
Šv. Skolastika, mergelė
11 A 1 Kar 8, 22–23. 27–30; Mk 7, 1–13
Lurdo Švč. Mergelė Marija / Pasaulinė ligonių diena
12 T 1 Kar 10, 1–10; Mk 7, 14–23
13 K 1 Kar 11, 4–13; Mk 7, 24–30 IV savaitės
14 Pn Šv. Kirilas, vienuolis ir šv. Metodijus, vyskupas, Europos globėjai
Apd 13, 46-49; Lk 10, 1-9
1 Kar 11, 29–32. 12,19; Mk 7, 31–37
15 Š 1 Kar 12, 26-32; 13, 33-34; Mk 8, 1-10
16 S VI EILINIS SEKMADIENIS
Sir 15, 16-21; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
II savaitės
17 P Jok 1, 1–11; Mk 8, 11–13
Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai
18 A Jok 1, 12-18; Mk 8, 14-21
19 T Jok 1, 19-27; Mk 8, 22-26
20 K Jok 2, 1–9; Mk 8, 27–33
21

Pn

Jok 2, 14–24.26; Mk 8, 34–39. 9,1
Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
22 Š Šv. Apaštalo Petro Sostas
1 Pt 5, 1-4; Mt 16, 13-19
23 S VII EILINIS SEKMADIENIS
Kun 19, 1-2.17-18; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
III savaitės
24 P Jok 3, 13–18; Mk 9, 14–29
25 A Jok 4, 1–10; Mk 9, 30–37
26 T Jok 4, 13-17; Mk 9, 38-40
27 K Jok 5, 1-6; Mk 9, 41-50
28 Pn Jok 5, 9-12; Mk 10, 1-12

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt