KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2014
Kalėdų laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA (Maldų už taiką diena)
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
I savaitės
2 K 1 Jn 2, 22-28; Jn 1, 19-28
Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai
3 Pn 1 Jn 2, 29-3, 6; Jn 1, 29-34
Švč. Jėzaus Vardas
4 Š 1 Jn 3, 7-10; Jn 1, 35-42
5 S VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
I savaitės
6 P 1 Jn 3, 22-4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25 II savaitės
7 A 1 Jn 4, 7-10; Mk 6, 34-44
Šv. Raimundas Penjaforietis, kunigas
8 T 1 Jn 4, 11-18; Mk 6, 45-52

9

K 1 Jn 4, 19-5, 4; Lk 4, 14-22

10

Pn 1 Jn 5, 5-13; Lk 5, 12-16
11 Š 1 Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30
12 S KRISTAUS KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; Apd 10, 34-38; Mt 3, 13-17
I savaitės
13 P 1 Sam 1, 1-8; Mk 1, 14-20
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14 A 1 Sam 1, 9-20; Mk 1, 21-28
15 T 1 Sam 3, 1-10. 19-20; Mk 1, 29-39
16 K 1 Sam 4, 1-11; Mk 1, 40-45
17 Pn 1 Sam 8, 4-7. 10-22; Mk 2, 1-12
Šv. Antanas, abatas
18 Š 1 Sam 9, 1-4. 17-19. 10, 1; Mk 2, 13-17
Maldų už krikščionių vienybę aštundienio pradžia
19 S II EILINIS SEKMADIENIS
Iz 49, 3. 5-6; 1 Kor 1, 1-3; Jn 1, 29-34
II savaitės
20 P 1 Sam 15, 16-23; Mk 2, 18-22
Šv. Fabijonas, popiežius, kankinys/ Šv. Sebastijonas, kankinys
21

A

1 Sam 16, 1-13; Mk 2, 23-28
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
22 T 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Mk 3, 1-6
Šv. Vincentas, diakonas, kankinys
23 K 1 Sam 18, 6-9. 19, 1-7; Mk 3, 7-12
24 Pn 1 Sam 24, 3-21; Mk 3, 13-19
Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
25 Š Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
Apd 22, 3-6; (arba Apd 9 ,1-22); Mk 16, 15-18
I savaitės
26 S III EILINIS SEKMADIENIS
Iz 8, 23-9, 3; 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23
III savaitės
27 P 2 Sam 5, 1-7. 10; Mk 3, 22-30
Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
Kol 1, 24–28; Lk 10, 1–12. 17–20
28 A 2 Sam 6, 12-15. 17-19; Mk 3, 31-35
Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
29 T 2 Sam 7, 4-17; Mk 4, 1-20
Šv. Angelė Meriči, mergelė
30 K 2 Sam 7, 18-19. 24-29; Mk 4, 21-25
31 Pn 2 Sam 11, 1-10. 13-17; Mk 4, 26-34
Šv. Jonas Bosko, kunigas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt