KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGSĖJIS 2013
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S XXII EILINIS SEKMADIENIS
Sir 3, 17-18. (19-21). 28-29. (30-31); Žyd 12, 18-19. 22-24; Lk 14, 1. 7-14
II savaitės
2 P 1 Tes 4, 13-18; Lk 4, 16-30
3 A 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Lk 4, 31-37
Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
4 T Kol 1, 1-8; Lk 4, 38-44
5 K Kol 1, 9-14; Lk 5, 1-11
6 Pn Kol 1, 15-20; Lk 5, 33-39
7 Š Kol 1, 21-23; Lk 6, 1-5
8 S ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)
Mch 5, 1–4; Rom 8, 28–30; Mt 1, 1–16. 18–23
I savaitės

9

P Kol 1, 24–2, 3; Lk 6, 6–11
Šv. Petras Klaveras, kunigas
III savaitės

10

A Kol 2, 6-15; Lk 6, 12-19
11 T Kol 3, 1-11; Lk 6, 20-26
12 K Kol 3, 12-17; Lk 6, 27-38
Švč. M. Marijos Vardas
13 Pn 1 Tim 1, 1-2. 12-14; Lk 6, 39-42
Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14 Š

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas
Sk 21, 4–9; Fil 2, 6–11; Jn 3, 13–17

I savaitės
15 S XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Iš 32, 7–11. 13–14; 1 Tim 1, 12–17; Lk 15, 1–10. (11–32)
IV savaitės
16 P 1 Tim 2, 1-8; Lk 7, 1-10
Šv. Kornelijus, popiežius ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai
17 A 1 Tim 3, 1-13; Lk 7, 11-17
Šv. Robertas Belerminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
18 T 1 Tim 3, 14-16; Lk 7, 31-35
19 K 1 Tim 4, 12-16; Lk 7, 36-50
Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys
20 Pn 1 Tim 6, 3-12; Lk 8, 1-3
Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai
21

Š

Šv. Matas, apaštalas, evangelistas
Ef 4, 1–7. 11–13; Mt 9, 9–13
22 S XXV EILINIS SEKMADIENIS
Am 8, 4–7; 1 Tim 2, 1–8; Lk 16, (1–9). 10–13
I savaitės
23 P Ezd 1, 1-6; Lk 8, 16-18
Šv. Pijus Petraličietis, kunigas
24 A Ezd 6, 7-8. 12. 14-20; Lk 8, 19-21
25 T Ezd 9, 5-9; Lk 8, 1-6
26 K Ag 1, 1-8; Lk 9, 7-9
Šv. Kozmas ir Damijanas, kankiniai
27 Pn Ag 2, 1-9; Lk 9, 18-22
Šv. Vincentas Paulietis, kunigas
28 Š Zch 2, 5-9.14-15; Lk 9, 43-45
Šv. Vaclovas, kankinys
29 S XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Am 6, 1. 4–7; 1 Tim 6, 11–16; Lk 16, 19–31
II savaitės
30 P Zch 8, 1-8; Lk 9, 46-50
Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt