KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGPJŪTIS 2013
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K Iš 40, 14–19. 32–36; Mt 13, 47–58
Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
I savaitės
2 Pn Kun 23, 1.4-11.15-16.27.34-37; Mt 13, 54-58
Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas;
Šv. Petras Julijonas Eimaras, kunigas
3 Š Kun 25, 1. 8–17; Mt 14, 1–12
4 S XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Koh 1, 2; 2, 21-23; Kol 3, 1-5.9-11; Lk 12, 13-21
II savaitės
5 P Sk 11, 4-15; Mt 14, 13-21
Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimas
6 A Kristaus Atsimainymas
Dan 7, 9-10. 13-14; (arba 2 Pt 1, 16-19); Lk 9, 28-36
I savaitės
7 T Sk 13, 1-2. 26-14, 1. 26-30. 34-35; Mt 15, 21–28
Šv. Sikstas II, popiežius, kankinys ir jo draugai kankiniai; Šv. Kajatonas, kunigas
II savaitės
8 K Sk 20,1-13; Mt 16, 13-23
Šv. Domininkas, kunigas

9

Pn Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja
1 Kor 6, 13-15. 17-20; Jn 12, 24-26

10

Š Šv. Laurynas, diakonas, kankinys
2 Kor 9, 6-10; Jn 12, 24-26
11 S XIX EILINIS SEKMADIENIS
Išm 18, 6-9; Žyd 11, 1-2.8-12.(13-19); Lk 12, (32-34).35-40. (41-48)
III savaitės
12 P Įst 10, 12-22; Mt 17, 22-27
Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė
13 A Įst 31, 1-8. 32, 3-12; Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Šv. Poncijonas, popiežius ir šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai
14 T Įst 34, 1-12; Mt 18, 15-20
Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys
15 K ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ)
Apr 11, 19. 12, 1. 3-6. 10; 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56
I savaitės
16 Pn Joz 24, 1-13; Mt 19, 3- 12
Šv. Steponas Vengras; Šv. Rokas
III savaitės
17 Š Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15
Šv. Hiacintas, kunigas
18 S XX EILINIS SEKMADIENIS
Jer 38, 4-6.8-10; Žyd 12, 1-4; Lk 12, 49-53
IV savaitės
19 P Ts 2, 11-19; Mt 19, 16-22
20 A Ts 6, 11-24; Mt 19, 23-30
Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas
21 T Ts 9, 6-15; Mt 20, 1-16
Šv. Pijus X, popiežius
22 K Ts 11, 29-39; Mt 22, 1-14
Švč. M. Marija Karalienė
23 Pn Rut 1, 1. 3-6. 14-16. 22; Mt 22, 34-40
Šv. Rožė Limietė, mergelė
24 Š Šv. Baltramiejus, apaštalas
Apr 21, 9-14; Jn 1, 45-51
25 S XXI EILINIS SEKMADIENIS
Iz 66,18-21; Žyd 12, 5-7. 11-13;
Lk 13, 22-30
I savaitės
26 P 1 Tes 1, 1-5. 8-10; Mt 23, 13-22
Šv. Kazimieras - Lietuvos jaunimo globėjas
27 A 1 Tes 2, 1-8; Mt 23, 23-26
Šv. Monika
28 T 1 Tes 2, 9-13; Mt 23, 27-32
Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
29 K Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas
Jer 1, 17–19; Mk 6, 17–29
30 Pn 1 Tes 4, 1-8; Mt 25, 1-13
31 Š 1 Tes 4, 9-11; Mt 25, 14-30
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt