KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LIEPA 2013
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Pr 18, 16-33; Mt 8, 18-22 I savaitės
2 A Pr 19, 15-29; Mt 8, 23-27
Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė
Iz 61, 9-11; 1 Sam 2, 1. 4-8; Lk 2, 41-51
3 T Šv. Tomas, apaštalas
Ef 2, 19–22; Jn 20, 24–29
4 K Pr 22, 1-19; Mt 9, 1-8
Šv. Elžbieta Portugalė
5 Pn Pr 23,1-4.19; 24.1-8.62-67; Mt 9, 9-13
Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas
6 Š Pr 27, 1-5. 15-29; Mt 9, 14-17
Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
7 S XIV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 66, 10-14; Gal 6, 14-18; Lk 10,1-9 (10-12. 17-20)
II savaitės
8 P Pr 28, 10-22; Mt 9, 18-26

9

A Pr 32, 23-32; Mt 9, 32-38
Šv. Augustinas Džao Žongas, kunigas ir jo draugai, kankiniai

10

T Pr 41, 55-57; 42, 5-7.17-24; Mt 10, 1-7
11 K Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas
Pat 2, 1-9; Mt 19, 27-29
I savaitės
12 Pn Pr 46, 1-7.28-30; Mt 10, 16-23 II savaitės
13 Š Pr 49, 29-32; 50, 15-26; Mt 10, 24-33
Šv. Henrikas
14

S

XV EILINIS SEKMADIENIS
Įst 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Lk 10, 25-37
III savaitės
15 P Iš 1, 8-14. 22; Mt 10, 34-11, 1
Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
16 A Iš 2, 1-15; Mt 11, 20-24
Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)
17 T Iš 3, 1-6. 9-12; Mt 11, 25-27
18 K Iš 3, 13-20; Mt 11, 28-30
19 Pn Iš 11, 10 - 12, 14; Mt 12, 1-8
20 Š Iš 12, 37-42; Mt 12, 14-21
Šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys
21

S

XVI EILINIS SEKMADIENIS
Pr 18, 1-10; Kol 1, 24-28; Lk 10, 38-42
IV savaitės
22 P Šv. Marija Magdalietė
Gg 3, 1–4 arba 2 Kor 5, 14–17; Jn 20, 1. 11–18
23 A Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja
Gal 2, 19–20; Jn 15, 1–8
24 T Iš 16, 1-5. 9-15; Mt 13, 1-9
Šv. Sarbelijus Machlufas, kunigas
25 K Šv. Jokubas, apaštalas
2 Kor 4, 7–15; Mt 20, 20–28
26 Pn Iš 20, 1-17; Mt 13, 18-23
Šv. Joakimas ir Ona, Švč. M. Marijos tėvai
27 Š Iš 24, 3-8; Mt 13, 24-30
28

S

XVII EILINIS SEKMADIENIS
Pr 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Lk 11, 1-13
I savaitės
29 P Šv. Morta
1 Jn 4, 7–16; Jn 11, 19–27 arba Lk 10, 38–42
30 A Iš 33, 7–11; 34, 5–9. 28; Mt 13, 36–43
Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
31 T Iš 34, 29-35; Mt 13, 44-46
Šv. Ignacas Lojola, kunigas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt