KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GEGUŽĖ 2013
Velykų laikas – eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T Apd 15, 1–6; Jn 15, 1–8
Šv. Juozapas Darbininkas
I savaitės
2 K Apd 15, 7–21; Jn 15, 9–11
Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
3 Pn Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
1 Kor 15, 1–8; Jn 14, 6–14
4 Š Apd 16, 1–10; Jn 15, 18–21
5 S VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 15, 1–2. 22–29; Apr 21, 10–14. 22–23; Jn 14, 23–29
II savaitės
6 P Apd 16,11-15; Jn 15, 26-16, 4
7 A Apd 16, 22–34; Jn 16, 5–11
8 T Apd 17, 15. 22–18, 1; Jn 16, 12–15

9

K Apd 18, 1–8; Jn 16, 16–20

10

Pn Apd 18, 9-18; Jn 16, 20-23
11 Š Apd 18, 23–28; Jn 16, 23–28
12 S VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Lk 24, 46–53
Visuomenės komunikavimo priemonių diena
III savaitės
13 P Apd 19, 1–8; Jn 16, 29–33
Fatimos Švč. M. Marija
14 A Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15–17.20–26; Jn 15, 9–17
15 T Apd 20, 28–38; Jn 17, 11–19
16 K Apd 22, 30; 23, 6–11; Jn 17, 20–26
Šv. Andriejus Bobola, Jėzaus Draugijos kunigas, kankinys
17 Pn Apd 25, 13–21; Jn 21, 15–19
18 Š Apd 28, 16–20. 30–31; Jn 21, 20–25
Šv. Jonas I, popiežius, kankinys
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1–9; Rom 8, 22–27; Jn 7, 37–39
19 S

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23

I savaitės
20 P Sir 1, 1-10; Mk 9, 14-29
Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas
III savaitės
21

A

Sir 2, 1-11; Mk 9, 30-37
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo daraugai kankiniai
22 T Sir 4, 11-19; Mk 9, 38-40
Šv. Rita Kašietė, vienuolė
23 K Sir 5, 1-8; Mk 9, 41-50
24 Pn Sir 6, 5-17; Mk 10, 1-12
25 Š Sir 17, 1-15; Mk 10, 13-16
Šv. Grigalius VII, popiežius; šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė
26 S ŠVČ. TREJYBĖ
Pat 8, 22-31; Rom 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15
IV savaitės
27 P Sir 17, 24-29 (20-28); Mk 10, 17-27
Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas
28 A Sir 35, 1-12; Mk 10, 28-31
29 T Sir 36, 1-2. 4-5. 10-17; Mk 10, 32-45
30 K Sir 42, 15-25; Mk 10, 46-52
31 Pn Švč. M. Marijos Apsilankymas
Sof 3,14-18; (Rom 12,9-16); Lk 1,39-56
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt