KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2013
Sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E1; eilinis laikas – gavėnia

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Žyd 10, 32-39; Mk 4, 26-34 IV savaitės
2 Š Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1-4; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-32 (33-40)
I savaitės
3 S IV EILINIS SEKMADIENIS
Jer 1, 4–5. 17–19; 1 Kor 12, 31–13, 13; Lk 4, 21–30
IV savaitės
4 P Žyd 11, 32-40; Mk 5, 1-20
5 A Šv. Agota, mergelė, kankinė
Žyd 12, 1-4; Mk 5, 21-43
6 T Šv. Paulius Mikis ir jo draugai
Žyd 12, 4-7.11-15; Mk 6, 1-6
7 K Žyd 12, 18-19.21-24; Mk 6, 7-13
8 Pn Žyd 13, 1-8; Mk 6, 14-29
Šv. Jeronimas Emilijanas, kunigas;
Šv. Juozapina Bachita, mergelė

9

Š Žyd 13, 15-17.20-21; Mk 6, 30-34

10

S V EILINIS SEKMADIENIS
Iz 6, 1–8; 1 Kor 15, 1–11; Lk 5, 1–11
I savaitės
11 P Pr 1, 1-19; Mk 6, 53-56
Lurdo Švč. Mergelė Marija / Pasaulinė ligonių diena
12 A Pr 1, 20-2, 4a; Mk 7, 1-13
13 T Pelenų diena
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
IV savaitės
14 K Šv. Kirilas, vienuolis ir šv. Metodijus, vyskupas, Europos globėjai Apd 13, 46-49; Lk 10, 1-9
Įst 30, 15-20; Lk 9, 22-25
15 Pn Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
16 Š Iz 58, 9-14; Lk 5, 27-32
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
17 S I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Įst 26, 4–10; Rom 10, 8–13; Lk 4, 1–13
I savaitės
18 P Kun 19, 1–2. 11–18; Mt 25, 31–46
19 A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15
20 T Jon 3, 1–10; Lk 11, 29–32
21

K

Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7–12
Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
22 Pn Šv. Apaštalo Petro Sostas
1 Pt 5, 1-4; Mt 16, 13-19
23 Š Įst 26, 16–19; Mt 5, 43–48
Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
24 S II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 15, 5–12. 17–18; Fil 3, 17–4, 1; Lk 9, 28–36
II savaitės
25 P Dan 9, 4–10; Lk 6, 36–38
26 A Iz 1, 10. 16–20; Mt 23, 1–12
27 T Jer 18, 18–20; Mt 20, 17–28
28 K Jer 17, 5–10; Lk 16, 19–31
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt