Kaune vyko Lietuvos jaunimo sielovados forumas (+ pranešimai!)
 
 

Lapkričio 12-13 d. Kaune 145 jaunimo vadovai ir sielovadininkai buvo susirinkę į Jaunimo sielovados forumą 2010, kurio tema – „Būti bendruomenėje ir bendruomenei“.

Br. Emanuelis iš Tiberiados bendruomenės, kuris jau keliolika metų aktyviai dirba su jaunimo bendruomenėmis – Šv. Damijono maldos grupėmis, pasakojo apie bendruomenės pamatus. Jis išskyrė septynis krikščioniško bendruomeninio gyvenimo aspektus pagal pirmųjų apaštalų bendruomenės pavyzdį: atsivėrimas Šventajai Dvasiai; džiaugsmo dvasios atnaujinimas; susitaikinimas; Dievo Žodžio apmąstymas; gilinimasis į Bažnyčios mokslą, užtarimas malda ir Eucharistija (visas pranešimas DOC).

Penkios skirtingos bendruomenės paliudijo apie tai, kaip kūrėsi, atsirado, kaip augo. Pirmoji, paauglių bendruomenė „15+” pabrėžė, jog paaugliams reikia saugumo ir ištikimybės – jie turi žinoti, jog kiekvieną savaitę konkrečiu laiku visada bus, kas jų laukia. Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda paliudijo apie nelengvą bendruomenės augimo etapą, kuomet vardan vertybių - įsipareigojimo Bažnyčiai - atkrito nemažas skaičius narių. Mantvydas, Babtų ir Panevėžiuko parapijų vadovas, liudijo, kaip jis dėl savo stiliaus ir gyvenimo būdo rado priėjimą prie "paklydusių avelių". Jis akcentavo, kad jaunimo lyderis neturėtų bijoti to, koks jis yra, bet pavesti tai Dievui ir panaudoti Evangelijos skelbimui. Krikščioniško Gyvenimo Bendruomenė atkreipė dėmesį į savo struktūrą - vietos, nacionalinę, pasaulinę. Tai liudijo dalyviams, kad ir tvirta struktūra turi prasmę ir neša naudą konstruktyviam bendruomenės kūrimuisi. Pranciškučiai- JES pasidalijo gera patirtimi, kai jaunimas auga būdamas atsakingas už jaunesnius už save. Bendruomenėje prezidente išrinkta mergina, Marta, savo asmeniniu liudijimu patvirtino, kad atsakomybė brandina jos tikėjimą.

Apaštalinis nuncijus Luiggi Bonazzi kalbėdamas apie vadovo užduotis bendruomenei lygino ją su druskos paskirtimi. Ši užduotis nėra lengva, - sakė nuncijus, ir siūlė kelią, kuris yra skirtas kiekvienam asmeniškai. Jį sudaro šešių elementų visuma: Dievo Žodis: juo reikia klausyti ir gyventi; Eucharistinė duona – ją priimti dažnai ir sąmoningai; Atgaila – dažnai ir su gyvu tikėjimu; Nuolatinė malda – asmeninė ir bendruomeninė; Kasdienės Velykos – nuolat stengtis kryžių paversti indu, kuriuo galime semti prisikėlimo viltį; Tyrumas – mokėti plaukti prieš srovę. Šiuos šešis elementus reikia dalinti iš bendro vardiklo – bendrystės dvasingumo (visas pranešimas DOC).

Vaida Spangelevičiūtė, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė, pateikė schemą, kaip kuriasi bendruomenė; ji jaunimo forumo dalyviams priminė, kad bendruomenė prasideda nuo pašaukimo, pamatinių vertybių pasirinkimo ir vizijos – krypties. Tik tuomet prasminga imtis struktūros ir veiklos projektų (visas pranešimas DOC).

Forumo dalyviai kėlė klausimus: kaip paskatinti jaunus žmones būti ištikimais? Ką daryti, jei bendruomenė pradeda kurtis "ne nuo to galo" - imasi veiklos, projektų, struktūros dar nesuvokusi savo pašaukimo, pamatinių vertybių ir vizijos? Kaip jaunimui atremti netikinčio pasaulio argumentus, tokiuose klausimuose kaip abortas ar Nyčės teorija?

Jaunimo sielovados forumas paliudijo, jog broliškas dalijimasis yra didelė dovana. Jis gali padėti augti ir šalia esančioms bendruomenėms. Svarbiausia neužmiršti maldos, kuri yra pagrindinis variklis bendruomenei būti bei atrasti savo vietą visuotinėje Bažnyčioje.

Lietuvos jaunimo pastoracijos centro informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt