Spalio mėnesį Klaipėdoje ir Vilniuje vėl renkamos SAMUELIO grupės, skirtos vienišiems jauniems ir suaugusiems žmonėms (18–35 m.), ieškantiems savo pašaukimo (registracija iki spalio 5 d.)
 
 

PRISTAYMAI DOC: Klaipėda  | Vilnius

PLAKATAI JPG: Klaipėda  | Vilnius

Klaipėdoje ir Vilniuje vėl buriama Samuelio grupė, skirta vienišiems jauniems ir suaugusiems žmonėms (18–35 m. amžiaus), kuriems rūpi suprasti, kur Dievas juos kviečia.

Tokias grupeles 1989 m. Italijoje pradėjo kurti kardinolas Martini, vėliau jos pasklido po įvairias šalis.

Samuelio grupės narius lydės skirtingų vyrų ir moterų vienuolijų atstovai, kunigai, pasauliečiai, trokštantys padėti jaunam žmogui gilinti tikėjimą, labiau pažinti Dievą ir per Šventojo Rašto skaitymą, maldą, pasidalinimus bei asmeninį palydėjimą palaipsniui suprasti tikrąjį Dievo kvietimą.

Kviečiame Tave, jei:

  • dar nesi supratęs/-tusi savo gyvenimo tikslo,
  • trokšti atrasti tikėjimo Jėzumi grožį, 
  • ieškai intensyvesnio dvasinio gyvenimo, 
  • pradedi sužadėtinių gyvenimą, 
  • vykdai tarnystes įvairiose katechezių, karitatyvinėse grupėse,
  • sprendi apie galimybę metus laiko atlikti savanorystę kurioje nors socialinėje srityje, 
  • priklausai įvairioms bažnytinėms grupėms ar asociacijoms,
  • rimtai mąstai apie dvasinį pašaukimą.

Susitikimai vyks devynis mėnesius, vieną kartą per mėnesį.

Pirmasis susitikimas:

KLAIPĖDOJE vyks 2015 m. spalio 10 d.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčioje (Savanorių g. 4)
Registracija iki spalio 5 d., tel. 8 679 45835, sesuo.danute@gmail.com  

VILNIUJE vyks 2015 m. spalio 18 d. 14 val.
Žvėryno bažnyčioje, Sėlių 17 , Vilnius
Registracija iki spalio 5 d., tel.: 8 643 03866 arba samueliogrupe@gmail.com  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt