2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
 
 

2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
2014 m. lapkričio 29 d. – 2016 m. vasario 2 d.

 Svetainė: www.vitaconsecrata.lt |  Anno della vita consacrata IT >
F: www.facebook.com/vienuoliai |  Visuotinės Bažnyčios renginiai IT > 
Metų planas Lietuvoje PDF > |  Metų logotipo pristatymas  LT >

  M A L D O S 

Bažnyčios malda už pašvęstąjį gyvenimą:  DOC | PDF
Pašvęstųjų malda: DOC | PDF

  I K O N O G R A F I J A  L I E T U V O J E

Kristraus Visatos Valdovo IKONA >>

Pašvęstojo gyvenimo metų  I K O N O S  kelionės kalendorius >>

PLAKATAS
Plakato autorė – Silvija Knezekytė.

                  
Plakatas   Tentas
   
 

 

 

 Baneris  Baneriukai

  B A Ž N Y Č I O S  D O K U M E N T A I (visas sąrašas vitaconsecrata.lt >)

2014-11-21 | Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas VISIEMS PAŠVĘSTIESIEMS ASMENIMS Pašvęstojo gyvenimo metų proga

2014-02-02 | Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų kongregacija. Žodžiai iš Popiežiaus Pranciškaus mokymo „Džiaukitės...“ (Aplinkraštis pašvęstiesiems ir pašvęstosioms artėjant prie Pašvęstajam gyvenimui skirtų metų)

2002-05-19 | Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacija. Iš naujo pradėti nuo Kristaus:
atnaujinti įsipareigojimą pašvęstajam gyvenimui trečiajame tūkstantmetyje
(Instrukcija)

1996-03-25 | Popiežius Jonas Paulius II. Posinodinė apaštalinė adhortacija VITA CONSECRATA

1965-10-28 | Vatikano II Susirinkimas. Dekretas dėl vienuoliškojo gyvenimo tinkamo atnaujinimo PERFECTAE CARITATIS

    L I E T U V O S   K A L E N D O R I U S    

2014 lapkričio 29 || Telšiuose ir Šiauliuose
2014 lapkričio 30 || Panevėžyje

2015 M.  R E N G I N I A I  

Sausis–gruodis || Vyskupijų kunigų susirinkimuose
Pašvęstojo gyvenimo pristatymas

Kovas–rugpjūtis || Bažnytinio paveldo muziejus, Vilnius
Specialūs renginiai PDF

Sausio 17 || KAUNE
Lietuvos vienuolijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos Bažnyčioje“.

Sausio 30 ||
Pašvęstųjų Atgailos, pasninko ir permaldavimo diena už savo ir Bažnyčios klaidas.

Vasario 2 || VYSKUPIJOSE
Pašvęstųjų diena

Balandžio 25 || VIENUOLYNUOSE
Vienuolijų atvirų durų diena.

Birželis ||
Lietuvos vienuolių piligriminė kelionė „Šv. Jono Pauliaus II keliais“.

Rugpjūčio 29 || VILNIUJE
Vienuolijų palapinių šventė >>

M E T Ų  U Ž D A R Y M A S  2016 M.   

Sausio 23 || KRETINGOJE

 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt