Tai, kas nėra padovanota, yra prarasta!

Vaizdo darbų ir reklaminių klipų konkursas „Atrask gailestingumą“

Kauno arkivyskupijos kurija kviečia Lietuvos bendrojo lavinimo bei profesinių mokyklų mokinius dalyvauti videodarbų ir reklaminių klipų kūrimo konkurse. Mokyklų vadovai, tikybos, etikos, lietuvių kalbos, dailės, medijų mokytojai prašomi paraginti mokinius patirti, pažinti ir atrasti ne tik juos supantį pasaulį, bet ir save per kitokias patirtis.

 Žemiau pateikiame žinutę mokiniams ir, taupydami paieškoms skiriamą laiką, parengtas konkurso taisykles bei metodinę medžiagą. Informacine žinute apie organizuojamą konkursą mielai prašytume pasidalinti Jūsų mokyklos svetainėje internete.


Esi kūrybingas(-a)? Patinka žaisti fimavimo kamera? Smalsus(-i) pasaulį tyrinėti ir atrasti kitaip? Kaip? Valgydinti alkaną – pačiam(-iai) pasisotinti; nuliūdusį paguosti – pasijusti paguostam(-ai); neturtėlį aprengti – jaukaus džiaugsmo prisipildyti… Dar neteko leistis į tokią avantiūrą? Šis neįprastas konkursas Tau. Drąsos švęsti tikrą gyvenimą! 
Viliamės ne tik konkursinio darbo, bet ir susitikti su Tavimi, pasikalbėti bendraminčių rate apie atradimus, patirtis, kūrybą, kiną baigiamajame renginyje.

Konkurso sumanytojai


Iš Konkurso taisyklių:

Video darbus ir/ar reklaminius klipus Konkurso dalyvis turi: 

  • įkelti į interneto svetainę www.youtube.com,
  • išsiųsti pranešimą apie patalpinimą el. paštu: atrask.gailestinguma@gmail.com  nurodant „Videodarbų ir/ar reklaminių klipų konkursui“ iki  2016 metų kovo 25 d.
  • kartu su šiuo pranešimu išsiųsti užpildytą Dalyvio anketą.

Visi konkurso dokumentai ir pagalbinė medžiaga: