„...buvau <…> kalinys – atėjote pas mane“

(Mt 25, 36)

Ganytojiškasis kreipimasis į tikinčiųjų bendruomenę Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems proga

Brangūs Broliai ir Seserys,

Šį sekmadienį, lapkričio 6 d., popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią švęsti nuteistiesiems skirtą jubiliejinę dieną ir apmąstyti gailestingumo darbą kūnui – kalinį sušelpti. Jėzus mus moko, kad Dangaus karalystę paveldės tie, kurie atidžiai įsiklausė ir atsiliepė į Jo kvietimą: „buvau <…> kalinys – atėjote pas mane“ (Mt 25, 36). Šiandienos Lietuvoje yra daugiau nei 7 tūkstančiai nuteistųjų. Tad negalime likti abejingi, nes nuteistieji ir nukentėjusieji nuo nusikaltimų yra mūsų visuomenės nariai.

Pačios giliausios nusikalstamumo priežastys neretai slypi vaikystės žaizdose. Nusikaltusieji dažnai būna augę ne šeimoje, o globojami įvairių institucijų, patyrę smurtą ar brendę tokioje aplinkoje. Nusikalstamumui įtakos turi ir šalies ekonominė situacija, nedarbo lygis, pozityvaus užimtumo stoka. Būkime budrūs – bent savo artimiausioje aplinkoje atpažinkime kylančias nusikaltimo grėsmes ir joms užkirskime kelią.

Ypač svarbu atkreipti dėmesį į šeimas ir jose augančius vaikus. Jei vaikas apleistas ir nemylimas, ar jis pats mokės mylėti? Šiandien turime iš naujo atrasti reiklią meilę augantiems vaikams, kad išugdytume naująją kartą nelinkusią nusikalsti. Tad visi mes – tėvai, seneliai, giminaičiai, parapijiečiai, kunigai ir jų bendradarbiai –išvien stenkimės apgaubti jaunąją kartą tokiu rūpesčiu, kuris jaunimui leistų bręsti doram ir atsakingam.

Nusikaltimai palieka žymes ir nusikaltusiųjų, ir nukentėjusiųjų gyvenime. Ilgas ir sunkus atleidimo kelias bus lengvesnis, jei padėsime nuteistiesiems suprasti jų padarytą žalą ir pasikeisti. Neužmirškime nuteistųjų artimųjų. Jie irgi patiria gėdą, atstūmimą, kaltės jausmą, tarsi ir jie būtų nubausti. Nuteistuosius priimkime kaip žmones, kurie suklydo, įskaudino, bet jų dar kartą neteiskime, nesmerkime, nelaikykime beviltiškais. Juk ir pataisos įstaigos skirtos teisingumui atkurti ir žmogui pasikeisti.

Mes, tikintieji, galime padėti suklydusiam broliui ar seseriai pripažinti savo klaidas, jas apgailėti ir paskatinti rinktis naują gyvenimą. Svarbu ne pasyviai stebėti, kaip žmogui sekasi taisytis, bet veikliai nešti Gerąją Naujieną įsitraukiant į savanorystę ir ištvermingai užtariant kitus malda. Ši Gailestingumo jubiliejaus nuteistiesiems skirta diena ragina mus atrasti drąsos mylėti artimą gailestingąja meile: lankyti nuteistuosius ir jų artimuosius, globoti nukentėjusiuosius ir taip kurti taikesnę ir nelinkusią nusikalsti mūsų Tėvynės bendruomenę.

Lietuvos vyskupai

2016 m. lapkričio 3 d.