Specialūs leidiniai

Gairės piligrimui. Gailestingumo jubiliejus 2016

Sulankstomas bukletas Susipažinti PDF
Kauno arkivyskupijos kurija, 2016
Sudarytojas kun. Artūras Kazlauskas
Dailininkė-maketuotoja Silvija Knezekytė

Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą šiais Gailestingumo jubiliejaus metais atrasti ir priimti Dievo gailestingumą, leistis į piligriminę kelionę ir žengti pro Gailestingumo duris vyskupijų katedrose ar kitose jubiliejinėse šventovėse, išleistos „GAIRĖS piligrimui“ (sudarytojas kun. Artūras Kazlauskas, dailininkė-maketuotoja Silvija Knezekytė).

Jame – glausta žinia, kodėl švenčiame šį Jubiliejų, kodėl jis ypatingasis, ką vaizduoja Jubiliejaus ženklas. Spausdinama Jubiliejinių metų malda, svarbi kasdienoje ir dar labiau kelionėje, kad gailestingojo Jėzaus žodžius samarietei „kiekvienas išgirstume lyg sau pasakytus“, kad asmeniškai ir bendruomeniškai melstume Bažnyčiai būti regimu Prisikėlusiojo Viešpaties veidu.

Leidinėlyje su visuotinių atlaidų prasmės paaiškinimu kviečiama aplankyti jubiliejines šventoves Lietuvoje ir įžengti į jas pro Gailestingumo duris – pasinerti į Tėvo gailestingumą, o išeiti ir toliau gyventi kaip gailestingumo žmonėms. Gailestingųjų darbų kūnui ir sielai nuoroda leidinėlyje – tai ir kvietimas įsipareigoti konkrečiam geram darbui iš Dievo ir artimo meilės.

„Gairės piligrimui“ su anksčiau išleistu „Piligrimo pasu“ tepasitarnaus kaip parankiniai leidinukai mūsų kelionėje per Šventuosius metus ir jubiliejines šventoves! Keliaukime drauge, vieni ir su kitais, su savo šeimomis, parapijų, institucijų ir kitomis bendruomenėmis!


Piligrimo pasas. Gailestingumo jubiliejus 2016

Sulankstomas bukletas. Susipažinti PDF

Piligrimo pasas išleistas Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu ir skiriamas lankantiems jubiliejines Gailestingumo metų šventoves Lietuvoje. Toks dokumentas yra pasaulyje jau seniau žinoma piligriminių kelionių tradicija (pvz., be tokio dokumento Šv. Jokūbo kelyje nepriimama nakvynės).

Piligrimo pasas įsigyjamas jubiliejinėse šventovėse, kuriose yra atvertos Gailestingumo jubiliejaus durys (pas budintį zakristijoje ar pačioje šventovėje). Piligrimas į savo pasą (vieną pase esančių langelių) galės gauti (arba pats užsidėti) aplankytos šventovės antspaudą. Į tą patį langelį kviečiama įsirašyti ir piligrimystės datą.

Taip per metus galima pripildyti šį dokumentą 15 skirtingų atspaudų – atliktos piligriminės kelionės liudijimo ir atminimo ženklų, jog atvira širdimi šiais ypatingais Gailestingumo jubiliejaus metais atsiliepta į Bažnyčios kvietimą leistis į kelią dėl Viešpaties. Šis Piligrimo pasas piligrimui liks kaip brangi Ypatingųjų jubiliejinių metų dovana.


Vilnius – Gailestingumo miestas 2016

Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015. – 28 p.
ISBN 978-9955-29-295-1

Gailestingumo jubiliejui skirtas kalendorius, su kuriuo visus metus galėsite keliauti šv. Faustinos Kovalskos keliais. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, po kuriomis yra užrašai lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kreipdamasis į tikinčiuosius, rašo: „Gailestingumo žinia, kurią ji išgirdo iš Viešpaties čia, Vilniuje, buvo nenauja, tačiau labai reikalinga šiandieniniam žmogui. Jėzus Faustinos regėjimuose pažadėjo pratęsti Gailestingumo laiką. Pats Viešpaties duotas laikas mums yra Gailestingumo ženklas. Kiekviena šiame kalendoriuje paženklinta diena teprimena mums, kad šiandien Viešpats mus kviečia būti Jo Gailestingumo apaštalais.“

Galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Pranciškonų g. 3/6 bei Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.