KATALIKAI.LT  
 
 
 

 
 
 
 

Kovo ARTUMA: Prisikėlimo viltis
Tikėjimo mokymo dikasterija. Nota Gestis verbisque dėl sakramentų galiojimo (2024 m. vasario 2 d.)
Carito gavėnios kalendorius „Per dykumą - į laisvę” 2024
Vilniaus arkivyskupijos parapijose vyksta Carito iniciatyva „Pasninko dėžė“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 98-osios Pasaulinės misijų dienos (2024 m. spalio 20 d.) proga
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 58-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos (2024 m. gegužės 12 d.) proga. Tema: Dirbtinis intelektas ir širdies išmintis: siekiant visapusiškai žmogiško komunikavimo
Tikėjimo mokymo dikasterija. Pranešimas spaudai dėl Fiducia supplicans recepcijos (2024-01-04)
Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4–29 d.) apibendrinamoji ataskaita SINODINĖ BAŽNYČIA MISIJOJE
lk.katalikai.lt papildymas: MIŠIŲ SKAITINIŲ TVARKA. Įvadas (iš Romos Mišiolas. Skaitiniai. I. Šventadienių Mišioms, LVK, 2022)
Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba. KATECHEZĖS VADOVAS
Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie brolybę ir socialinę draugystę FRATELLI TUTTI. Ieškokite katalikų knygynuose.

Kovo 8 d. „24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“ Kauno arkikatedroje bazilikoje: maldos ir atgailos laikas
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (2024)
Kovo 2 ir 9 d. Šv. Kazimiero šventės renginiai Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 2 d. Šv. Kazimiero iškilmė Šiauliuose
Kovo 3–10 d. Šv. KAZIMIERO ATLAIDAI Vilniaus arkikatedroje
Gavėnios trečiadieniais Kauno arkivyskupas kviečia į Gavėnios rekolekcijas „Per dykumą Dievas veda mus į laisvę“ Kauno arkikatedroje su nuolatiniais diakonais. Vasario 28 d. antrąją konferenciją veda diakonas Benas Ulevičius
Kovo 9 d. Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Gavėnios rekolekcijos Kauno miesto bažnyčiose (2024)
Kovo 1–2 d. Jaunimo sielovados forumas Alytuje
Kovo 2 d. metinė ŠEIMOS centrų konferencija Kaune (registracija iki vasario 27 d.)
Kviečia MISIJŲ MOKYKLA 2024
Kviečia VDU Katalikų teologijos fakultetas: Neformaliosios studijos visoje Lietuvoje
 
     
   
     
 
Popiežius vaikams: artėja jūsų diena, renkitės jai malda
Popiežius priėmė Vokietijos kanclerį
Popiežius priėmė tėvus, kurie neteko vaiko
Popiežius teisėjams: drąsiai siekti tiesos ir užkristi kelią skandalingam elgesiui
Pranciškus: priimame kitus, nes Jėzus priėmė mus
Popiežius: kiekviena ir kiekvienas iš mūsų yra misija
Gavėnios pamokslas Vatikane: ne atsiriboti nuo pasaulio, bet saugotis piktojo
„HALO Trust“: minų nukenksminimas išgelbsti visą bendruomenę
Patvirtintas popiežiaus Velykų liturginis kalendorius
Liono arkivyskupas apie abortus: ar dar bus galima diskutuoti?
Jėzaus Draugijos ir JAV Holokausto muziejaus sutartis dėl archyvų
Šventojo Sosto diplomatas: negalime atskirti to, kas gera, nuo prigimties
Sudanas: nepaisant bombardavimų, krikščionys renkasi melstis
Popiežius: kiek kartų maldavau „Gana karo!“ – šaukimės taikos!
Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui
Trečiadienio katechezė: pavydas ir puikybė
Popiežius gedi dėl tragiškos teroristinės atakos Burkina Fase
Artėja „24 valandos Viešpačiui“
 
Vilniuje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė
Vyskupų laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje dienai
Europos Caritas ragina nemažinti paramos Ukrainai: pagalbos reikia milijonams
Po vienu stogu – 4 karo pabėgėlių kartos: kaip promočiutė Nadia tapo Carito savanore
Karitiečių įvertinimas – pasitikėjimo išraiška visam Caritui, prieš 35 m. atkurtam Lietuvoje
Valstybės atkūrimo šventėje – padėka Dievui su Kauno miesto gyventojais bei kariuomene
Vasario 16-osios Mišių už Tėvynę homilija, sakyta arkivyskupo Gintaro GRUŠO
Vasario 13-oji Šiluvoje – keliaujant į Gavėnią ir Valstybės atkūrimo šventę
Prezidentas G. Nausėda neabejoja Šiluvos šventovės svarba Lietuvai
Esame tiek civilizuoti, kiek suprantame prekybos žmonėmis problemą: Carito renginio atgarsiai
Reaguojant į žurnalistinį tyrimą „Neleisk mūsų gundyti“
Caritas: Nuo 15-os išnaudotos lietuvės gelbėjimo istorija – grėsė 8 metai nelaisvės
Sinodinis vyskupų susitikimas Telšiuose
Atsinaujinimo diena Kaune – apie viltį Jėzuje ir mokinystę šių dienų iššūkiuose
Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS. „Pamąstymai dėl Fiducia supplicans“
LVK plenarinis posėdis (2024 m. sausio 16 d.)
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Seimo narių susitikimas su Telšių vyskupu
Rekolekcijos Kauno arkikatedroje – su jaunimo tikėjimo ugdytojais
Pašaukimų ugdymo komandos Kryžiaus kelio malda su Domeikavos jaunimu
Kunigų sinodiniai susitikimai Telšių vyskupijos dekanatuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – civilinės saugos, užsienio lietuvių bei kitos sielovados aktualijos
Rekolekcijos arkikatedroje ir diakono konferencija: Gavėnios kelią keliauti su Jėzumi
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-22
Telšių katedroje vyko Katechumenų išrinkimo apeigos
Valstybinis apdovanojimas minint Vasario 16-ąją – ilgametei Caritas darbuotojai O. Virbašiūtei
Pelenų trečiadienis Kauno arkikatedroje: priimtas gailesčio ir atsivertimo ženklas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2024-02-13)
 
Pašventintas naujai įrengtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas Kaune
Kauno jėzuitų gimnazijos atsikūrimo šimtmetis – proga stabtelti ir dėkoti
Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus pareigas perims Mindaugas Grigaitis
Tarptautinės religinio turizmo dirbtuvės Fatimoje su Lietuvos atstovėmis: turizmas – taikos ekonomika
Misijų mokyklos praktiniame seminare – apie mūsų kūnus kaip dovaną
Gavėnios rekolekcijos Norvegijos lietuvių katalikų misijoje Bergene
Vyskupo Liongino žodis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Hiutenfelde
Lietuvių ir lenkų vyskupų posėdis Lenkijoje
Vasario 16-osios minėjimas Taline
  daugiau   daugiau
„Jei tikėjimas yra vertybių rinkinys – mums galas“: Jeaną-Lucą Marioną kalbina Laurynas Peluritis (NŽ-A nr. 5)
Irena Eglė Laumenskaitė. Ar mąstysime gimtąja kalba, ar ją vien vartosime?
Diplomatinė tarnyba: nieko neprašyti ir nieko neatsisakyti (bernardinai.lt interviu su arkivyskupu Rolandu Makricku)
Kun. Gintaras Blužas OFS: dvasinio gyvenimo reikia kiekvienam
Kardinolas CHRISTOPHAS SCHÖNBORNAS apie sinodiškumo pagrindus, galimybes ir pavojus. Pokalbis su Jan-Heineriu Tücku (COMMUNIO)
Prof. Alvydas Jokubaitis. Kodėl be krikščionybės sunku suprasti politiką?
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Kovas  2024»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024 03 03
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis
2024 03 04
ŠV. KAZIMIERO, LIETUVOS GLOBĖJO IŠKILMĖ

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt