KATALIKAI.LT  
 
KRIKŠČIONIŠKOS VASAROS STOVYKLOS 2023 (pildoma)
 
 

 
 
EILINIS LITURGINIS LAIKOTARPIS

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO
Gegužinės pamaldos | Maldos ir priegiesmiai | Giesmės

🕊 ŠVENČIAME ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMĄ
| Sekminių vigilija | Sekminės, sekvencija, procesija | Himnai ir giesmės Šventajai Dvasiai
Br. Gedimino Numgaudžio OFM mokymų ciklas ŠVENTOJI DVASIA. DIDŽIOJI NEPAŽĮSTAMOJI (youtube)

 
 

INFORMACIJA NORINTIEMS STOTI Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ 2023
Gegužės ARTUMA: „širdis kalba širdžiai“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 109-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos (2023 m. rugsėjo 24 d.) proga
Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas motu proprio forma VOS ESTIS LUX MUNDI
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 97-osios Pasaulinės misijų dienos (2023 m. spalio 22 d.) proga. Tema Degančios širdys, keliu žengiančios kojos (plg. Lk 24, 13–35)
Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas Desiderio desideravi apie Dievo tautos liturginį ugdymą
Dvasininkijos kongregacijos instrukcija „Parapijos bendruomenės, tarnaujančios Bažnyčios evangelizacinėje misijoje, pastoracinis atsivertimas“
Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba. KATECHEZĖS VADOVAS
KATALIKIŠKOJO UGDYMO KONGREGACIJA. „Vyrą ir moterį; sukūrė juos“. Siekiant dialogo kelio gender klausimu ugdymo srityje (2019-02-02)
Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie brolybę ir socialinę draugystę FRATELLI TUTTI. Ieškokite katalikų knygynuose.

Birželio 1 d. Piligriminis žygis Šiaulų katedra – Kryžių kalnas (minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną)
Birželio 10 d. GYVOJI PILIGRIMYSTĖ Šiluvoje jaunimui, šeimoms, katechetams, mokytojams, dėstytojams
Kauno arkivyskupijoje veikiantis Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti Katalikų Bažnyčios nuolatiniais diakonais, teikti priėmimo dokumentus
Birželio 12 d. III tarptautinė konferencija Šiluvoje. Krikščionybė ir kūrybiškumas (pranešimų santraukos iki balandžio 20 d.)
 
     
   
     
 
Popiežius: Šventoji Dvasia – darnos pasaulyje, Bažnyčioje ir mūsų širdyse kūrėja
Popiežius: Bažnyčiai reikia kūrėjų, parodančių gyvą Jėzų
Popiežius: tikinčiųjų malda už ganytojus yra tarsi juos saugantys šarvai
Popiežius: prašykime naujų Sekminių sau, Bažnyčiai ir pasauliui
Popiežius susitiko su Lotynų Amerikos šalių miestų merais
Ekumeninis pareiškimas prieš Sekmines: tegul Šventoji Dvasia mus
Kardinolas M. Zuppi: reikia karštai melstis už taiką
Nauji vyskupai Romoje, Buenos Airėse ir kitur
Popiežius papildė audito vykdymo taisykles
Laudato si’ savaitė
Popiežius: Sinodinė Bažnyčia yra visiems; ji kviečia visus!
Popiežius vienuolėms: Mylėkite kitus kaip švelnios motinos
Popiežius dalyvaus Pasauliniame susitikime apie žmonių brolybę #NotAlone
 
Atidaręs gerumo duris. Prieš 35-erius metus kardinolu tapusiam Vincentui Sladkevičiui atminti
Atidaręs gerumo duris. Prieš 35-erius metus kardinolu tapusiam Vincentui Sladkevičiui atminti
Pasaulinis Gailestingumo kongresas 2026 metais vyks Vilniuje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas p. Almos Adamkienės laidotuvių Mišiose
Arkivyskupas Gintaras Grušas reiškia užuojautą dėl ponios ALMOS ADAMKIENĖS mirties
Kaip padėti sergantiems epilepsija? Kaune vyko tarptautinė LSMU ir Carito konferencija
Tarptautinėje medikų konferencijoje – arkivyskupo Kęstučio Kėvalo padėka slaugytojams
LVK plenarinis posėdis (2023 m. kovo 7–8 d.)
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Dekanato šeimų šventė Raseiniuose: kelių kartų bendrystės džiaugsmo sodas
Apie žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Vilniaus arkivyskupijos kunigą
Telšių vyskupą aplankė Telšių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių merai
Sutvirtinamųjų piligrimystės: padėkos „Užtvirtink“ dalyviams, savanoriams, kunigams
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime vyko diskusijos tema „Postmodernią aplinką ir šiuolaikinę parapiją“
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro programa moterims „Aš ir mano širdis“
Malda Kauno arkikatedroje už šeimų tikėjimo kelionę ir jaunuolių pašaukimą į kunigystę
Jubiliejinių metų vyskupo vizitacija Plateliuose
Vilkaviškio vyskupijos parapijų vizitacijos ir Sutvirtinimo sakramento teikimo šventės
 
Maldos vakare seminarijos bažnyčioje: Viešpatie laukiame tavęs
Pašventintas Paragaudžio kryžius
Kauno misionieriai Elektrėnuose: parapijos misijos – ir už bažnyčios sienų
Bendrystė ir liudijimai baigiant Samuelio kursą su pašaukimo ieškančiais jaunuoliais
Kaip padėti sergantiems epilepsija? Kaune vyko tarptautinė LSMU ir Carito konferencija
Pasauliniame gailestingumo kongrese Samoa – dalyviai iš Vilniaus arkivyskupijos
„Irkis į gilumą“ viktorinoje – penktokų tikėjimo žinios ir kūrybingumas
  daugiau   daugiau
Diplomatinė tarnyba: nieko neprašyti ir nieko neatsisakyti (bernardinai.lt interviu su arkivyskupu Rolandu Makricku)
Kun. Gintaras Blužas OFS: dvasinio gyvenimo reikia kiekvienam
Kardinolas CHRISTOPHAS SCHÖNBORNAS apie sinodiškumo pagrindus, galimybes ir pavojus. Pokalbis su Jan-Heineriu Tücku (COMMUNIO)
Prof. Alvydas Jokubaitis. Kodėl be krikščionybės sunku suprasti politiką?
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Gegužė  2023»
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2023 06 04
ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt