KATALIKAI.LT  
 
 
 

 
 
EILINIS LAIKAS

BIRŽELIS – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES MĖNUO
| Birželinės pamaldos (litanija, malda, giesmės) | Giesmės

 
 

TIKĖJIMO MOKYMO DIKASTERIJA. Normos vykdant įžvalgos procedūrą dėl tariamų antgamtinių reiškinių (2024 m. gegužės 17 d.)
Birželio ARTUMA – laikas atsiverti, apglėbti tiesą ir gydyti žaizdas
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 4-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga
Normos dėl atlaidų suteikimo per Jo Šventenybės popiežiaus Pranciškaus paskelbtą eilinį 2025 m. jubiliejų (2024-05-13)
Popiežius PRANCIŠKUS. Bulė dėl eilinio 2025 m. Jubiliejaus paskelbimo SPES NON CONFUNDIT
Informacija norintiems studijuoti KUNIGŲ SEMINARIJOJE, 2024
Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS mandatas klebonams Tarptautinio susitikimo Klebonai dėl Sinodo (2024 m. gegužės 2 d.) proga
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Laiškas klebonams (2024-05-02)
Tikėjimo mokymo dikasterija. Deklaracija Dignitas infinita dėl žmogaus orumo (2024-03-25)
Tikėjimo mokymo dikasterija. Nota Gestis verbisque dėl sakramentų galiojimo (2024 m. vasario 2 d.)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 98-osios Pasaulinės misijų dienos (2024 m. spalio 20 d.) proga
Tikėjimo mokymo dikasterija. Pranešimas spaudai dėl Fiducia supplicans recepcijos (2024-01-04)
Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4–29 d.) apibendrinamoji ataskaita SINODINĖ BAŽNYČIA MISIJOJE
lk.katalikai.lt papildymas: MIŠIŲ SKAITINIŲ TVARKA. Įvadas (iš Romos Mišiolas. Skaitiniai. I. Šventadienių Mišioms, LVK, 2022)
Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie brolybę ir socialinę draugystę FRATELLI TUTTI. Ieškokite katalikų knygynuose.

Birželio 20 d. R. Romankevičiaus debiutinės portretų parodos „Kur slepiasi Dievas?“ pristatymas Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Birželio 30 d. Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Kryžių šventovėje
Birželio mėnesį pradedamas mokymų ciklas apie saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims užtikrinimą Vilniaus arkivyskupijos bendruomenėse
Liepos 1–12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos Atlaidai 2024 m.
Liepos 6–14 d. Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO minėjimas ir atlaidai Marijampolėje
SUTVIRTINIMAI ir vizitacijos Vilkaviškio vyskupijoje 2024 m.
SUTVIRTINIMO sakramento teikimas Šiaulių vyskupijoje 2024 m.
SUTVIRTINIMO sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijoje 2024 m.
SUTVIRTINIMO sakramento teikimas Kauno arkivyskupijoje 2024 m.
SUTVIRTINIMO sakramento teikimas Telšių vyskupijoje 2024 m.
 
     
   
     
 
Į Lietuvą atvyksta naujas apaštališkasis nuncijus
Popiežius: Europos ateičiai reikia kūrybingos ištikimybės tradicijoms
Viešpaties angelas. Kodėl Jėzus su mumis leidžiasi į audrą?
Kard. K. Krajewskis nugabens popiežiaus dovanotą automobilį į Ukrainą
Popiežius labdaringai Romos draugijai: jūsų statybos aikštelė – artimo meilė
Kardinolas P. Parolinas lanko Maltos ordino centrus Libane
Rytų Bažnyčias remiančių organizacijų susitikimas Romoje
Popiežius: „Ne“ kompromisams žmogaus gyvybės klausimais!
Popiežius dar kartą atkreipė dėmesį į DI metamą iššūkį žmonijos ateičiai
Vysk. R. Norvila: remiame Europos plėtrą
CCEE perkėlė savo sekretoriatą iš Šveicarijos į Romą
Arkivyskupui C. M. Viganò keliama byla dėl schizmos
Kunigas iš Zambijos: „Bažnyčia – viešbutis šventiesiems, ligoninė nusidėjėliams"
Popiežius kalbėjosi su JAV, Azijos ir Okeanijos studentais
Surogatinės motinystės praktikos šešėliai
Dekretai beatifikacijos bylose: pripažinta albanų kunigų kankinystė
Lvivo arkivyskupas: europiečiai, nelikite abejingi Ukrainos tragedijai
Popiežius priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos delegaciją
Popiežius: mokslas ir tikėjimas eina skirtingais keliais, bet tarp jų nėra prieštaravimo
Popiežiaus katechezė. Psalmės – Šventosios Dvasios simfonija
Kard. K. Kochas: tikimės teigiamo atsako į dokumentą „Romos vyskupas“
 
Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu nuncijumi Lietuvai paskyrė Jo Ekscelenciją titulinį Urbisaglia arkivyskupą Georgą GÄNSWEINĄ
Birželio 29 d. vyskupas koadjutorius Darius TRIJONIS iškilmingai pradeda savo tarnystę Šiaulių vyskupijoje
Palaimintojo Teofiliaus liturginis minėjimas Kaišiadorių katedroje
Birželio 13-oji Šiluvoje – raginant melstis už kunigus ir brandinti širdies atsaką į Viešpaties pašaukimą
Vyskupas Darius TRIJONIS paskirtas Šiaulių vyskupijos koadjutoriumi
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Devintinių Mišiose
Piligriminis žygis į Kryžių kalną minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Sekminių Mišiose
LVK posėdis (2024 m. gegužės 14–16 d.)
SINODINIS KELIAS LIETUVOJE. Paskelbtas ANTROJO ETAPO ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS
Caritas iš arčiau: pokalbis su ilgus metus parapijos vaikų gerovei tarnaujančia Elena Antanavičiene
Gegužės 13-oji Šiluvoje: apmąstant gyvybės ir motinystės šventumą
Palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo 600 metų sukaktis – 2025 metais
Vyskupo Jono IVANAUSKO homilija, minint pal. Mykolą Giedraitį Videniškiuose
Nauja internetinė svetainė, skirta Palaimintajam Mykolui Giedraičiui
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Apie pranašiškąją tarnystę ir bendruomenių auginimą iš mažo grūdelio Kauno arkivyskupijos kunigams liudijo evangelizuotojai iš JAV
Malda už šeimas ir sužadėtinius, gerus darbus iš atviros širdies
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-06-20
Telšių vyskupijos kunigai gilinosi į Atgailos teologiją
Kauno arkivyskupijos Šeimos centras dovanojo rekolekcijas mamoms
Sielovados bendradarbiai aptarė veiklos kryptis naujajame sezone
Vilkaviškio vyskupijos šeimų savaitgalis Liškiavoje – „Pažinti ir patirti Jo Širdies paslaptis…“
Baigti Kaišiadorių katedros išorės atnaujinimo darbai
Artėjant globėjo Šv. Jono Krikštytojo gimtadieniui, dovana Kauno miestui – šventinė susitikimų savaitė
Pradedama koplyčios prie Telšių katedros statyba
Telšių katedros ir kapitulos šventė
Vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio minėjimas Vilkaviškio katedroje
Trečiadienio malda arkikatedroje – už Carito pagalbą teikiančius ir ją priimančius
Sinodinė Kunigų Šventėjimo diena Panevėžio vyskupijoje
Šeimų ir sužadėtinių piligrimystė Šiluvoje: mažus ir didelius suvienijusi kelio bendrystė
Kaišiadorių vyskupijos Sutvirtinamųjų diena
Vysk. Darius Trijonis paskirtas Šiaulių vyskupu koadjutoriumi
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2024 m. birželis
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2024 m. birželis
Devintinių procesija Kaune: Dievas žengė į miestą
 
Viešnagė Liuksemburgo lietuvių bendruomenėje
Pas Viešpatį iškeliavo klarisė sesuo Margherita
Krikštėnų vienuolijos sukaktis
Apsilankymas pas Belgijos lietuvius
Lietuvių sielovada Kanadoje – renginiai ir pamaldos
Misijos Kėdainiuose: kiekvienas galime būti priimtas į Dievo meilės glėbį
Diskusijos „Piktnaudžiavimas galia Bažnyčioje: kas atsivėrė ir kur pasistūmėjome“ Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (2024 m. gegužės 22 d.) vaizdo įrašas
Tėvai redemptoristai apie besibaigiantį pašaukimų sielovados sezoną
Sekminės ir Sutvirtinimai Londone
Kunigų seminarija Telšiuose baigė mokslo metus
Tėvai redemptoristai – Gailestingumo misionieriai tarnaus Jubiliejiniais metais
Misijų mokykla: patirtinis savaitgalis Slovakijoje
Lietuviai katalikai Norvegijoje
  daugiau   daugiau
„Jei tikėjimas yra vertybių rinkinys – mums galas“: Jeaną-Lucą Marioną kalbina Laurynas Peluritis (NŽ-A nr. 5)
Irena Eglė Laumenskaitė. Ar mąstysime gimtąja kalba, ar ją vien vartosime?
Diplomatinė tarnyba: nieko neprašyti ir nieko neatsisakyti (bernardinai.lt interviu su arkivyskupu Rolandu Makricku)
Kun. Gintaras Blužas OFS: dvasinio gyvenimo reikia kiekvienam
Kardinolas CHRISTOPHAS SCHÖNBORNAS apie sinodiškumo pagrindus, galimybes ir pavojus. Pokalbis su Jan-Heineriu Tücku (COMMUNIO)
Prof. Alvydas Jokubaitis. Kodėl be krikščionybės sunku suprasti politiką?
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Birželis  2024»
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024 06 24
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt