KATALIKAI.LT  
 
VASAROS STOVYKLOS
 
 


 
 
 
 

Vasaros ARTUMA: ar mūsų Bažnyčia išsivadavo iš klerikalizmo? Ar joje iš tiesų yra vietos pasauliečiams?..
Informacija stojantiems į kunigų seminarijas 2020 m.
Popiežiaus Pranciškaus Žinia IV Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga
Nuo birželio 17 d. įsigalioja valstybės lygio ekstremaliosios situacijos režimas. Jo metu bus taikomi tam tikri apribojimai
Popiežiaus Pranciškaus Žinia 106-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga „Priverstiniai pabėgėliai kaip Jėzus Kristus“

Teatro bienalė Šiluvoje: leiskimės į meno piligrimystę (2020 07 11–12 11)
Liepos 25–26 d. Kryžių kalno atlaidai
Liepos 26 d. Alvito Šv. Onos bažnyčios konsekravimo iškilmės
Informacija norintiems giedoti 2020 m. Šiluvos atlaiduose (rugsėjo 7–15 d.)
Liepos 11 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO paskelbimo palaimintuoju minėjimo vigilija
Ketvirtadieniais visą vasarą Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje vyks vidurdienio vargonų muzikos koncertai
Liepos 1–12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Liepos 5–12 d. Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Marijampolės bazilikoje
 
     
   
     
 
Bažnyčių atstovai susitiko su ES pirmininkaujančios Vokietijos ambasadoriumi
Atnaujinta Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sudėtis
Šventojo Sosto atstovas dalyvavo Pabėgėlių komisariato posėdyje
Patriarcho Baltramiejaus laiškas popiežiui Pranciškui
Georgo Ratzingerio laidotuvės Bavarijoje
Spaudos konferencija Vatikane: siekti taikos Covid-19 laikais
Mokymas už taiką ir prieš veidmainystę
Ennio Morricone ir tikėjimo paguoda
Pandemijos sąlygomis labai reikia taikos
Šv. Pauliaus VI žinia Lietuvai: likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!
Lietuvių koplyčiai Vatikane 50 metų
Popiežiaus parama Pasaulinei maisto programai
Būti Bažnyčia po pandemijos: šeima, tarnystė, sinodiškumas
Jungas, kuris teikia atgaivą
Baltramiejus: Hagia Sophia pavertimas mečete pasėtų nesantaiką
Popiežius Pranciškus prašo melstis už šeimas
Pranciškaus užuojauta Benediktui XVI dėl jo brolio mirties
Paskelbta Vatikano Finansų informacijos tarnybos ataskaita
Kinijoje nuversti šimtai kryžių, nes „pažeidžia urbanistines normas“
Šventasis Sostas prašo dovanoti neturtingų šalių skolas
Šventasis Sostas prašo Izraelį nesiimti vienašališkų veiksmų
Popiežius paskyrė komisarą, atsakingą už Šv. Petro bazilikos priežiūrą
 
ŽK: Liepos 8-ąją melstasi už Lietuvos Respublikos valdžią bei savivaldybių vadovus
ŽK: Liepos 7-osios malda už verslininkus ir pramoninkus
Antroji atlaidų diena Marijampolės bazilikoje
Liepos 6-ąją Žemaičių Kalvarijoje malda už Tėvynę Lietuvą, žemdirbius, ūkininkus, sodininkus, bitininkus
Arkivysk. Gintaro GRUŠO Valstybės dienos pamokslas Vilniaus arkikatedroje
Marijampolėje prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai
Savaitgalį Žemaičių Kalvarijoje melstasi už meilės darbus darančius ir šeimas
Liepos 3 d. Žemaičių Kalvarijoje melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo srities žmones
Prasidėjo 2020 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
LVK informuoja: Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.
Į Telšių katedrą iškilmingai įžengė vyskupas Argirdas JUREVIČIUS
Arkivyskupą Kęstutį Kėvalą sutinka Kauno Bažnyčia (Juozo Kamensko filmas)
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS ingreso iš Telšių Katedros vaizdo įrašas
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Kauno arkivyskupijos ganytojai lankėsi didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose: žodis ir malda už kunigus bei valdančiuosius
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2020 m. liepa
Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė
Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje
Kunigu įšventintas Gintas PETKEVIČIUS
Devintojo Telšių vyskupijos ganytojo pirmosios dienos paskirtojoje vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-02
Normundo Figurino kunigystės šventimai
Edukacinė stovykla „Tiktai jūs ištverkite…“ (Kol 1, 23) Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Suaugusiųjų Sutvirtinimas Kauno arkikatedroje
Budavonės kankinių atminimas gyvas žmonių širdyse
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS padėkos laiškas Kauno arkivyskupijos bendruomenei
 
Geroji naujiena iš Kretingos. II dalis: Pranešimas dėl Covid-19 situacijos Kretingos parapijoje (Youtube)
Pirmasis liepos sekmadienis paskelbtas Globėjų diena
500 piligrimų Šv. Jokūbo kelyje Lietuvoje per vieną mėnesį
Vilnių džiugins Dominikonų rengiamas kariliono festivalis
Signatarui, Ministrui Pirmininkui kunigui Vladui Mironui – 140
Trys maršrutai – viena Šiluva! Jaunimo gyvoji piligrimystė
Gimtojoje Karmėlavos parapijoje įamžintas Gulago kankinio t. Aleksandro Markevičiaus (Markaičio) SJ ( 1913–1943–1990) atminimas
Skaitant laiko ženklus. Pokalbis su arkivysk. G. Grušu (bernardinai.lt)
  daugiau   daugiau
Popiežius emeritas Benediktas XVI. Bažnyčia ir seksualinio išnaudojimo skandalas
Marius Jonaitis. Vienuolė, nutapiusi identišką Aušros Vartų Mariją (bernardinai.lt)
Alvydas Jokubaitis. Šalkauskis juokiasi iš mūsų
Kodėl mus vis labiau kamuoja perdegimo sindromas? („Magnifcat“)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Liepa  2020»
P A T K Pn Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt