Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Kalėdų nakties šv. Mišiose
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija Šv. Kalėdų dieną prie pietų stalo kviečia per 100 stokojančių
Arkivysk. G. GRUŠO kalba Nacionaliniuose maldos pusryčiuose
Nuo šiol ARTUMA jau ir didžiuosiuose prekybos centruose
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas šv. Mišiose už 1863 m. sukilėlius
Už 1863–1864 m. sukilimo dalyvius melsis Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos vyskupai
LVK plenarinis posėdis (2019 m. lapkričio 18–20 d.)
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo P. RAJIČ pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
Apaštalinis nuncijus šv. Mišiose už Lietuvą priminė kvietimą kurti Tėvynę, galinčią priimti visus
Vilniuje kviečiame paminėti Pasaulinę vargstančiųjų dieną
Malda už Kauno arkivyskupiją Aušros Vartų atlaiduose
Marijos dieną Šiluvoje paminėtas Apsireiškimo koplyčios statytojas A. Vivulskis bei pradėta akcija #manoŠiluva
Sekmadienį – Pasaulinė vargstančiųjų diena. Maltos ordino pagalbos tarnyba ir Caritas kviečia susitikimui su vargstančiaisiais
Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygė – LR Prezidento dovana Popiežiui Pranciškui
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
PREZIDENTAS: Popiežius meldžiasi už mūsų šalies vienybę ir gerovę
Vysk. Arūno Poniškaičio homilija šv. Mišiose Antakalnyje
Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl organų donorystės ir transplantacijos
Vyskupo D. Trijonio pamokslas meldžiantis už negimusius kūdikius
Tikintieji laukiami Vilniuje Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
Atsinaujinimo diena Kaune – apie gyvenimą Tėvo širdyje ir meilės pareigą laimėti žmones Dievui
Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišių homilija arkikatedroje
Popiežiaus PRANCIŠKAUS bulė skiriant kardinolu Sigitą TAMKEVIČIŲ SJ (paskelbta Kauno arkikatedroje 2019 10 19)
Kaune paminėtas žurnalo „Artuma“ 30-metis – jos jaunystė!
Misijų dieną – parama dirbantiems karščiausiuose pasaulio taškuose
Marijos dieną Šiluvoje suplakė ypatingojo Misijų mėnesio širdis
Kauno arkivyskupo emerito Liongino VIRBALO SJ homilija Šiluvoje švenčiant ypatingojo Misijų mėnesio Marijos dieną
75-mečio proga vysk. Joną BORUTĄ sveikino vyskupai, kunigai, į padėkos šv. Mišias susirinkę tikintieji
Tarptautinės benamystės dieną pasitinkant: augantis benamių skaičius
Spalio 1-ąją Paštuvos Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolynas šventė įsikūrimo 25 metų jubiliejų
LVK švietimo reikalų koordinatorės pareigas pradėjo eiti K. Valantinienė
Mūsų Kardinolas Sigitas jau Kaune!
Kard. S. TAMKEVIČIUS: kardinolystė – kvietimas dar ištikimiau tarnauti Evangelijai
Ką popiežius Pranciškus pasakė kardinolui Sigitui?
Pirmieji įspūdžiai iš Romos. Sveikinimai kardinolui
Kardinolui Sigitui TAMKEVIČIUI suteiktas šv. Angelės Meriči titulas
Sveikiname JO EMINENCIJĄ SIGITĄ TAMKEVIČIŲ!
Ypatingojo misijų mėnesio iškilmė – prie didžio misionieriaus pal. Teofiliaus Matulionio kapo
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje pradedant ypatingąjį MISIJŲ mėnesį
Pakrikštyti ir siunčiami: 2 mln. katalikų – 2 mln. misionierių Lietuvoje
LR Seime įvyko konferencija „Gerovės valstybės link - ar geru keliu einame“
Paskirtojo kardinolo arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija minint CARITO Lietuvoje 30-metį
Arkivyskupas G. Grušas. Tarp Bažnyčiai rūpimų temų – dirbtinis intelektas
10 POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PARAGINIMŲ LIETUVAI
Lietuvių jaunuoliai sukūrė dainą popiežiui
Esame Visuotinė Bažnyčia. Naudokimės Šventojo Sosto komunikacijos priemonėmis
Popiežiaus vizito Lietuvoje metinėms – malda už Šventąjį Tėvą ir jo žodžiai mums
LVK pirmininko kreipimasis minint Lietuvos žydų genocido aukų dieną
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas Šilinių atlaiduose
Dėkojant už Šilinių malones malda apkabinti mūsų tautiečiai pasaulyje
Pirmąkart Šilinėse vykusioje Misijų dienoje – padrąsinimas jaunimui ir kiekvienam: „O kodėl gi ne aš?“
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS homilija Šiluvoje: „Užtarianti ir padrąsinanti Motina.“
Ligonių ir medikų dieną Šilinėse – Bažnyčios artumo ir atjautimo žinia
Ligonių dienos rytą pašventinta nauja Šiluvos šventovės Šviesos koplytėlė
Paskirtojo kardinolo arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje: „Ieškoti ir surasti Kristų“
Meno bienalės kūrinių aukcionas dovanoja pradžią Šiluvos bazilikos šildymui
Rudeninė katalikiškų mokyklų piligrimystė Šiluvos atlaiduose
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija Kunigų ir vienuolių dieną Šiluvoje
Šilinių maldos ir bendrystės džiaugsmas su kunigais ir pašvęstaisiais
Piligrimų kiemelyje Šilinių atlaiduose – nepailstanti Carito tarnystė
Švč. M. Marijos Gimimą didžiuosiuose atlaiduose šventė Lietuvos kariuomenė
Trečioji ŠILUVOS atlaidų diena: malda už tarnaujančius valstybės ir visuomenės apsaugai ir jų liudijimą
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro RAJIČIAUS homilija Šiluvoje
Pagrindinį atlaidų sekmadienį – palaiminimas Lietuvai ir šeimoms, kad jos skleistų Dievo meilės ugnį
Pirmoji Šilinių diena – su CARITO jubiliejumi ir sveikinimu artimo meilės apaštalams
Didieji Šiluvos atlaidai 2019 startavo!
Šiluva kviečia Lietuvą – dvasinės atgaivos į 2019-ųjų Šilines!
Sigitas Tamkevičius: kai kas gerą žodį pasako – pradžiugina
Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ skiriamas kardinolu
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas Trakinių atlaiduose
Pristatytas pirmasis Bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo etapas
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija švenčiant Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje
Baigtos skaitmeninti istorinės Vilniaus arkivyskupijos metrikų knygos
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Žolinės atlaidai Krekenavoje
Panevėžio Vyskupo laiškas piligrimams
Liepos 28 d. vyko Kryžių kalno atlaidai
Paskelbta katalikų interneto svetainė apie misijas lietuvių kalba
Pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidų diena Marijampolėje
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Pal. Jurgio Matulaičio minėjime Marijampolės bazilikoje
Pal. Jurgio atlaidai: šeimų ir jaunimo diena
Pal. Jurgio atlaidai: ligonių, medikų ir slaugytojų diena
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS: melskime Išminties, Tvirtumo ir kitų Dievo dovanų Prezidentui Gitanui NAUSĖDAI
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose LR Prezidento inauguracijos dieną
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO invokacija Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano NAUSĖDOS inauguracijos dieną
Pal. Jurgio atlaidai: kunigų ir vienuolių diena
Pal. Jurgio atlaidai: katechetų ir tikybos mokytojų diena
Pal. Jurgio atlaidai: Katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena
ŽK: Dieve, laimink verslo žmones!
Pal. Jurgio atlaidai: visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena
ŽK: Malda už trisdešimt metų gyvuojantį „Caritą“
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: pirmoji diena – Padėkos
Marijampolės bazilikoje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio MIC minėjimas ir atlaidai
Pagrindinė atlaidų diena – Didžioji Kalvarija
ŽK: Malda už Tėvynę Lietuvą ir jaunimą
ŽK: Dieve, padėk tiems, kurie rūpinasi kitų saugumu
ŽK: Kreiptasi į Dievą, kad laimintų mokytojus ir visą akademinę visuomenę
Žemaičių Kalvarijų atlaidai: Medikų diena
Į Lietuvą atvyko naujasis apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar RAJIČ
Žemaičių Kalvarijos Šventovėje prasidėjo Didieji Atlaidai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt