Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO ganytojinis laiškas, švenčiant kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100 metų Jubiliejų
LVK informacija: Dėl naujų kreipinių Švč. Mergelės Marijos litanijoje
Liepos 12-oji – pagrindinė pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo ir atlaidų diena
Liepos 25-ąją Griškabūdyje bus pagerbtas saleziečių patriarcho Lietuvoje kun. Antano Skelčio atminimas
ŽK: Liepos 11-ąją melstasi už jaunimą ir Žemaičių Kalvarijos parapiją bei bendruomenes
ŽK: Malda už teisėsaugos, teisėtvarkos, policijos, priešgaisrinės apsaugos sistemos žmones
ŽK: Liepos 9 dieną prašyta naujų pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę ir Dievo palaimos pašauktiesiems
Liepos 9 d. Marijampolės atlaiduose – Kunigų ir pašvęstųjų diena
ŽK: Liepos 8-ąją melstasi už Lietuvos Respublikos valdžią bei savivaldybių vadovus
ŽK: Liepos 7-osios malda už verslininkus ir pramoninkus
Antroji atlaidų diena Marijampolės bazilikoje
Liepos 6-ąją Žemaičių Kalvarijoje malda už Tėvynę Lietuvą, žemdirbius, ūkininkus, sodininkus, bitininkus
Arkivysk. Gintaro GRUŠO Valstybės dienos pamokslas Vilniaus arkikatedroje
Marijampolėje prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai
Savaitgalį Žemaičių Kalvarijoje melstasi už meilės darbus darančius ir šeimas
Liepos 3 d. Žemaičių Kalvarijoje melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo srities žmones
Prasidėjo 2020 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
LVK informuoja: Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.
Į Telšių katedrą iškilmingai įžengė vyskupas Argirdas JUREVIČIUS
Arkivyskupą Kęstutį Kėvalą sutinka Kauno Bažnyčia (Juozo Kamensko filmas)
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS ingreso iš Telšių Katedros vaizdo įrašas
Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio KĖVALO homilija arkikatedroje: „Pasitikiu Viešpačiu, nes tik Jis yra mūsų tikroji viltis.“
Naujojo arkivyskupo K. Kėvalo sutikimas Kauno arkikatedroje: Viešpaties siųstasis ganytojas pasiekė savo kaimenę!
Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės ir naujojo arkivyskupo sutikimas Kaune (LRT transliacijos vaizdo įrašas)
Kaune – naujojo arkivyskupo metropolito K. Kėvalo ingreso iškilmės
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems
Sekmadienio Eucharistijoje – padėka Dievui ir „Ilgiausių metų“ vyskupui Algirdui Jurevičiui
Birželio 24 d. vyskupas Kęstutis KĖVALAS pradės Kauno arkivyskupo metropolito tarnystę
Kard. Sigito TAMKEVIČIAUS pamokslas Kaišiadorių katedroje birželio 14-ąją: pal. Teofilius ir Eucharistija
Birželio Marijos dienos malda Šiluvoje už kunigus bei kunigystės pašaukimus
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Gedulo ir vilties dieną
Sekminės Šiluvoje: karantino būdu, bet su jo nepaisančia Šventąja Dvasia
Popiežius PRANCIŠKUS Telšių vyskupu paskyrė vyskupą Algirdą JUREVIČIŲ
Sekminių išvakarėse – pokalbis iš Šiluvos apie Dvasios buveinę – Mergelę Mariją ir kaip būti jos prakalbintiems
Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo
Arkivysk. G. Grušas: „Su Sekminėmis Bažnyčia ne tik gimė – ji iškart pradėjo savo misiją“
Šį savaitgalį Vilniaus Kalvarijose – Sekminių šventė
Lietuvos vyskupai kviečia šeštadienį melstis kartu su Šventuoju Tėvu
LVK plenarinis posėdis (2020 m. gegužės 26–28 d.)
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje minint kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties dvidešimtmetį
Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos (nuostatai nuo birželio 1 d.)
Artėjant kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS 20-osioms mirties metinėms bei jo gimimo 100-mečiui
Popiežiaus Žinia pasitinkant komunikavimo dieną: mums reikia gerų istorijų tiesos
Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ žodis: „Šv. Jonas Paulius II – Evangelijos liudytojas“
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas: šv. Jono Pauliaus II pavyzdys nėra tik istorija, bet aktuali žinia mums šiandien
Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Šis popiežius sovietmečiu labai aiškiai buvo mūsų pusėje.“ Šv. Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje prisimenant
Minimos šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtosios metinės
Gegužės pokalbis apie Mergelės Marijos užtarimą ir mūsų maldas vieni už kitus: 50 „Sveika, Marija“ už 50 savo draugų!
Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Šis popiežius sovietmečiu labai aiškiai buvo mūsų pusėje.“ Šv. Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje prisimenant
Šventasis Jonas Paulius II savo 100-uoju gimtadieniu padeda mums atkurti bendrystę!
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje minint LR Steigiamojo Seimo 100-metį
Gegužės 13-oji: po karantino atskirties džiugi Marijos dienos bendrystė
LVK informacija: Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?
Tęsiasi gegužės susitikimai. Nuotolinis pokalbis apie Marijos žemiškąjį gyvenimą – „arti dangaus“, iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos
Maldos už žmoniją dieną – gegužės 14-ąją vienu balsu į Viešpatį kreipsis įvairių religijų tikintieji
LVK nutarė: nuo gegužės 10 d. atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems (laikantis visų kitų iki tol LVK nustatytų saugumo normų)
Pirmas gegužės šeštadienis: pokalbis apie Mariją su kun. Erastu Murausku iš Šiluvos aikštės
Ypatingas palaiminimas motinoms ir malda už pašaukimus iš Dievo Motinos šventovės
„Šviesos žemėlapio“ akcija jau pasaulinė ir tęsiasi vienybėje su popiežiaus Pranciškaus kvietimu į gegužės Rožinio maldą
Popiežiaus PRANCIŠKAUS laiškas visiems tikintiesiems 2020 metų gegužės mėnesiui
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO homilija švenčiant Gyvybės dieną
MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENAI – vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS sveikinimas medikams: „Tegul Jūsų meilės ir pasiaukojimo pavyzdys būna labiau užkrečiantis negu virusas“
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija III Velykų sekmadieniui: „Bėkime į viltį!“
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO, LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko, laiškas Gyvybės dienai
LVK informuoja: Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui
Artėjantį sekmadienį švenčiama Gyvybės diena
Arkivysk. Gintaro GRUŠO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Atvelykio sekmadieniui
Vysk. D. TRIJONIO pamokslas: susitikimas prie Tiberiados ežero
Vysk. A. PONIŠKAIČIO homilija: atpažinti ir mylėti Jėzų mažutėliuose
„Lietuvos Caritas“: pirmų dviejų savaičių „Šviesos žemėlapis“ akcijos rezultatai
Vysk. D. TRIJONIO homilija: būkime Dievo Gailestingumo liudytojai
Vilniuje vyksta Dievo Gailestingumo savaitė
Antrąją Velykų dieną iš Šiluvos – vilties šviesa Lietuvai!
Balandžio 13 d. Šiluvoje švenčiant ŠVIESOS ŽEMĖLAPIO akcijos kulminaciją – apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro RAJIČIAUS velykinis sveikinimas Lietuvai (lietuvių ir anglų kalbomis)
Su Velykų ryto varpais – palaiminimas miestui nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Velyknakčio šv. Mišiose
Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ Didžiajam Šeštadieniui: nelengvu laiku mums dar labiau reikia Jėzaus
Vysk. D. TRIJONIO pamokslas Kristaus kančios pamaldose
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ žodis Didžiajam Penktadieniui: „Didžiulė yra mūsų Išgelbėjimo kaina.“
Vysk. A. PONIŠKAIČIO pamokslas Paskutinės vakarienės Mišiose
Penktadienį pradedame Dievo Gailestingumo devyndienį
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
Šventų Velykų rytą – palaiminimas nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos stogo (transliacija YouTube kanalu)
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS žodis Didžiajam ketvirtadieniui
Šventinė LRT programa: kaip Velykas švęskime namuose
CARITAS: Pirmoji ponia susitiko su sunkumus patiriančiais mūsų žmonėmis
Vyskupas Algirdas Jurevičius: ATGAILA karantino sąlygomis
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ žodis Verbų sekmadieniui (vaizdo reportažas)
DIDŽIOJI SAVAITĖ namuose. Išgyvenkime ją su „Didžiosios savaitės laiškais“. Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ kvietimas
Akcijai „Šviesos žemėlapis“ – kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ žodis: šiuo laiku ypač branginkime Rožinį
Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija V Gavėnios sekmadieniui
Lietuvos jaunimo dienas NUSPRĘSTA NUKELTI
Šventojo Tėvo Pranciškaus ypatingasis palaiminimas Miestui ir pasauliui kovo 27 d., penktadienį, 19 val. bus transliuojamas per LRT
Paskirtojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingreso iškilmės, kurios buvo numatytos balandžio 13 d., ATIDEDAMOS vėlesniam laikui
Arkivyskupo malda už Lietuvą prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo
Trečiadienį, 13 val., viso pasaulio krikščionys vienysis maldoje Tėve mūsų
Penktadienį popiežius suteiks ypatingąjį palaiminimą Miestui ir pasauliui
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija IV Gavėnios sekmadieniui
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt