Padėkos diena užbaigti didieji atlaidai Šiluvoje
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANOS sveikinimo žodis Šiluvoje
ŠILINĖS: Kunigų ir gyvenančių ne Lietuvoje tautiečių diena
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės diena
ŠILINĖS: Policijos, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena
XIV piligriminis žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Šiluvoje švenčiant Gailestingumo jubiliejų
Gailestingumo jubiliejaus iškilmės Šiluvoje
ŠILINĖS: Jaunimo ir šeimų diena
ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
ŠILINĖS: Vienuolių diena
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II ir katalikiškų bendruomenių diena
Ypatingąjį GAILESTINGUMO jubiliejų švęskime ir ŠILINĖSE! ŠILUVOJE prasideda Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai
Pėsčiomis į Aušros Vartus – pusė tūkstančio piligrimų
Pranciškoniškosios šeimos Gailestingumo šventė Kretingoje
Po Vilnių – su programėle „Vilniaus piligrimas“
Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose
Pirmą kartą Kretingoje susiburs visa Lietuvos pranciškoniškoji šeima
Bažnytinio paveldo muziejus atveria Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolyno pirmąjį aukštą
Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų
Vyskupo Jono Kaunecko pamokslas Kryžių kalno atlaiduose (vaizdo įrašas)
„S. Tamkevičius į tremties vietas Sibire sugrįžo po 30 metų“. Pokalbis su arkivyskupu emeritu „Kauno dienoje“
Kryžių kalno atlaidai
Šv. Jokūbo keliai: pasitarimas Liškiavoje
Kryžių kalno atlaidų 2016 fotopanorama
Kryžių kalno atlaidai prasidėjo Vigilija
Vilties potvynis Krokuvoje (III katechezės diena)
Jaunimas iš Lietuvos Krokuvoje. Antroji katechezės diena
PJD Krokuvoje: 1400 jaunimo grupė iš Lietuvos
Kardinolo A. J. BAČKIO pamokslas Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaiduose
Senosios regulos karmelitų atsikūrimo kelias Lietuvoje
Sekmadienį Marijampolėje prasideda Grigališkojo choralo savaitė
Pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų iškilmių diena Marijampolės bazilikoje
Marijampolėje prasidėjo Mariologinis kongresas
Marijos diena Šiluvoje: „Tapkime mažutėliais“
Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo iškilmingas ingresas
Pal. J. Matulaičio atlaidų Ligonių ir medikų diena
Pal. J. Matulaičio atlaidų Kunigų ir pašvęstųjų diena
Pal. J. Matulaičio atlaidų Socialinių darbuotojų ir savanorių diena – „Palaimintasis kasdien mums kalba apie ėjimą Kristaus keliu“
Liepos 16 d. vyks Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo ingresas (tiesiogiai transliuos LRT Kultūros kanalas)
Pal. J. Matulaičio atlaidų Kariuomenės ir visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena – „Mes visi esame pranašai ir pranašaujame viltį“
Arkivyskupas Gintaras Grušas paskirtas Komunikacijos sekretoriato nariu
Marijampolėje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo aštuondienis – atlaidai
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Žemdirbių ir ūkininkų diena
MR laida „Klausk drąsiai“: į klausimus apie pagalbinio apvaisinimo įstatymą atsakinėja vysk. K.Kėvalas, LSMU histologijos ir embriologijos katedros ved. prof. A. Valančiūtė, teisininkas V. Malinauskas ir MR programų direktorius kun. P. Narijauskas
Pagrindinė atlaidų diena – Didžioji Kalvarija
Žemaičių Kalvarijoje švęstas Telšių vyskupijos įkūrimo jubiliejus
Lietuvos policijos ir visų teisėsaugos darbuotojų diena Žemaičių Kalvarijoje
Katalikų, Ortodoksų ir Liuteronų Bažnyčių vadovų Lietuvoje ekumeninis pareiškimas „Žmogaus gyvybė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva“
Žemaičių Kalvarijos atlaidai: Maldų už Lietuvą ir pašauktuosius į dvasinį luomą diena
Žemaičių Kalvarijos atlaidai: Transporto ir kelių priežiūros darbuotojų diena
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Valstybės dieną
Antroji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena
Jaunimo diena Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Prasidėjo 2016 metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Lietuvoje lankosi Didysis Penitenciaras kard. Mauro Piacenza
Vysk. K. KĖVALAS: „Bažnyčia gali sirgti teisuoliškumo ir klerikalizmo liga“
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO homilija Gedulo ir vilties dienos šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje
Gedulo ir vilties dieną – vyskupų raginimas išmokti tremtinių dvasios pamoką
Arkivyskupo Liongino VIRBALO kalba LR Seime minint Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienas
Ką turime žinoti? Ką turime daryti? Seminaras Bažnyčios sielovados bendradarbiams apie nepilnamečių apsaugą
Prof. Hanso Zollnerio SJ konferencijos apie kunigams kunigiškąją tapatybę šiandien
Lietuva įsijungė į Šv. Jokūbo kelių tinklą
Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kreipimasis-kvietimas į ingreso iškilmes
Bus skaitmeninamos Lietuvos katalikų parapijose esančios metrikų knygos
Kaišiadorių vyskupijoje įsteigta diecezinių teisių kongregacija
kitoLink.lt įkūrėjai: džiaugiamės pirmuoju pažinčių svetainės „derliumi“
Sidabrinė gervė – filmui „Pasitikiu Tavimi“
Švč. Trejybės sekmadienį – padėka Dievui už arkivyskupo emerito Sigito TAMKEVIČIAUS vyskupystės bei arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO kunigystės jubiliejus
Popiežius Pranciškus paskyrė naująjį Panevėžio vyskupijos vyskupą
Karių piligriminė kelionė į Lurdą
Arkivysk. G. Grušo Sekminių šv. Mišių pamokslas Vilniaus Kalvarijose
Devintajame „Vilties bėgime“ dalyvaus rekordinis dalyvių skaičius
LVK plenarinis posėdis (2016 m. gegužės 11–12 d.)
Lietuvos kunigų seminarijų klierikai ir vadovai susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi, kardinolu Pietro Parolin
Panevėžyje lankysis garsi ispanų teologė Dolores Aleixandre
Lietuvos jaunimo dienos 2017-aisiais vyks Vilniuje
Kardinolas Parolin Vilniaus kunigų seminarijoje: šaukitės Dvasios
Kard. Pietro Parolin „Šventojo Sosto diplomatija taikos labui“
Vatikano valstybės sekretoriaus arkiv. Pietro Parolin vizitas Kryžių kalne
Kardinolas P. Parolin tikisi, kad atvyko paruošti kelio Popiežiui
Dievo Gailestingumo žygiu per Vilnių baigėsi Nacionalinis Gailestingumo kongresas
Kard. Pietro PAROLIN homilija Gailestingumo kongreso baigiamosiose Mišiose
Vilniaus Katedros aikštė šeštadienį tapo bažnyčia po atviru dangumi
Antroji Kongreso diena: asmeninio sutikimo su Dievo gailestingumu laikas
Štabo savanoriai: „Viešpats randa kelių ateiti ir uždegti tarnystei
Kard. A. J. BAČKIO homilija Gailestingumo kongrese
Šviesiausia naktis Gailestingumo kongrese
Gailestingumo kongreso atidarymo šv. Mišių homilija
Kaune vyksta RElay – tarptautinė Europos lyderystės konferencija „Misionieriaus apsisprendimas“
Vilniuje penktadienį prasideda Nacionalinis gailestingumo kongresas
ŠVENTOJO TĖVO Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą
Konferencijoje Kaune – apie naujas prekybos žmonėmis formas Lietuvoje ir Bažnyčios atsaką
Popiežiaus laiškas Legatui į Lietuvos Gailestingumo kongresą
Startuoja Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė
Pasaulinė žvaigždė „Italijos balso“ nugalėtoja sesuo Cristina atvyksta į Lietuvą
Maldos akcija laukiant Gailestingumo kongreso
Apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai
Kunigų seminarija Kaune minėjo 150 metų jubiliejų
Vilniuje rinkosi Europos „Marijos radijo“ stočių atstovai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt