Džiaugsmo sekmadienis Šiluvoje: Viešpats arti ir šį sunkų metą
Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas „Kalėdų belaukiant“
Carito žvakelę šiemet galime uždegti ir virtualiame žemėlapyje
Sekmadienį Caritas pradeda Advento akciją „Gerumas mus vienija“
LVK plenarinis posėdis 2020 m. lapkričio 24–26 d.
Išrinkta nauja LKMA Centro valdyba ir LKMA vadovai
Lietuvos advokatų ir Caritas dovana – nemokamos teisinės konsultacijos sunkumus patiriantiems
Informacija Aušros Vartų atlaidų dalyviams
Greičiau už virusą plinta nauja skurdo forma: CARITAS atsakas pasitinkant Vargstančiųjų dieną
Carito renginyje karitatyvinės ir socialinės misijos bendradarbiams pristatyti popiežiaus Pranciškaus paraginimai žvilgsnio jautrumui ir širdžių dosnumui
Lietuvos Caritas kviečia: Keliaukime kartu iki Pasaulinės Vargstančiųjų dienos „Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32)
LVK informacija dėl Bažnyčios veiklos 2020 m. lapkričio 7–29 d.
LVK Informacija dėl sielovados pandemijos labiau paveiktuose šalies regionuose
Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai
Visuotinius atlaidus mirusiesiems šiemet galima pelnyti visą lapkričio mėnesį
Informacinis pranešimas apie Popiežiaus išsakytas mintis filme Francesco
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno RAJIČIAUS sveikinimo žodis Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio KĖVALO homilija arkikatedroje: VISI ESAME NEŠAMI PATIES KRISTAUS
Švenčiant šv. Jono Pauliaus II šventę Kauno arkikatedroje – metropolito palijus arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui
Atsinaujinimo diena Kaune su meilės džiaugsmu (plg. Amoris laetitia)
Sekmadienį – Misijų dieną šv. Mišių transliacija iš Vilniaus šv. Bosko bažnyčios
„Vilties laukai“ primins kilnią hospiso misiją
Spalio 13-osios malda Šiluvoje už Bažnyčios misijas, pandemijos aukas, už žmogaus širdį, kuri Dievui svarbiausia
Šiaulių vyskupui Eugenijui BARTULIUI įteikta Stasio Šalkauskio premija
Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis artėjant rinkimams
Spalio 4 d. Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos, skirtos remti visuotinę šv. Petro įpėdinio misiją ir popiežiaus gailestingumo darbus vargstantiesiems
2020-ųjų ŠILINĖS, arba dar vienas Dievo malonės ženklas
SPALIS – MISIJŲ MĖNUO
LVK plenarinis posėdis (2020-09-22)
Valandų liturgijos mobilioji programėlė „Android“ operacinei sistemai jau parengta!
Popiežiaus kelionės Baltijos šalyse metinės
Šilinės baigėsi, bet Šiluva – „dangaus ambasada“ – ir toliau atvira garbinti Dievą!
Visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena Šilinėse – žvelgiant į Kristaus kryžių
Minsko-Mogiliavo arkivyskupo metropolito Tadeuszo KONDRUSIEWICZIAUS homilija Šiluvoje
Šeimų sekmadienis Šiluvoje: „Lietuva, brangink laisvės dovaną!“
Šilinių malda už ligonius ir medikus, už išgydymą ir išgelbėjimą
Vilniuje švenčiama Dievo gailestingumo vainikėlio maldos padiktavimo 85-erių metų sukaktis
Katalikiškų mokyklų dieną Šiluvoje – džiugus Dievo garbinimas bažnyčioje po atviru dangumi
Šilinių malda su Lietuvos kunigais ir vienuoliais už jų ištikimybę ir naujus pašaukimus
Sapiegų Dievo Motinai iškilmingai sugrąžintos karūnos
Marijos Gimimo iškilmėje Šiluvoje – sveikinimas Lietuvos kariuomenei ir visų vilties padrąsinimas
Minint Šiluvos piligrimą šv. Joną Paulių II, pirmąsyk atlaiduose buvo švenčiama Kūrinijos diena
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Trakinių atlaiduose
Artėjant malonių metui. Džiugi atlaidų pradžia Šiluvoje
Lietuvos centrinis valstybinis archyvas kviečia aplankyti virtualią parodą „Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje prisimenant“
Prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai
Padėkos žygis iš Tytuvėnų į Šiluvą
Paskutinio vasaros sekmadienio piligrimų eisenos – įžanga į didžiuosius Šiluvos atlaidus
Grigiškėse pašventinta naujai pastatyta Šventosios Dvasios bažnyčia
Apaštalinio Nuncijaus arkivysk. Petar RAJIČ sveikinimas Kaišiadorių vyskupui švenčiant kard. V. Sladkevičiaus 100-mečio Jubiliejų
Kardinolo BAČKIO pamokslas minint kardinolo V. Sladkevičiaus 100 metų jubiliejų Kaišiadorių katedroje
Saugant save ir kitus
Rugpjūčio 23 d. Lietuvos vyskupai kviečia į maldą
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose
Ligonių diena Šiluvoje prašant išgydymo dovanos
LVK informacija: Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose
Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO ganytojinis laiškas, švenčiant kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100 metų Jubiliejų
LVK informacija: Dėl naujų kreipinių Švč. Mergelės Marijos litanijoje
Liepos 12-oji – pagrindinė pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo ir atlaidų diena
Liepos 25-ąją Griškabūdyje bus pagerbtas saleziečių patriarcho Lietuvoje kun. Antano Skelčio atminimas
ŽK: Liepos 11-ąją melstasi už jaunimą ir Žemaičių Kalvarijos parapiją bei bendruomenes
ŽK: Malda už teisėsaugos, teisėtvarkos, policijos, priešgaisrinės apsaugos sistemos žmones
ŽK: Liepos 9 dieną prašyta naujų pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę ir Dievo palaimos pašauktiesiems
Liepos 9 d. Marijampolės atlaiduose – Kunigų ir pašvęstųjų diena
ŽK: Liepos 8-ąją melstasi už Lietuvos Respublikos valdžią bei savivaldybių vadovus
ŽK: Liepos 7-osios malda už verslininkus ir pramoninkus
Antroji atlaidų diena Marijampolės bazilikoje
Liepos 6-ąją Žemaičių Kalvarijoje malda už Tėvynę Lietuvą, žemdirbius, ūkininkus, sodininkus, bitininkus
Arkivysk. Gintaro GRUŠO Valstybės dienos pamokslas Vilniaus arkikatedroje
Marijampolėje prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai
Savaitgalį Žemaičių Kalvarijoje melstasi už meilės darbus darančius ir šeimas
Liepos 3 d. Žemaičių Kalvarijoje melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo srities žmones
Prasidėjo 2020 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
LVK informuoja: Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.
Į Telšių katedrą iškilmingai įžengė vyskupas Argirdas JUREVIČIUS
Arkivyskupą Kęstutį Kėvalą sutinka Kauno Bažnyčia (Juozo Kamensko filmas)
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS ingreso iš Telšių Katedros vaizdo įrašas
Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio KĖVALO homilija arkikatedroje: „Pasitikiu Viešpačiu, nes tik Jis yra mūsų tikroji viltis.“
Naujojo arkivyskupo K. Kėvalo sutikimas Kauno arkikatedroje: Viešpaties siųstasis ganytojas pasiekė savo kaimenę!
Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės ir naujojo arkivyskupo sutikimas Kaune (LRT transliacijos vaizdo įrašas)
Kaune – naujojo arkivyskupo metropolito K. Kėvalo ingreso iškilmės
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems
Sekmadienio Eucharistijoje – padėka Dievui ir „Ilgiausių metų“ vyskupui Algirdui Jurevičiui
Birželio 24 d. vyskupas Kęstutis KĖVALAS pradės Kauno arkivyskupo metropolito tarnystę
Kard. Sigito TAMKEVIČIAUS pamokslas Kaišiadorių katedroje birželio 14-ąją: pal. Teofilius ir Eucharistija
Birželio Marijos dienos malda Šiluvoje už kunigus bei kunigystės pašaukimus
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Gedulo ir vilties dieną
Sekminės Šiluvoje: karantino būdu, bet su jo nepaisančia Šventąja Dvasia
Popiežius PRANCIŠKUS Telšių vyskupu paskyrė vyskupą Algirdą JUREVIČIŲ
Sekminių išvakarėse – pokalbis iš Šiluvos apie Dvasios buveinę – Mergelę Mariją ir kaip būti jos prakalbintiems
Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo
Arkivysk. G. Grušas: „Su Sekminėmis Bažnyčia ne tik gimė – ji iškart pradėjo savo misiją“
Šį savaitgalį Vilniaus Kalvarijose – Sekminių šventė
Lietuvos vyskupai kviečia šeštadienį melstis kartu su Šventuoju Tėvu
LVK plenarinis posėdis (2020 m. gegužės 26–28 d.)
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje minint kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties dvidešimtmetį
Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos (nuostatai nuo birželio 1 d.)
Artėjant kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS 20-osioms mirties metinėms bei jo gimimo 100-mečiui
Popiežiaus Žinia pasitinkant komunikavimo dieną: mums reikia gerų istorijų tiesos
Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ žodis: „Šv. Jonas Paulius II – Evangelijos liudytojas“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt