Apaštalų Sosto dekretas dėl kun. Alfonso Lipniūno bylos
Lapkričio 23-oji Lietuvoje – Negimusio kūdikio diena. Lietuvos šeimos centras primena apie pagalbą patyrusioms netektį šeimoms
Paskutinis liturginių metų sekmadienis Kauno arkikatedroje: bazilikos titulo 100-mečiui pašventinta vėliava su herbu ir suteikti akolitų skyrimai
Lietuvos jėzuitai išleido pirmąjį naujo žurnalo „Jėzuitai“ numerį
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Aušros vartų atlaiduose
LVK plenarinis posėdis 2021 m. lapkričio 11–13 d.
Lietuvos vyskupų kreipimasis „Perženkime slenkstį“
Lapkričio 13-oji Šiluvoje: paraginimai leistis į Sinodinį kelią ir malda už krizių sprendimus
Sekmadienį – Vargstančiųjų dienos minėjimas
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO interviu Italijos katalikų žinių portalui Agensir apie krizę prie Baltarusijos-ES sienų
Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai
Kaune vyko Sinodinio kelio koordinatorių vyskupijose susitikimas
Lietuvos vyskupai 2021 m. spalio 31 d. kviečia maldoje prisiminti Libano krikščionis
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas minint Abiejų Tautų Tarpusavio įžado 230-ąsias metines
Į sinodinį kelią kviečia arkivyskupas Gintaras GRUŠAS (vaizdo žinia)
Atsinaujinimo diena – apie mokinystę: Viešpats nori daugiau
Į sinodinį kelią kviečia arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS (youtube)
Lietuvos vyskupų kreipimasis Dėl sinodinio kelio pradžios
DĖL SINODINĖS BAŽNYČIOS: BENDRYSTĖ, DALYVAVIMAS IR MISIJA. Vademecum – vadovas, skirtas Sinodui sinodalumo tema
Europinės reikšmės „LKB Kronika“ – UNESCO „Pasaulio atminties“ nacionaliniame registre
Marijampolėje įvyko vyskupo emerito Juozo ŽEMAIČIO MIC laidotuvės
Donorystė – artimo meilės liudijimo žingsnis
XVI generalinės ordinarinės vyskupų sinodo asamblėjos Parengiamasis dokumentas. DĖL SINODINĖS BAŽNYČIOS: bendrystė, dalyvavimas, misija
Į Viešpaties namus iškeliavo Vilkaviškio vyskupas emeritas JUOZAS ŽEMAITIS MIC
LVK plenarinis posėdis (2021-09-28)
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS išrinktas Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku
Tarptautinė mokslinė konferencija Telšiuose
Visuomenei atsiveria Edukacinis medijų centras Lojoteka – išskirtinis Lietuvos jėzuitų ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos projektas
Konferencija „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“ Telšiuose. Arkivysk. dr. Visvaldo Kulboko pranešimas (vaizdo įrašas)
Tarptautinė mokslinė konferencija „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“ Telšiuose. Pradžia ir vysk. A. Jurevičiaus pranešimas (vaizdo įrašas)
Šiemetinės Šilinės – dialoge su šiandienos pasauliu
Šilinių atlaidams baigiantis: „Atlaiduose kūrėme bendrystę.“
Malda už lietuvius pasaulyje ir dėkojimu už malones baigti didieji atlaidai Šiluvoje
52-ajame tarptautiniame Eucharistiniame kongrese dalyvavo vyskupas Rimantas Norvila ir arkivyskupas Gintaras Grušas
ŠILINĖS: Visuomenės diena Šiluvoje švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą
ŠILINĖS: Teisingumo saugojimo dieną – malda už pareigūnus bei jų šeimas ir naują pradžią suklydusiems
Šeimų dienos meilės džiaugsmo žinia Lietuvai iš Šiluvos
Švenčiant Šeimų dieną paskelbta ŠILUVOS DEKLARACIJA
ŠILINĖS: Jaunimo piligrimystė atlaiduose ir Žiburių procesija – už meilę kasdienybėje
ŠILINĖS: Bendruomenių dieną Šiluvoje paminėtas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus
ŠILINĖS: Artimo meilės ir Sveikatos dieną – Geroji naujiena iš Šiluvos silpniausiems ir jais besirūpinantiems
Arkivyskupas G. Grušas – apie migrantus, protestus, skiepus ir artėjantį Sinodą (interviu bernardinai.lt)
Mokslo ir ugdymo dieną – jaunais veidais pražydusi Šiluva
Konferencija Kaune apie šeimą: argumentų kalba sutarimo link
Arkivyskupas G. Grušas Vydeniuose susitiko su prieglobsčio prašytojais
ŠILINĖS: Mergelės Marijos Gimimo iškilmė ir Dievui pasišventusiųjų diena
ŠILINĖS: Taikos siekio diena su Lietuvos kariuomene
Lietuvos vyskupų laiškas artėjant 107-ajai Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai
Prasidėjo ŠILINĖS: Šiluvoje tęsiasi Dievo garbinimo ir atlaidų istorija
Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Trakinių atlaiduose
LR Prezidento Gitano NUSĖDOS sveikinimo kalba konferencijoje „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“
Kauno arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS kviečia į Šilines: kad mūsų kraštas, mūsų šeimos būtų sustiprinti
Antradienį prasidės ŠILINĖS – didieji Šiluvos atlaidai – vilties atgimimo laikas
Arkivyskupo G. GRUŠO homilija Mišiose pradedant naujus mokslo metus
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija švenčiant Padėkos už laisvę sekmadienį Šiluvos bazilikoje
Paskutinio vasaros sekmadienio Laisvės šventė Šiluvoje
Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS. Neleiskime baimei mus supriešinti
Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose
Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose
Žolinės atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 18-oji, fotorepotažas)
Žolinės atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 17-oji, fotorepotažas)
Žolinės atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 16-oji, fotorepotažas)
Žolinės atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 15-oji, fotorepotažas)
Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija švenčiant Žolinę Pažaislyje
Vysk. Algirdas Jurevičius. Marijos prisilietimas prie mūsų šventumo kelio (videoįrašas)
Kard. P. PAROLINO homilija arkivyskupo V. Kulboko konsekracijos šv. Mišiose
Kardinolas Audrys J. BAČKIS. Ar mes tikrai tebesame krikščionys?
Kardinolas Audrys J. Bačkis susitiko su migrantais
Rugpjūčio 14 d. Vilniuje prelatas Visvaldas Kulbokas priims vyskupo šventimus. Iškilmei Vilniaus Šv. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vadovaus Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
Kardinolo Sigito TAMKEVIČAUS SJ homilija 31-ojo Tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydžio šv. Mišiose
Pirmą kartą minima Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena
Koplytstulpio DT arkiv. J. Steponavičiaus atminimui pašventinimas Didžiosios kovos apygardos partizanų parke
Sekmadienį Marijampolės bazilikoje - ypatingas jubiliejinis minėjimas
MB: Artimo meilės liudytojų diena (septintoji)
MB: Meldžiamės už ligonius, slaugytojus bei medikus (šeštoji diena)
MB: Penktoji Palaimintojo atlaidų diena skirta kunigams ir pašvęstiesiems
MB: Maldos už bendram gėriui tarnaujančiuosius diena (ketvirtoji)
MB: katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena (trečioji)
ŽK: Melsta Dievo palaimos jaunimui, meno ir kultūros kūrėjams, medikams ir visiems Žemaičių Kalvarijos Šventovės piligrimams
MB: Padėkos Dievui už malones diena (antroji)
Marijampolėje prasidėjo jubiliejiniai palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
ŽK: Dėkota Dievui už geradarius ir rėmėjus
ŽK: Buvo meldžiama pjūties Šeimininką, siųsti darbininkų į savo pjūtį
ŽK: Dievo palaimos prašyta Lietuvos Respublikos kariuomenei ir Šaulių organizacijai
ŽK: Dieve, laimink Tėvynę Lietuvą ir visus Jos žmones!
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Katedroje švenčiant Valstybės dieną
ŽK: Melstasi už tikybos mokytojus, katechetus, kultūros ir meno sričių žmones
Didžioji Kalvarija – pagrindinė - šeimų diena atlaiduose
ŽK: Žmonių brolybės diena
Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos DEKLARACIJA (2021-07-02)
Lietuvoje vis labiau įsigali krikščionofobija: krikščionys buriasi į profsąjungą, kad gintų sąžinės ir įsitikinimų laisvę
ŽK: Visuomenės tvarkai ir saugumo tarnaujančiųjų diena
Prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Telšių vyskupas kviečia į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus (youtube)
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą
Apaštališkojo nuncijaus arkivysk. Petar Antun RAJIČ pamokslas šv. Jono Krikštytojo iškilmėje
Vilniaus katedroje atveriamos 70 metų buvusios uždarytos koplyčios
Beatifikacinės bylos pirmo etapo iškilmingas uždarymas Panevėžyje
Popiežius Pranciškus Visvaldą Kulboką nominavo tituliniu Martanos arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt