Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas
Vysk. Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje, minint pal. Teofilių MATULIONĮ
Vysk. Arūnas PONIŠKAITIS. Tegul nesibaigia meilės džiaugsmas šeimoje
Marijos dienos Šiluvoje malda – už taiką, viltį ir Evangelijos žinią misijose
Caritas trečią kartą skelbia daiktų rinkimo akciją Ukrainos žmonėms birželio 6–8 dienomis
Liuteronai ir katalikai meldėsi Žemaičių Kalvarijoje
Lietuvos Caritas kviečia savanorius padėti ukrainiečiams vasarą
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija naujojoje „Marijos radijo“ studijoje konsekruojant koplyčios altorių
LKB Kronikos 50-mečio minėjimas Kybartuose
Atsiliepiant į popiežiaus kvietimą: Gegužės 31 d. 19 val. Aušros Vartuose malda už taiką Ukrainoje
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Šeštinių sekmadienį teikiant diakono šventimus
LVKS: Gegužės 31 d., baigiantis Marijos mėnesiui Šventasis Tėvas Pranciškus melsis už taiką Rožinio malda, kurioje dalyvaus karo niokojamų kraštų ir kitos Dievo Motinos šventovės. Prisijungime!
Minint Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimties metų jubiliejų – Popiežiaus Pranciškaus sveikinimai ir palaiminimas lietuvių tautai
Šventojo Sosto sveikinimas konferencijoje „50 metų po Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“
Konferencija Seime „50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“
LVK: Dėl ketinimų įvesti numanomą sutikimo modelį organų donorystei Lietuvoje
Parlamentarai Kauno kurijoje dalyvavo sinodiniame susitikime
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kauno – 2022 Europos kultūros sostinės – gimtadienio proga
Kardinolas S. Tamkevičius SJ jaunimui: svarbiausia žinia, kurią norėčiau Jums palikti – branginkite savo šaknis ir laisvę
Marijos dieną Šiluvoje minėta ir šiandien gelbėjanti Fatimos žinia
Arkivyskupas Gintaras Grušas: nenustokime padėti Ukrainos žmonėms
Švenčiame jubiliejinius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ metus: padėkos vakaras vilties žmonėms (gegužės 8 d. LRT transliacija)
LVK plenarinis posėdis (2022 m. gegužės 2–3 d.)
Vilniuje vyko Pašvęstųjų simpoziumas
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant VDU 100-metį: „Siekis, tapęs palaiminimu mūsų tautai.“
Arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui ir kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ įteikti apdovanojimai VDU 100-mečio proga
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO laiškas Pasaulinės gyvybės dienos proga
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Padėkos šv. Mišiose už kardinolo Sigito Tamkevičiaus kunigystės 60 metų jubiliejų
Antrąją Velykų dieną – kardinolo Sigito Tamkevvičiaus kunigystės ir „Kronikos“ jubiliejai Kaune: laisvės istorija nesibaigia
Dievo Gailestingumo savaitė – iškart po šv. Velykų
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Velykų rytą
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Velyknakčio šv. Mišiose
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO pamokslas Didįjį Penktadienį
Arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS – apie Velykas karo metu
Vyskupo Dariaus TRIJONIO pamokslas Didžiojo Ketvirtadienio Mišiose
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Krizmos Mišiose
Caritas antrą kartą skelbia paramos rinkimo akciją Ukrainos žmonėms balandžio 11–13 dienomis
Ukrainos Severodonecko miestą pasiekė „Lietuvos Carito“ rinkta parama, kurią Lietuvos gyventojai aukojo kovo 17-19 dienomis
Lietuvos Caritas su NATO atstovais aptarė bendradarbiavimą
Lietuvos Carito surinkta parama jau pasiekė Ukrainą
LVK plenarinis posėdis (2022 m. kovo 23–25 d.)
Paaukojimo aktas Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje – kad Ukraina ir Rusija būtų Marijos Širdyje
Lietuvos vyskupų laiškas Ukrainos vyskupams „Esame kartu su jumis savo malda ir palaikymu.“
Kovo 25 dieną – Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai
Pagalba į Lietuvą atvykstantiems pabėgėliams iš Ukrainos
CCEE gavėnios maldos grandinė už mirusius Europoje nuo Covid-19 ir prašant taikos Ukrainoje: Mišios Telšiuose
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-mečio šventė Simne
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ – prieš 50 metų sparnus pakėlusi laisvės kregždė
Vyskupų vizitas Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus seminarijoje
Ukrainos Caritui Lietuvos bažnyčiose paaukota daugiau kaip pusė milijono eurų
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija Šiluvoje: „Kančia ir ašaros neklausia, ką tu galvoji, o šaukiasi pagalbos.“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Kovo 11-osios pamokslas Vilniaus Katedroje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kovo 11-ąją: „Branginkime laisvę, išlikime vieningi, mylėkime darbais.“
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ jubiliejui – paroda Šiluvoje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO I Gavėnios sekmadienio homilija: 10 pasiūlymų karo Ukrainoje paženklintai Gavėniai
Kvietimas lietuviams visame pasaulyje padėti ukrainiečiams
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo KREIPIMASIS: „Nepasiduokime pagundai susipriešinti, nepailskime daryti gera, gyvenkime pergalės viltimi!“
Bažnyčia padės karo pabėgėliams: svarbu būstas, bet svarbiausia – broliškas priėmimas
Arkivysk. Kęstučio KĖVALO homilija: „Mūsų širdys plyšta... Šiluvos Dievo Motinai patikime Ukrainos ir viso pasaulio taiką.“
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO homilija šv. Mišiose už taiką Ukrainoje
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimas į naktinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją (pradžia vasario 26 d. 22 val.): „Mūsų broliams ir sesėms Ukrainoje REIKALINGA NEPAPRASTAI STIPRI PAGALBA!“ (vaizdo žinia)
Vilniaus knygų mugėje
Vasario 27 d., sekmadienį. visose Lietuvos bažnyčiose organizuojama rinkliava, kurios metu bus renkamos lėšos itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai Ukrainai
Lietuvos vyskupai kviečia melsti taikos
Vilniaus arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia maldai už taiką Ukrainoje
Karas Ukrainoje. Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS: vardan Dievo, sustokite!
Vilniaus knygų mugėje – „LKB kronikos“ bei Dievo tarnaičių Elenos Spirgevičiūtės ir Adelės Dirsytės istorijos, kaip priešintasi sovietinei prievartai
Padėka už arkivyskupo Kęstučio Kėvalo gyvenimą ir metus, skirtus Dievo Bažnyčiai
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Vasario 16-ąją minint Lietuvos universiteto 100-metį
Lietuvos vyskupai kviečia melstis rožinį visą vasario mėnesį už Tėvynę ir taiką Europoje
Vilties padrąsinimas Atsinaujinimo dienoje
Marijampolėje paminėtos 95-osios pal. Jurgio Matulaičio gimimo Dangui metinės
Už krikščionių vienybę melstasi ekumeninėse pamaldose Vilniuje
Ekumeninis kreipimasis, kviečiantis melstis už persekiojamus dėl tikėjimo
Kvietimas į maldą už taiką sausio 26 d.
Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio KĖVALO homilija pradedant Kauno – Europos kultūros sostinės metus: „Turime progą vienytis per kultūros dovaną.“
Pokalbis su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi: „Visi galime pakeisti kryptį: iš neapykantos į meilę, iš melo į tiesą, iš nuodėmės į dorybę.“ (LRT „Savaitė“, 2022 01 16)
Sausio 13-oji mums buvo, yra ir bus šventa
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Laisvės gynėjų dienos šv. Mišiose
Laisvės premijos laureatės ses. Bernadetos MALIŠKAITĖS SJE kalba Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje (2022-01-13)
Laisvės intencijos Sausio 13-ąją Šiluvoje: laisvės melsti, dėl jos stengtis, ją palaikyti
LVK plenarinis posėdis (2022-01-07)
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė (foto)
Caritas ir advokatūros iniciatyva: susidomėjimas auga, advokatų daugėja
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija „Kelią rodanti žvaigždė“
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS laiškas pasitinkant 2022-uosius, LKB Kronikos metus
Ketvirtąją Kalėdų dieną pradėjo veikti Sinodinio kelio Lietuvoje ANKETA, skirta pateikti asmenines įžvalgas
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno RAJIČIAUS homilija Kaune
Antrąją Kalėdų dieną Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje paminėtos 17-osios konsekracijos metinės
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ kalėdinė homilija „Dievo Žodžio gimimas“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Bernelių Mišiose Vilniaus Katedroje
Šiumečių Kalėdų paraginimai – bendrystės tiltams ir solidarumui su tais, kuriems jos ne tokios džiaugsmingos
Migrantų stovykloje liūdesį džiaugsmu perkeičia šv. Mišios
Šiluvos piligrimų centre darbuosis nauja komanda
Adventinės pamokos Šiluvoje: klausyti ir kalbėtis, tikėti ir pasitikėti
Trims „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbiams skirta 2021 m. Laisvės premija
Gruodžio 1-ąją startavo virtualus akcijos „Gerumas mus vienija“ žemėlapis „Uždek Caritas žvakelę“
Lietuvos vyskupijų atstovai dalyvavo seminare apie Bažnyčios finansų valdymą
Atminties kelias turi tęstis. Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO žodis ir malda Kauno IX forte
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt