„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-mečio šventė Simne
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ – prieš 50 metų sparnus pakėlusi laisvės kregždė
Vyskupų vizitas Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus seminarijoje
Ukrainos Caritui Lietuvos bažnyčiose paaukota daugiau kaip pusė milijono eurų
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija Šiluvoje: „Kančia ir ašaros neklausia, ką tu galvoji, o šaukiasi pagalbos.“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Kovo 11-osios pamokslas Vilniaus Katedroje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kovo 11-ąją: „Branginkime laisvę, išlikime vieningi, mylėkime darbais.“
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ jubiliejui – paroda Šiluvoje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO I Gavėnios sekmadienio homilija: 10 pasiūlymų karo Ukrainoje paženklintai Gavėniai
Kvietimas lietuviams visame pasaulyje padėti ukrainiečiams
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo KREIPIMASIS: „Nepasiduokime pagundai susipriešinti, nepailskime daryti gera, gyvenkime pergalės viltimi!“
Bažnyčia padės karo pabėgėliams: svarbu būstas, bet svarbiausia – broliškas priėmimas
Arkivysk. Kęstučio KĖVALO homilija: „Mūsų širdys plyšta... Šiluvos Dievo Motinai patikime Ukrainos ir viso pasaulio taiką.“
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO homilija šv. Mišiose už taiką Ukrainoje
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimas į naktinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją (pradžia vasario 26 d. 22 val.): „Mūsų broliams ir sesėms Ukrainoje REIKALINGA NEPAPRASTAI STIPRI PAGALBA!“ (vaizdo žinia)
Vilniaus knygų mugėje
Vasario 27 d., sekmadienį. visose Lietuvos bažnyčiose organizuojama rinkliava, kurios metu bus renkamos lėšos itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai Ukrainai
Lietuvos vyskupai kviečia melsti taikos
Vilniaus arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia maldai už taiką Ukrainoje
Karas Ukrainoje. Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS: vardan Dievo, sustokite!
Vilniaus knygų mugėje – „LKB kronikos“ bei Dievo tarnaičių Elenos Spirgevičiūtės ir Adelės Dirsytės istorijos, kaip priešintasi sovietinei prievartai
Padėka už arkivyskupo Kęstučio Kėvalo gyvenimą ir metus, skirtus Dievo Bažnyčiai
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Vasario 16-ąją minint Lietuvos universiteto 100-metį
Lietuvos vyskupai kviečia melstis rožinį visą vasario mėnesį už Tėvynę ir taiką Europoje
Vilties padrąsinimas Atsinaujinimo dienoje
Marijampolėje paminėtos 95-osios pal. Jurgio Matulaičio gimimo Dangui metinės
Už krikščionių vienybę melstasi ekumeninėse pamaldose Vilniuje
Ekumeninis kreipimasis, kviečiantis melstis už persekiojamus dėl tikėjimo
Kvietimas į maldą už taiką sausio 26 d.
Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio KĖVALO homilija pradedant Kauno – Europos kultūros sostinės metus: „Turime progą vienytis per kultūros dovaną.“
Pokalbis su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi: „Visi galime pakeisti kryptį: iš neapykantos į meilę, iš melo į tiesą, iš nuodėmės į dorybę.“ (LRT „Savaitė“, 2022 01 16)
Sausio 13-oji mums buvo, yra ir bus šventa
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Laisvės gynėjų dienos šv. Mišiose
Laisvės premijos laureatės ses. Bernadetos MALIŠKAITĖS SJE kalba Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje (2022-01-13)
Laisvės intencijos Sausio 13-ąją Šiluvoje: laisvės melsti, dėl jos stengtis, ją palaikyti
LVK plenarinis posėdis (2022-01-07)
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė (foto)
Caritas ir advokatūros iniciatyva: susidomėjimas auga, advokatų daugėja
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija „Kelią rodanti žvaigždė“
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS laiškas pasitinkant 2022-uosius, LKB Kronikos metus
Ketvirtąją Kalėdų dieną pradėjo veikti Sinodinio kelio Lietuvoje ANKETA, skirta pateikti asmenines įžvalgas
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno RAJIČIAUS homilija Kaune
Antrąją Kalėdų dieną Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje paminėtos 17-osios konsekracijos metinės
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ kalėdinė homilija „Dievo Žodžio gimimas“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Bernelių Mišiose Vilniaus Katedroje
Šiumečių Kalėdų paraginimai – bendrystės tiltams ir solidarumui su tais, kuriems jos ne tokios džiaugsmingos
Migrantų stovykloje liūdesį džiaugsmu perkeičia šv. Mišios
Šiluvos piligrimų centre darbuosis nauja komanda
Adventinės pamokos Šiluvoje: klausyti ir kalbėtis, tikėti ir pasitikėti
Trims „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbiams skirta 2021 m. Laisvės premija
Gruodžio 1-ąją startavo virtualus akcijos „Gerumas mus vienija“ žemėlapis „Uždek Caritas žvakelę“
Lietuvos vyskupijų atstovai dalyvavo seminare apie Bažnyčios finansų valdymą
Atminties kelias turi tęstis. Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO žodis ir malda Kauno IX forte
Apaštalų Sosto dekretas dėl kun. Alfonso Lipniūno bylos
Lapkričio 23-oji Lietuvoje – Negimusio kūdikio diena. Lietuvos šeimos centras primena apie pagalbą patyrusioms netektį šeimoms
Paskutinis liturginių metų sekmadienis Kauno arkikatedroje: bazilikos titulo 100-mečiui pašventinta vėliava su herbu ir suteikti akolitų skyrimai
Lietuvos jėzuitai išleido pirmąjį naujo žurnalo „Jėzuitai“ numerį
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Aušros vartų atlaiduose
LVK plenarinis posėdis 2021 m. lapkričio 11–13 d.
Lietuvos vyskupų kreipimasis „Perženkime slenkstį“
Lapkričio 13-oji Šiluvoje: paraginimai leistis į Sinodinį kelią ir malda už krizių sprendimus
Sekmadienį – Vargstančiųjų dienos minėjimas
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO interviu Italijos katalikų žinių portalui Agensir apie krizę prie Baltarusijos-ES sienų
Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai
Kaune vyko Sinodinio kelio koordinatorių vyskupijose susitikimas
Lietuvos vyskupai 2021 m. spalio 31 d. kviečia maldoje prisiminti Libano krikščionis
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas minint Abiejų Tautų Tarpusavio įžado 230-ąsias metines
Į sinodinį kelią kviečia arkivyskupas Gintaras GRUŠAS (vaizdo žinia)
Atsinaujinimo diena – apie mokinystę: Viešpats nori daugiau
Į sinodinį kelią kviečia arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS (youtube)
Lietuvos vyskupų kreipimasis Dėl sinodinio kelio pradžios
DĖL SINODINĖS BAŽNYČIOS: BENDRYSTĖ, DALYVAVIMAS IR MISIJA. Vademecum – vadovas, skirtas Sinodui sinodalumo tema
Europinės reikšmės „LKB Kronika“ – UNESCO „Pasaulio atminties“ nacionaliniame registre
Marijampolėje įvyko vyskupo emerito Juozo ŽEMAIČIO MIC laidotuvės
Donorystė – artimo meilės liudijimo žingsnis
XVI generalinės ordinarinės vyskupų sinodo asamblėjos Parengiamasis dokumentas. DĖL SINODINĖS BAŽNYČIOS: bendrystė, dalyvavimas, misija
Į Viešpaties namus iškeliavo Vilkaviškio vyskupas emeritas JUOZAS ŽEMAITIS MIC
LVK plenarinis posėdis (2021-09-28)
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS išrinktas Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku
Tarptautinė mokslinė konferencija Telšiuose
Visuomenei atsiveria Edukacinis medijų centras Lojoteka – išskirtinis Lietuvos jėzuitų ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos projektas
Konferencija „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“ Telšiuose. Arkivysk. dr. Visvaldo Kulboko pranešimas (vaizdo įrašas)
Tarptautinė mokslinė konferencija „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“ Telšiuose. Pradžia ir vysk. A. Jurevičiaus pranešimas (vaizdo įrašas)
Šiemetinės Šilinės – dialoge su šiandienos pasauliu
Šilinių atlaidams baigiantis: „Atlaiduose kūrėme bendrystę.“
Malda už lietuvius pasaulyje ir dėkojimu už malones baigti didieji atlaidai Šiluvoje
52-ajame tarptautiniame Eucharistiniame kongrese dalyvavo vyskupas Rimantas Norvila ir arkivyskupas Gintaras Grušas
ŠILINĖS: Visuomenės diena Šiluvoje švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą
ŠILINĖS: Teisingumo saugojimo dieną – malda už pareigūnus bei jų šeimas ir naują pradžią suklydusiems
Šeimų dienos meilės džiaugsmo žinia Lietuvai iš Šiluvos
Švenčiant Šeimų dieną paskelbta ŠILUVOS DEKLARACIJA
ŠILINĖS: Jaunimo piligrimystė atlaiduose ir Žiburių procesija – už meilę kasdienybėje
ŠILINĖS: Bendruomenių dieną Šiluvoje paminėtas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus
ŠILINĖS: Artimo meilės ir Sveikatos dieną – Geroji naujiena iš Šiluvos silpniausiems ir jais besirūpinantiems
Arkivyskupas G. Grušas – apie migrantus, protestus, skiepus ir artėjantį Sinodą (interviu bernardinai.lt)
Mokslo ir ugdymo dieną – jaunais veidais pražydusi Šiluva
Konferencija Kaune apie šeimą: argumentų kalba sutarimo link
Arkivyskupas G. Grušas Vydeniuose susitiko su prieglobsčio prašytojais
ŠILINĖS: Mergelės Marijos Gimimo iškilmė ir Dievui pasišventusiųjų diena
ŠILINĖS: Taikos siekio diena su Lietuvos kariuomene
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt