LVK komunikatas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos
Kardinolas A. J. BAČKIS pasveikino XI Sąjūdžio suvažiavimą, minėjusį Sąjūdžio įsteigimo 20-metį
LVK plenariniame posėdyje pristatyta Lietuvos Caritas veiklos ataskaita ir ateities vizija
LVK plenarinis posėdis (2008 05 27–29)
Gerontologijos paskaitos visuomenei
Roko opera „Prisikėlęs“ Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Tautų Sekminės Lietuvoje
Interviu su vysk. Jonu Ivanausku, grįžusiu iš Vatikane surengto seminaro vyskupams apie naujuosius judėjimus Bažnyčioje
Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų sukakčiai paminėti atidaryta paroda (iš bernardinai.lt)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kalba, pasakyta iškilmingame posėdyje LR Seime 2008 m. gegužės 22 d., minint 60 metų nuo didžiosios 1948 metų tremties.
Sekminės Vilniaus Kalvarijose
Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius „Dešimtys tūkstančių piliečių parašų – už aiškią šeimos sampratą“
Į kovą su prekyba žmonėmis jungsis ir Lietuvos vienuolijos
„Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams
Arkivyskupijų jaunimas – „Altenbergo šviesos“ šventėje
Kaišiadorių vyskupo J. MATULAIČIO pamokslas Dievo tarno T. Matulionis minėjimo proga Kaišiadorių katedroje
Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimo, kankinystės ir kankinystės garso bylos proceso (vyskupijos etapo) užbaigimo minėjimas Kaišiadoryse
LVK Sekretoriato pranešimas spaudai Dėl Gyvybės apsaugos įstatymo (2008 04 16)
LVK Sekretoriato pranešimas spaudai Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo (2008 04 16)
Lietuvos vyskupų laiškas Gyvybės dienos proga
Lietuvos vyskupų laiškas Maldų už pašaukimus dienos proga
Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ trejų metų sukaktis
Gailestingumo savaitė Vilniuje
LVK pirmininko Sigito TAMKEVIČIAUS pareiškimas dėl medicinos normos „Gydytojas akušeris-ginekologas“
Kovo 25–28 d. Lietuvoje vyko II Europos lietuvių katalikų dvasininkų suvažiavimas
Po restauracijos Vilniuje pašventintas šv. Faustinos namelis
Didžioji savaitė Lietuvoje (audio, iš Vatikano radijo)
LVK Pirmininko kreipimasis dėl prekybos įmonių darbo Velykų sekmadienį
LVK plenarinis posėdis (2008 03 12)
Katalikų evangelizacijos centro konferencija vyrams Kaune
Vyskupas Jonas Kauneckas. Apie blaivybę
Lietuvos vyskupijų jaunimo centrai bendrame seminare analizavo savo veiklos kryptis
Panevėžyje vyko Lietuvos šeimos centrų konferencija
2009 m. Taize bendruomenės organizuojamas regioninis jaunimo susitikimas vyks Vilniuje
Pirmasis palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas ir maldos devyndienis
Atsinaujinimo diena „Marija – evangelizacijos žvaigždė“ Kaune
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2008 01 16)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Sausio 13-ąją Šiluvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS pasirasė dekretą, kuriuo 2008-ieji skelbiami Šiluvos Dievo Motinos metais
Kard. Audrys Juozas BAČKIS. Sausio 13-osios iškilmingų pamaldų Vilniaus arkikatedroje homilija
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba Seime minint SAUSIO 13-osios aukas
Arkivysk. Sigito TAMKEVIČIAUS ir kard. Audrio Juozo BAČKIO pasisakymas dėl nesąžiningos kampanijos prieš alkoholio reklamos ribojimą „Kad iš tiesų taptume čempionais”
Prof. S. Ylos studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ sutiktuvių vakaras Vilniuje (2008 01 04)
Lietuvos jaunimo dienos 2007 – geriausia metų iniciatyva jaunimui
Panevėžio vyskupas dėkoja už aukas Naujamiesčio bažnyčios atstatymui
Lietuvos Caritas įvertintas 2007 metų nevyriausybinės organizacijos nominacija
Lietuvos Caritas darbo grupė aptarė maisto dalijimą nepasiturintiesiems
Kard. Audrio Juozo BAČKIO Kalba konferencijoje „Destruktyvus elgesys ir alkoholis“ (2007 11 29)
Dėl Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo ir Kremavimo įstatymo projektų
Lietuvos jaunimo sielovados forumas Kaune
LVK plenarinis posėdis (2007 11 07–09)
Seminaras – pasitarimas „Bažnyčia ir universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2008“ Šiauliuose
Konferencija „Komunizmo pabaigos pradžia Lietuvoje: Krikšto jubiliejus (1387-1987) iš dvidešimties metų perspektyvos“ Vilniuje
Dailės terapijos mokymai Kaune
Atsinaujinimo diena Kaune su Žanu Vanjė (Jean Vanier)
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2007 09 26)
Europos Marijos šventovių tinklo susitikimas
Atsisveikinimas su velioniu ambasadoriumi Kaziu Lozoraičiu Kaune
Tarptautinė konferencija „Valstybė ir tradicinės religijos: sutarčių istorija, reikšmė, perspektyvos“ Vilniuje
Renginiai Kaune Šv. Sosto ir Lietuvos valstybės Konkordato bei pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties 80 metų sukaktims paminėti
Arkivyskupo Dominique MAMBERTI homilija Šiluvoje
Šiluvoje lankėsi Vatikano valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominique Mamberti
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija švenčiant šeimų ir parapijų dieną Šiluvoje
Į Lietuvą atvyko Vatikano valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis JE arkivyskupas Dominque Mamberti
LVK Informacinis pranešimas apie 3-iąją Europos ekumeninę asamblėją Sibiu (Rumunija)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje 2007 rugpjūčio 26-ąją, padėkos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę dieną
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kreipimasis dėl Naujamiesčio parapijos nelaimės
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS laiškas Sveikatos apsaugos Ministrui
Vyskupai išreiškė dėkingumą dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų priėmimo
„17 tūkstančių memorandumas“ sugrąžintas Lietuvai
Lietuvos jaunimo dienos Klaipėdoje
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kaunui atsisveikinant su šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijomis
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS laiškas LR Prezidentui Valdui ADAMKUI, parašytas Seimui priėmus Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas
Lietuvos vyskupų laiškas minint pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 20-metį
Katalikų tikybos mokytojų kanoninio siuntimo tvarka
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO žodis per iškilmingą liturgiją pasitinkant Vilniaus arkikatedroje šv. Teresės relikvijas
Lietuva pasitiko šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2007 05 15-17)
Lietuvos vyskupų laiškas Lietuvoje lankantis šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijoms
„Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams, minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba konferencijoje „Vertybės ir politika“
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS homilija „Marija – tobula krikščionė“
LR Prezidento vizitas Vatikane: į Vatikano radijo korespondentų klausimus atsako LR Prezidentas Valdas ADAMKUS
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba Gyvybės dienai skirtoje konferencijoje Seime
Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms Gyvybės dienos proga
LVK sekretoriato informacija apie nemokamai platinamą Evangelijų knygą
LVK pirmininko arkiv. Sigito Tamkevičiaus sveikinimas Popiežiui BENEDIKTUI XVI
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO Velyknakčio pamokslas
Arkiv. S. TAMKEVIČIAUS homilija minint Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimą
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” 35-erių metų sukakties minėjimas Kaune
Lietuvos šeimų centrų konferencija Marijampolėje
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS paskaita „Krikščioniškos vertybės tarp totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso“ Kylyje
Kaišiadorių vyskupo J. MATULAIČIO kalba iškilmingame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinių minėjime Seime
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija 2007 m. Kovo 11-osios proga
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2007 02 27)
Paminėtos kun. Česlovo Kavaliausko mirties 10-osios metinės
Kun. t. dr. Algirdo Jurevičiaus pamokslas Kaišiadorių katedroje minint kun. Č. Kavaliausko 10-ąsias mirties metines
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija švenčiant VASARIO 16-ąją
Lietuvos vyskupų laiškas artėjant savivaldybių rinkimams
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt