Liepos 22 d. jūroje šalia Klaipėdos vyko Žuvusių jūroje pagerbimo ceremonija
Dr. Ingrida Gudauskienė paskirta Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto direktore
Pagrindinė pal. Jurgio Matulaičio atlaidų diena 2023
Kariuomenės ordinarų vyskupų susitikimas Vilniuje
ŽK: Paskutinė atlaidų diena
ŽK: Maldos už verslininkus ir visus darbo vietas kuriančius diena
M:Katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena
M: Pašauktųjų tarnauti bendrajam gėriui diena
ŽK: Maldos už žemdirbius, ūkininkus ir bitininkus diena
Marijampolėje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio atlaidai
Pirmojoje XVI Vyskupų sinodo eilinėje generalinėje asamblėjoje dalyvaus du vyskupai iš Lietuvos
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kraujo relikvija atvežta iš JAV į Šiaulių katedrą
ŽK: Didžioji Kalvarija. Šeimų ir sužadėtinių diena
ŽK: Telšių vyskupijos jaunimo piligrimystė
Liepos 8-ąją sukako 80 metų nuo pirmojo Telšių vyskupo, Vasario 16-osios akto signataro Justino Staugaičio mirties
ŽK: Uniformuotų Angelų Sargų diena
Liepos 6-ąją, Valstybės ir Tautiškos giesmės dieną, į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus sugužėję maldininkai iš įvairiausių visos Lietuvos parapijų
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS pakvietė pokalbiui apie saugios aplinkos Bažnyčioje vaikams užtikrinimą
ŽK: Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos diena
Valstybės dieną Kyjive – apie valstybingumo kainą
Arkivyskupo Gintarao GRUŠO pamokslas Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną
ŽK: Katechetų ir švietimų darbuotojų diena
ŽK: Dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo, seminaristų ir patarnautojų diena
ŽK: Žmonių brolybės diena
Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai
Dvasinė giminystė susiejo Marijos šventoves Šiluvoje ir Romoje
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Kauno arkikatedroje: Adelės Dirsytės kryžiaus kelias ir išaukštinimas
Pirmoji Lietuvoje moters pasaulietės beatifikacijos byla iš Kauno iškeliauja į Vatikaną
Vyskupas Algirdas Jurevičius: Žemaitijos Naujoji Jeruzalė laukia piligrimų
Panevėžyje vyksta seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo
Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos byla Kauno arkivyskupijoje užbaigiama: meldžiame Bažnyčios pripažinimo palaimintąja
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą
Apaštalinio Nuncijaus homilija Kaišiadorių katedroje, minint palaimintąjį Teofilių
Šiluvoje paminėtas palaimintasis Teofilius Matulionis, melsta jo užtarimo Kauno arkivyskupijai
Devintinės Kauno arkikatedroje. Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija
Arkivyskupas Gintaras Grušas: „Kartais sistemai reikia šoko, kad įvyktų persikrovimas“ (bernardinai.lt)
Kryžių kalno statytojams – malda ir atminimo kryžius
Karitietiškos laikysenos, tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys: Šviesios Atminties R. Jurkuvienę prisimenant
Patriarchas Baltramiejus arkivyskupui Grušui: Tęskime mūsų ypatingą bendradarbiavimą
Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos šimtmečio šventė
Arkivyskupo Gintaro Grušo žinia apie kunigo Kęstučio Palikšos atvejį
LVK plenarinis posėdis (2023 m. gegužės 28-31 d.)
Atidaręs gerumo duris. Prieš 35-erius metus kardinolu tapusiam Vincentui Sladkevičiui atminti
Atidaręs gerumo duris. Prieš 35-erius metus kardinolu tapusiam Vincentui Sladkevičiui atminti
Pasaulinis Gailestingumo kongresas 2026 metais vyks Vilniuje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas p. Almos Adamkienės laidotuvių Mišiose
Arkivyskupas Gintaras Grušas reiškia užuojautą dėl ponios ALMOS ADAMKIENĖS mirties
Kaip padėti sergantiems epilepsija? Kaune vyko tarptautinė LSMU ir Carito konferencija
Carito epilepsijos konsultavimo centro dešimtmečiui – tarptautinė konferencija
Artėja Sekminių šventė Vilniaus Kalvarijose
Tarptautinėje medikų konferencijoje – arkivyskupo Kęstučio Kėvalo padėka slaugytojams
Gegužės 13-oji Šiluvos šventovėje: taikos ginklas – malda
Lietuvos šeimos centro pranešimas Pasaulinei gyvybės dienai artėjant
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO sveikinimas Gyvybės dienos proga (youtube)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija, švenčiant įžengimo į Vilniaus arkivyskupo sostą 10 metų sukaktį
Kaune Apaštalų įpėdinio tarnystei įšventintas Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius BUŽAUSKAS
Paskirtasis vyskupas Saulius Bužauskas apie savąjį pašaukimą: kuo tapo ilgai sakytas Dievui „ne“
Carito gimtadienį „Rūšiuok, bet ne žmones“ švęs 12 miestelių ir miestų
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Gimtadienį minintis Caritas kviečia istoriją kurti kartu!
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Dievo Gailestingumo šventovėje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Velykų ryto šv. Mišiose
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Velyknakčio šv. Mišiose
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Krizmos Mišiose
Malda už Ukrainą ir jos žmones Katedros aikštėje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Verbų sekmadienį: Kryžiaus prakalbinimas
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija Verbų sekmadienį
Aukų pagerbimas Tuskulėnų rimties parke
Telšiuose vyko metinė Šeimos centrų konferencija, kurios tema – „Kiekviena santuoka yra augimo istorija“
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, LVK delegatas COMECE, vėl išrinktas COMECE vicepirmininku
Visuotinis Konstantinopolio Patriarchas Baltramiejus apsilankė Aušros Vartuose
Arkivyskupo Gintarp GRUŠO pranešimas konferencijoje „Tarpkultūrinis ir religinis dialogas“
Atviras Seimas: Tarptautinė diskusija „Tarpkultūrinis ir religinis dialogas“ (2022-03-22)
Atminimo lenta Simne įamžino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ gimimo pavasarį
Kovo 13-oji Šiluvoje: padėka Dievui už popiežių Pranciškų ir stebuklo maldavimai stabdyti karą Ukrainoje
Malda prašant taikos Ukrainai Dievo Gailestingumo šventovėje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija arkikatedroje Kovo 11-ąją: pagunda nuleisti laisvės kartelę
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija švenčiant Kovo 11-ąją
LVK plenarinis posėdis (2023 m. kovo 7–8 d.)
Lietuvos Caritui – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėka
Kunigas Saulius Bužauskas paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru
Startuoja 5-oji Caritas paramos Ukrainai akcija: 3 dienas 30 savivaldybių rinks daiktus ir maistą
Arkivyskupų Laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje dienai
Pirmą gavėnios sekmadienį Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos Ukrainai
Minint karo metines – kvietimas ir toliau remti ir melstis už Ukrainą
Vilniuje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė
Vasario 27 – kovo 1 d. Caritas Lietuvoje skelbia dar vieną paramos Ukrainai akciją: kviečia aukoti daiktų, maisto, lėšų
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Pelenų dieną
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje VASARIO 16-ąją
Šventinės savaitės pradžią ženklino malda už Lietuvą Šiluvoje
Vyksta registracija į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje (2023 rugpjūčio 1–6)
Lietuvos Caritas: atidaryta speciali sąskaita nukentėjusiems Turkijoje ir Sirijoje paremti. Aukokime!
Lietuvos Caritas: Į vergiją parduota vaikystė ir žinia prekybos žmonėmis aukoms
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija švenčiant Pašvęstųjų dieną
Atsinaujinimo diena Kaune: visą gyvenimą nepavargti ieškoti Dievo veido
Kaune paminėtas monsinjoro Pranciškaus Tamulevičiaus (1927–1947–2006) gimimo 100-metis: padėka Dievui ir švento gyvenimo liudijimai
Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo Dangui minėjimas Marijampolėje
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pranešimas apie naują delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai
LVK plenarinis posėdis (2023-01-26)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt