Taikos siekio diena Šiluvoje su Lietuvos kariuomene
Europos vyskupų konferencijų taryba kviečia rugsėjo 14 dieną (trečiadienį) melstis už Ukrainą
Šilinių malda už teisingumo saugojimą
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant Bažnyčios dieną Šiluvoje
Šilinių sekmadienį – malda už artimą žmonėms Bažnyčią
Lietuvos šeimų ir jaunimo šventė Šiluvoje
Taikos stebuklo maldavimai Šiluvoje – ir ukrainiečių kalba
Artimo meilės ir sveikatos dienos Šiluvoje palaiminimai
Šiluvos bazilika gali tapti dvasiniu ryšiu susieta su Didžiąja Mergelės Marijos bazilika Romoje
Marijos Gimimo iškilmėje Šiluvoje – lietuvių vienybės dovanos maldavimai
Po atnaujinimo Aušros Vartuose – atvertas lobynas, įrengtas liftas neįgaliesiems, suteikta erdvė piligrimams
Pirmoji Šilinėse – Visuomenės diena: kad puoselėtume krikščioniškas vertybes ir kurtume visų mūsų ateitį
Atlaidų pradžia Šiluvoje: čia kitados kviesta ir šiandien tebekviečiama garbinti Dievą
Artėja Šilinės. KAS NAUJO? Vaizdo pokalbis iš Šiluvos aikštės
Seserų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija įsijungė į Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Trakinių atlaiduose
Kauno arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS kviečia į didžiuosius atlaidus Šiluvoje: LAUKIAME JŪSŲ NUOSTABIOJE TIKĖJIMO ŠVENTĖJE (su vaizdo žinia)
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO žodis Mokslo ir žinių bei Maldos dėl rūpinimosi kūrinija dieną
Rugsėjo 1 d. įsigalioja Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais
Paskutinį vasaros sekmadienį Šiluva sualsavo laisvės džiaugsmu bei artėjančiomis Šilinėmis
„Lietuvos Caritas“ skelbia ketvirtąją paramos Ukrainos žmonėms akciją
Šiluvos šventovė ir XXI amžiuje tokia pat gausi vilties ir tikėjimo
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Žolinės iškilmėje Pivašiūnuose
Apaštalinio nuncijaus arkivysk. Petar Antun RAJIČ homilija jaunimui Žolinės išvakarių Mišiose Pivašiūnuose
Žolinės išvakarėse Apaštalinis nuncijus susitiko su jaunimu Pivašiūnuose
Rugpjūčio 13-oji Šiluvoje: „Marija – saugiausias kelias pas Jėzų.“
Vyskupo Lino OFM kreipimasis į Krekenavos Žolinės piligrimus
Rugsėjo pradžioje visi laukiami Trakinių atlaiduose
Nuotraukos iš Kryžių kalno atlaidų piligriminio žygio (fotografas Leonas Nekrašas)
Arkivyskupas Gintaras Grušas lankėsi karo siaubiamoje Ukrainoje
Lietuvoje įkurtas titulinis vyskupo sostas
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: aštuntoji diena
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: septintoji diena
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: šeštoji diena
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: penktoji diena
Paskelbtas nacionalinis Sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgų apibendrinimas
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: ketvirtoji diena
Sidabrinį vyskupystės jubiliejų švenčiantis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis gavo Šventojo Tėvo Pranciškaus sveikinimą
Sidabrinį vyskupystės jubiliejų švenčiantis Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila gavo Šventojo Tėvo Pranciškaus sveikinimą
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: trečioji diena
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: antroji diena
Marijampolėje prasidėjo Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai
Arkivysk. P. A. Rajič: per paprastus gyvenimiškus veiksmus sutiksi Dievą
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija švenčiant Valstybės dieną
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalba tarptautinėje piligrimystės konferencijoje: Piligrimystė į Vilnių kaip susitikimas su Dievo Gailestingumu (youtube)
Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo Didieji atlaidai. Kvietimas (youtube)
Švenčiant didžiuosius krikščionybės apaštalus užbaigtas nacionalinis Sinodo etapas: esame kviečiami kartu eiti toliau
Vilniuje vyks tarptautinė religinio turizmo ir piligrimystės konferencija
Paskelbtos visos vyskupijų Sinodinio kelio įžvalgų sintezės
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas švenčiant Sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijoje etapo pabaigą
Lietuvos evangelinių bendrijų vadovai reiškia susirūpinimą dėl Civilinės sąjungos projekto
Vyskupijos jau pradėjo skelbti Sinodinio kelio įžvalgų sintezes
Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas „Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia“
Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas
Vysk. Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje, minint pal. Teofilių MATULIONĮ
Vysk. Arūnas PONIŠKAITIS. Tegul nesibaigia meilės džiaugsmas šeimoje
Marijos dienos Šiluvoje malda – už taiką, viltį ir Evangelijos žinią misijose
Caritas trečią kartą skelbia daiktų rinkimo akciją Ukrainos žmonėms birželio 6–8 dienomis
Liuteronai ir katalikai meldėsi Žemaičių Kalvarijoje
Lietuvos Caritas kviečia savanorius padėti ukrainiečiams vasarą
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija naujojoje „Marijos radijo“ studijoje konsekruojant koplyčios altorių
LKB Kronikos 50-mečio minėjimas Kybartuose
Atsiliepiant į popiežiaus kvietimą: Gegužės 31 d. 19 val. Aušros Vartuose malda už taiką Ukrainoje
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Šeštinių sekmadienį teikiant diakono šventimus
LVKS: Gegužės 31 d., baigiantis Marijos mėnesiui Šventasis Tėvas Pranciškus melsis už taiką Rožinio malda, kurioje dalyvaus karo niokojamų kraštų ir kitos Dievo Motinos šventovės. Prisijungime!
Minint Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimties metų jubiliejų – Popiežiaus Pranciškaus sveikinimai ir palaiminimas lietuvių tautai
Šventojo Sosto sveikinimas konferencijoje „50 metų po Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“
Konferencija Seime „50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“
LVK: Dėl ketinimų įvesti numanomą sutikimo modelį organų donorystei Lietuvoje
Parlamentarai Kauno kurijoje dalyvavo sinodiniame susitikime
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kauno – 2022 Europos kultūros sostinės – gimtadienio proga
Kardinolas S. Tamkevičius SJ jaunimui: svarbiausia žinia, kurią norėčiau Jums palikti – branginkite savo šaknis ir laisvę
Marijos dieną Šiluvoje minėta ir šiandien gelbėjanti Fatimos žinia
Arkivyskupas Gintaras Grušas: nenustokime padėti Ukrainos žmonėms
Švenčiame jubiliejinius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ metus: padėkos vakaras vilties žmonėms (gegužės 8 d. LRT transliacija)
LVK plenarinis posėdis (2022 m. gegužės 2–3 d.)
Vilniuje vyko Pašvęstųjų simpoziumas
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant VDU 100-metį: „Siekis, tapęs palaiminimu mūsų tautai.“
Arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui ir kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ įteikti apdovanojimai VDU 100-mečio proga
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO laiškas Pasaulinės gyvybės dienos proga
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Padėkos šv. Mišiose už kardinolo Sigito Tamkevičiaus kunigystės 60 metų jubiliejų
Antrąją Velykų dieną – kardinolo Sigito Tamkevvičiaus kunigystės ir „Kronikos“ jubiliejai Kaune: laisvės istorija nesibaigia
Dievo Gailestingumo savaitė – iškart po šv. Velykų
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Velykų rytą
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Velyknakčio šv. Mišiose
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO pamokslas Didįjį Penktadienį
Arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS – apie Velykas karo metu
Vyskupo Dariaus TRIJONIO pamokslas Didžiojo Ketvirtadienio Mišiose
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Krizmos Mišiose
Caritas antrą kartą skelbia paramos rinkimo akciją Ukrainos žmonėms balandžio 11–13 dienomis
Ukrainos Severodonecko miestą pasiekė „Lietuvos Carito“ rinkta parama, kurią Lietuvos gyventojai aukojo kovo 17-19 dienomis
Lietuvos Caritas su NATO atstovais aptarė bendradarbiavimą
Lietuvos Carito surinkta parama jau pasiekė Ukrainą
LVK plenarinis posėdis (2022 m. kovo 23–25 d.)
Paaukojimo aktas Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje – kad Ukraina ir Rusija būtų Marijos Širdyje
Lietuvos vyskupų laiškas Ukrainos vyskupams „Esame kartu su jumis savo malda ir palaikymu.“
Kovo 25 dieną – Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai
Pagalba į Lietuvą atvykstantiems pabėgėliams iš Ukrainos
CCEE gavėnios maldos grandinė už mirusius Europoje nuo Covid-19 ir prašant taikos Ukrainoje: Mišios Telšiuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt