Lietuvos Caritui – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėka
Kunigas Saulius Bužauskas paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru
Startuoja 5-oji Caritas paramos Ukrainai akcija: 3 dienas 30 savivaldybių rinks daiktus ir maistą
Arkivyskupų Laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje dienai
Pirmą gavėnios sekmadienį Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos Ukrainai
Minint karo metines – kvietimas ir toliau remti ir melstis už Ukrainą
Vilniuje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė
Vasario 27 – kovo 1 d. Caritas Lietuvoje skelbia dar vieną paramos Ukrainai akciją: kviečia aukoti daiktų, maisto, lėšų
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Pelenų dieną
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje VASARIO 16-ąją
Šventinės savaitės pradžią ženklino malda už Lietuvą Šiluvoje
Vyksta registracija į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje (2023 rugpjūčio 1–6)
Lietuvos Caritas: atidaryta speciali sąskaita nukentėjusiems Turkijoje ir Sirijoje paremti. Aukokime!
Lietuvos Caritas: Į vergiją parduota vaikystė ir žinia prekybos žmonėmis aukoms
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija švenčiant Pašvęstųjų dieną
Atsinaujinimo diena Kaune: visą gyvenimą nepavargti ieškoti Dievo veido
Kaune paminėtas monsinjoro Pranciškaus Tamulevičiaus (1927–1947–2006) gimimo 100-metis: padėka Dievui ir švento gyvenimo liudijimai
Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo Dangui minėjimas Marijampolėje
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pranešimas apie naują delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai
LVK plenarinis posėdis (2023-01-26)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose už Vilniaus miestą ir jo gyventojus
Bažnyčia jungiasi į Vilniaus miesto gimtadienio šventę – malda, ekskursijos, žvilgsnis į istoriją
Lietuvos Sutuoktinių susitikimų šventė Panevėžyje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Laisvės gynėjų dieną
Sausio 13-oji Šiluvoje: Dievas mus pašaukė laisvei
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo dr. Petar Antun RAJIČ homilija (Šeimų šventė 2023, Šiauliai)
Paskirtas palaimintojo Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos vicepostulatorius Lietuvoje
Nuncijus arkivysk. Petar Antun Rajič: Benediktas XVI – tas, kuris buvo atėjęs Viešpaties vardu
Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas popiežiui emeritui BENEDKTUI XVI atminti: tai buvo Tiesos bendradarbis, padovanojęs tikėjimo pažinimo džiaugsmą
Su dėkingumu Kauno arkivyskupijoje atsisveikinama su popiežiumi emeritu Benediktu XVI
Malda už mirusį popiežių Benediktą XVI Telšių vyskupijoje
Popiežiui emeritui BENEDIKTUI XVI iškeliavus: ištikimybė tam, ko nevalia prarasti
LVK informacija: Į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas BENEDIKTAS XVI
Arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS: žengiant į Naujuosius su šviesos viltimi
Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 18-ųjų metinių šv. Mišios
Savanorystės metus užbaigs padėkos Caritas savanoriams šventė
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Bernelių šv. Mišiose
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija laidojant vyskupą Joną Borutą SJ
Vyskupo Jono Borutos SJ laidotuvės
Šv. Mišios už a. a. vyskupą Joną Borutą SJ Vilniuje, Kaune, Telšiuose gruodžio 22 d. Laidotuvės gruodžio 23 d. Žemaičių Kalvarijoje
Pas Viešpatį iškeliavo Telšių vyskupas emeritas dr. JONAS ALGIMANTAS BORUTA SJ
(1944-1982-1997-2022)
Marijos diena Šiluvoje: ir tikėjimo prieblandose nepaliauti ieškoti šviesos
Lietuvos vyskupų Adventinis laiškas
Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas maldoje už Lietuvą ir Ukrainą Romoje
POPIEŽIAUS PADĖKA Telšių vyskupijos tikintiesiems
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaidų Mišiose Kunigų dieną
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Šiluvoje švenčiant Marijos dieną
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
Pas Viešpatį iškeliavo prelatas EDMUNDAS PUTRIMAS
Paaukok vargstantiems – parsinešk šviesos!
Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų dvišalės komisijos nariai lankėsi Kaišiadoryse
Lietuvos Caritas: atskirtyje – kas ketvirtas: ką daryti, kad nereikėtų minėti Vargstančiųjų dienos?
LVK plenarinis posėdis (2022 m. lapkričio 7–9 d.)
Lapkričio 6-ąją Bažnyčia pradeda švęsti Šv. Juozapato metus
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Antakalnio kapinėse Vėlinių dieną
Vyskupų sinodo žemyninio etapo darbinis dokumentas Išplėsk savo palapinės erdvę (plg. Iz 54, 2)
Jaunimo simpoziumas Krokuvoje: su jaunimu ir tais, kuriems rūpi jaunimas
Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-mečiui – vargonų ir chorinė muzika
Atsinaujinimo diena Kaune apie tiesos liudijimą: kas liudija tiesą, liudija Kristų
Vyskupo Bertramo Meierio susitikimas su Lietuvos vyskupais
Konferencijoje Seime pristatytas Šiluvos piligrimystės fenomenas
Konferencijoje apie šventumą Romoje dalyvavo ir Telšių vyskupjos atstovas
Lapkritį į Vilnių kvies Aušros vartų atlaidai
LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS: kodėl Civilinės sąjungos įstatymo projektas yra nepriimtinas
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO sveikinimo žodis Mokytojo dienos proga: kas būtume be savo mokytojų?
Naujos Dubingių Šv. Jurgio (kankinio) bažnyčios dedikacija – konsekracija
Spalį minime Misijų mėnesį
Spalio 2–5 d. Dievo Gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus (anglų k.)
LVK posėdis (2022-09-16)
Tautų sugyvenimo malda su lenkų ir latvių piligrimais Šiluvoje
Taikos stebuklo maldavimas: Šilinės 2022
Šiluvoje pristatyta Apsireiškimo koplyčios architekto Antano Vivulskio metų koncepcija
Baigiantis Šilinėms – mokyklų ir universitetų piligrimystės dovana Šiluvos Dievo Motinai
Pasišventusiųjų dieną Šiluvoje – malda už Ukrainą su Europos bažnyčiomis
Taikos siekio diena Šiluvoje su Lietuvos kariuomene
Europos vyskupų konferencijų taryba kviečia rugsėjo 14 dieną (trečiadienį) melstis už Ukrainą
Šilinių malda už teisingumo saugojimą
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant Bažnyčios dieną Šiluvoje
Šilinių sekmadienį – malda už artimą žmonėms Bažnyčią
Lietuvos šeimų ir jaunimo šventė Šiluvoje
Taikos stebuklo maldavimai Šiluvoje – ir ukrainiečių kalba
Artimo meilės ir sveikatos dienos Šiluvoje palaiminimai
Šiluvos bazilika gali tapti dvasiniu ryšiu susieta su Didžiąja Mergelės Marijos bazilika Romoje
Marijos Gimimo iškilmėje Šiluvoje – lietuvių vienybės dovanos maldavimai
Po atnaujinimo Aušros Vartuose – atvertas lobynas, įrengtas liftas neįgaliesiems, suteikta erdvė piligrimams
Pirmoji Šilinėse – Visuomenės diena: kad puoselėtume krikščioniškas vertybes ir kurtume visų mūsų ateitį
Atlaidų pradžia Šiluvoje: čia kitados kviesta ir šiandien tebekviečiama garbinti Dievą
Artėja Šilinės. KAS NAUJO? Vaizdo pokalbis iš Šiluvos aikštės
Seserų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija įsijungė į Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Trakinių atlaiduose
Kauno arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS kviečia į didžiuosius atlaidus Šiluvoje: LAUKIAME JŪSŲ NUOSTABIOJE TIKĖJIMO ŠVENTĖJE (su vaizdo žinia)
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO žodis Mokslo ir žinių bei Maldos dėl rūpinimosi kūrinija dieną
Rugsėjo 1 d. įsigalioja Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais
Paskutinį vasaros sekmadienį Šiluva sualsavo laisvės džiaugsmu bei artėjančiomis Šilinėmis
„Lietuvos Caritas“ skelbia ketvirtąją paramos Ukrainos žmonėms akciją
Šiluvos šventovė ir XXI amžiuje tokia pat gausi vilties ir tikėjimo
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Žolinės iškilmėje Pivašiūnuose
Apaštalinio nuncijaus arkivysk. Petar Antun RAJIČ homilija jaunimui Žolinės išvakarių Mišiose Pivašiūnuose
Žolinės išvakarėse Apaštalinis nuncijus susitiko su jaunimu Pivašiūnuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt