Lietuvos vyskupų laiškas Gyvybės dienos proga
Lietuvos vyskupų laiškas Maldų už pašaukimus dienos proga
Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ trejų metų sukaktis
Gailestingumo savaitė Vilniuje
LVK pirmininko Sigito TAMKEVIČIAUS pareiškimas dėl medicinos normos „Gydytojas akušeris-ginekologas“
Kovo 25–28 d. Lietuvoje vyko II Europos lietuvių katalikų dvasininkų suvažiavimas
Po restauracijos Vilniuje pašventintas šv. Faustinos namelis
Didžioji savaitė Lietuvoje (audio, iš Vatikano radijo)
LVK Pirmininko kreipimasis dėl prekybos įmonių darbo Velykų sekmadienį
LVK plenarinis posėdis (2008 03 12)
Katalikų evangelizacijos centro konferencija vyrams Kaune
Vyskupas Jonas Kauneckas. Apie blaivybę
Lietuvos vyskupijų jaunimo centrai bendrame seminare analizavo savo veiklos kryptis
Panevėžyje vyko Lietuvos šeimos centrų konferencija
2009 m. Taize bendruomenės organizuojamas regioninis jaunimo susitikimas vyks Vilniuje
Pirmasis palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas ir maldos devyndienis
Atsinaujinimo diena „Marija – evangelizacijos žvaigždė“ Kaune
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2008 01 16)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Sausio 13-ąją Šiluvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS pasirasė dekretą, kuriuo 2008-ieji skelbiami Šiluvos Dievo Motinos metais
Kard. Audrys Juozas BAČKIS. Sausio 13-osios iškilmingų pamaldų Vilniaus arkikatedroje homilija
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba Seime minint SAUSIO 13-osios aukas
Arkivysk. Sigito TAMKEVIČIAUS ir kard. Audrio Juozo BAČKIO pasisakymas dėl nesąžiningos kampanijos prieš alkoholio reklamos ribojimą „Kad iš tiesų taptume čempionais”
Prof. S. Ylos studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ sutiktuvių vakaras Vilniuje (2008 01 04)
Lietuvos jaunimo dienos 2007 – geriausia metų iniciatyva jaunimui
Panevėžio vyskupas dėkoja už aukas Naujamiesčio bažnyčios atstatymui
Lietuvos Caritas įvertintas 2007 metų nevyriausybinės organizacijos nominacija
Lietuvos Caritas darbo grupė aptarė maisto dalijimą nepasiturintiesiems
Kard. Audrio Juozo BAČKIO Kalba konferencijoje „Destruktyvus elgesys ir alkoholis“ (2007 11 29)
Dėl Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo ir Kremavimo įstatymo projektų
Lietuvos jaunimo sielovados forumas Kaune
LVK plenarinis posėdis (2007 11 07–09)
Seminaras – pasitarimas „Bažnyčia ir universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2008“ Šiauliuose
Konferencija „Komunizmo pabaigos pradžia Lietuvoje: Krikšto jubiliejus (1387-1987) iš dvidešimties metų perspektyvos“ Vilniuje
Dailės terapijos mokymai Kaune
Atsinaujinimo diena Kaune su Žanu Vanjė (Jean Vanier)
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2007 09 26)
Europos Marijos šventovių tinklo susitikimas
Atsisveikinimas su velioniu ambasadoriumi Kaziu Lozoraičiu Kaune
Tarptautinė konferencija „Valstybė ir tradicinės religijos: sutarčių istorija, reikšmė, perspektyvos“ Vilniuje
Renginiai Kaune Šv. Sosto ir Lietuvos valstybės Konkordato bei pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties 80 metų sukaktims paminėti
Arkivyskupo Dominique MAMBERTI homilija Šiluvoje
Šiluvoje lankėsi Vatikano valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominique Mamberti
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija švenčiant šeimų ir parapijų dieną Šiluvoje
Į Lietuvą atvyko Vatikano valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis JE arkivyskupas Dominque Mamberti
LVK Informacinis pranešimas apie 3-iąją Europos ekumeninę asamblėją Sibiu (Rumunija)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje 2007 rugpjūčio 26-ąją, padėkos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę dieną
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kreipimasis dėl Naujamiesčio parapijos nelaimės
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS laiškas Sveikatos apsaugos Ministrui
Vyskupai išreiškė dėkingumą dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų priėmimo
„17 tūkstančių memorandumas“ sugrąžintas Lietuvai
Lietuvos jaunimo dienos Klaipėdoje
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kaunui atsisveikinant su šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijomis
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS laiškas LR Prezidentui Valdui ADAMKUI, parašytas Seimui priėmus Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas
Lietuvos vyskupų laiškas minint pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 20-metį
Katalikų tikybos mokytojų kanoninio siuntimo tvarka
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO žodis per iškilmingą liturgiją pasitinkant Vilniaus arkikatedroje šv. Teresės relikvijas
Lietuva pasitiko šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2007 05 15-17)
Lietuvos vyskupų laiškas Lietuvoje lankantis šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijoms
„Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams, minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba konferencijoje „Vertybės ir politika“
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS homilija „Marija – tobula krikščionė“
LR Prezidento vizitas Vatikane: į Vatikano radijo korespondentų klausimus atsako LR Prezidentas Valdas ADAMKUS
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba Gyvybės dienai skirtoje konferencijoje Seime
Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms Gyvybės dienos proga
LVK sekretoriato informacija apie nemokamai platinamą Evangelijų knygą
LVK pirmininko arkiv. Sigito Tamkevičiaus sveikinimas Popiežiui BENEDIKTUI XVI
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO Velyknakčio pamokslas
Arkiv. S. TAMKEVIČIAUS homilija minint Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimą
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” 35-erių metų sukakties minėjimas Kaune
Lietuvos šeimų centrų konferencija Marijampolėje
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS paskaita „Krikščioniškos vertybės tarp totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso“ Kylyje
Kaišiadorių vyskupo J. MATULAIČIO kalba iškilmingame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinių minėjime Seime
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija 2007 m. Kovo 11-osios proga
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2007 02 27)
Paminėtos kun. Česlovo Kavaliausko mirties 10-osios metinės
Kun. t. dr. Algirdo Jurevičiaus pamokslas Kaišiadorių katedroje minint kun. Č. Kavaliausko 10-ąsias mirties metines
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija švenčiant VASARIO 16-ąją
Lietuvos vyskupų laiškas artėjant savivaldybių rinkimams
Atsinaujinimo diena su Taizé bendruomenės broliais Kaune
Paminėtos pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties 80-osios metinės
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS paminėjo gyvenimo ir vyskupystės sukaktis
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas minint pal. arkiv. JURGIO MATULAIČIO mirties sukaktį
Maldos už pasaulio krikščionių vienybę savaitė Lietuvoje
LVK plenarinis posėdis (2007 01 18)
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija išsirinko naują vadovybę
Mons. Gintaro GRUŠO kalba Seime Sausio 13 d. proga
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO komentaras apie dvasininkus ir KGB
Konsekruotas naujasis Vilniaus arkikatedros altorius
Vilniaus universiteto Onkologijos institute pašventinta Gailestingumo Motinos koplyčia
Konferencija „Dorinis ugdymas: iššūkiai ir problemos“ Kaune
Lietuvos Caritas įvertintas už kovą prieš prekybą žmonėmis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų
LVK plenarinis posėdis (2006 12 12)
Lietuvos ganytojų laiškas „Dievo žodis mūsų gyvenime“ (2006 12 03)
Lietuvoje lankėsi Europos Caritas prezidentė Josefina Cristina Loghin
Seminaras apie akademinės sielovados perspektyvas Lietuvoje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Gailestingumo Motinos atlaiduose, lapkričio 12 d.
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt