Vatikano radijo interviu: Kardinolas Audrys Juozas Bačkis apie Dievo gailestingumą (audio)
Vatikano radijo interviu: Kardinolas Audrys Juozas Bačkis apie pašaukimus ir kunigų ugdymą (audio)
Moksleivių ateitininkų rudens akademija Kaune
Vatikano radijo interviu: kard. A. J. Bačkis apie naująją evangelizaciją (audio)
Vatikano radijo interviu: kardinolas Audrys Juozas BAČKIS apie Bažnyčios ir visuomenės aktualijas (audio)
Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Kaune ir Vilniuje
Nauji mokslo metai įsibėgėja ir VDU Katalikų teologijos fakultete
Atsinaujinimo diena „Apie šventąją komerciją“ Kaune
Devyni metai sunkios kovos su prekyba žmonėmis ir prostitucija Lietuvoje
LVK Pirmininko arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas spaudai dėl Europos Parlamentinės asamblėjos priimto sprendimo (2010 10 13)
Marijos diena Šiluvoje: mokytis melstis iš Marijos
Paminėtas Oldenburgo krašto Carito ir Maltiečių partnerystės su Lietuvos Caritu 20-metis
Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų Konferencijos (LVVVK) posėdis vyko Baltriškėse
Įgulos bažnyčioje paminėtas Lietuvos policijos dvidešimtmetis
Malda už šeimas Šiluvoje
Kauno Santakoje bus statomas paminklas Jonui Pauliui II
„Laisvė – tai procesas“, – sako Iustitia et Pax Generalinė asamblėja
Pašventinta Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčia
LVK pirmininko arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kreipimasis dėl naminės degtinės legalizavimo įstatymo (2010 09 21)
Lietuvos laisvės patirtį svarstys 31 valstybės atstovai
Šiluvoje baigėsi didieji ŠILINIŲ atlaidai
Piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ (+foto)
Kunigų diena užbaigti didieji Šilinių atlaidai Šiluvoje
Šilinių kronika: Ligonių ir medicinos darbuotojų diena
Šilinių kronika: Policijos ir Priešgaisrinės apsaugos darbuotojų diena
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimo žodis Padėkos už laisvę šventėje
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio šventimas Šiluvoje. PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ
Šilinių kronika: Šeimų ir jaunimo diena
Šilinių kronika: Marijos bendruomenių diena
Šilinių kronika: Vienuolių ir katalikiškųjų bendruomenių diena
Lietuvos kariuomenės diena pradėti didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje
Popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą dieną - rugsėjo 4-ąją – Kariuomenės ordinaras mons. Gintaras GRUŠAS įšventintas vyskupu
Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus kun. Roberto Grigo sveikinimas naujų mokslo metų proga
Šv. Mišios lotynų kalba Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Krekenavos Žolinės atlaidų apžvalga
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Šiauliuose vyko susitikimas su Avinėlio užtarėjų bendruomenės įkūrėja Nadine Brown
Suplanavę veiklą ateitininkai baigė šimtmečio kongresą
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Marijos diena Šiluvoje
Kryžių Kalno atlaidai
Kard. V.Sladkevičiui po mirties suteiktas Kaišiadorių garbės piliečio vardas
Pirmą kartą šimtametė Ateitininkija turi pirmininkę moterį
Seniausia lietuviška jaunimo organizacija ateitininkai švenčia šimtmetį
Kretingoje vyks VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresas
Ligonių diena Šiluvoje
Piligriminė pašaukimų stovykla jaunimui
Nuo potvynių nukentėjusiems lenkams 32 tūkst. litų paramos
„Augink atsakingai“ pradeda nacionalinę šeimų ugdymo programą „Šeimų universitetas“
Kunigu pašventintas pirmasis lietuvis benediktinas
Linkuvoje prasideda garsieji Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai
Panevėžyje vyko Lietuvos jaunimo dienos 2010 „Kelkis ir eik!“
Marijampolėje vyko pal. Jurgio Matulaičio minėjimas
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija, pasakyta švenčiant Valstybės dieną
Paminėtas Kryžių kalno vienuolyno pastatymo 10 metų jubiliejus
Lietuvos Caritas atliko apklausą: Prostitucija Lietuvoje. Drausti ar legalizuoti?
Popiežiaus Benedikto XVI laiškas jaunimui Lietuvos jaunimo dienų 2010 „Kelkis ir eik“ proga
Popiežius BENEDIKTAS XVI naujuoju Kariuomenės Ordinaru paskyrė Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinį sekretorių monsinjorą Gintarą GRUŠĄ
Vilniaus arkivyskupijos ordinaro Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO laiškas tikintiesiems
Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija šv. Mišiose meldžiantis už a.a. Prezidentą Algirdą Mykolą BRAZAUSKĄ
Vysk. Arūnas Poniškaitis apie Lietuvos žiniasklaidos išgarsintą keliolikos jaunuolių pareikštą norą nebūti katalikais
LVK pelnarinis posėdis (2010 06 28)
Jaunimas nekantriai laukia LJD
Į Lietuvos jaunimo dienas – pėsčiomis su asilaite
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pareiškimas „Kryžius kaltinamųjų suole“
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje diena Kaune su tėvu Ranieru Cantalamessa OFM Cap.
Gerosios naujienos šventė su Popiežiaus pamokslininku t. Raniero Cantalamessa Vilniuje
Kunigų rekolekcijos su t. R. Cantalamessa Vilniuje
Juliaus Sasnausko OFM kalba Seime minint 70-ąsias okupacijos metines
Lietuvos vyskupai: Kunigų metai – impulsas visai Bažnyčiai
Raniero Cantalamessa OFM Cap. Reikia tikėti vidine Evangelijos jėga
T. Raniero Cantalamessa: Kristus būtų pats geriausias televizijos pamokslininkas
Tikintis Lietuvos jaunimas kviečia: Kelkis ir eik!
Kardinolo V. Sladkevičiaus 10-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
VDU Katalikų teologijos fakulteto 20-mečio šventė
Malda už kunigus Šiluvoje
2010 m. „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai
Kauno metropolijos kunigų simpoziumo dalyvių SVEIKINIMO LAIŠKAS ŠVENTAJAM TĖVUI Benediktui XVI
Kauno metropolijos kunigų simpoziumas Kaune
Lietuvos Caritas: Požiūrį į prostituciją atskleis tyrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2010 05 04–06)
Utenoje įvyko Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos metinė ataskaitinė konferencija
Apaštališkojo Nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI kalba Popiežiaus Benedikto XVI penktųjų išrinkimo metinių proga
Atsinaujinimo diena „Dievas išlaisvino mus laisvei“ Kaune
LVK pranešimas spaudai „Ar sveikatos apsaugos ministerija gerbia sąžinės laisvę“?
LVK Pirmininkas arkivysk. Sigitas TAMKEVIČIUS kviečia maldai už žuvusius Lenkijos Prezidento lėktuvo tragedijoje jų laidotuvių dienomis
Šiluvoje Marijos dieną Dievo gailestingumui maldoje pavesti lenkų tautos žuvusieji
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Dievo Gailestingumo šventovėje
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio homilija šv. Mišiose Lenkijos Prezidento ir jį lydėjusiųjų žūties dieną
Lietuvos vyskupai Lenkijos Bažnyčios ir Valstybės vadovams siunčia giliausią užuojautą ir Dievo Gailestingumo sekmadienį lietuvius kviečia maldai už žuvusius Lenkijos prezidento lėktuvo tragedijoje ir už visą Lenkų tautą
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius lankėsi Maskvoje
Pirmą kartą Kryžiaus kelias Klaipėdos gatvėmis
Lietuvos Caritas iniciatyva surengta diskusija: Laisvas judėjimas Šengeno erdvėje – žalia šviesa prekybai žmonėmis
Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko pranešimas spaudai dėl kunigo Juozapo Antanavičiaus PDF
Marijos diena Šiluvoje: padėka už Tėvynės laisvę
Prieš prekybą žmonėmis lietuviai kovos pečius surėmę su prancūzais
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija Kovo 11-osios proga Vilniaus arkikatedroje
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija Kovo 11-ąją Kauno arkikatedroje
Kardinolo A. J. BAČKIO kalba LR Seime atkurtosios Nepriklausomybės dvidešimtmetį švenčiant
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt