Ekspertai: užsieniečių darbinio išnaudojimo Lietuvoje atvejų neužfiksuota
Lietuvos Prezidentė dalyvavo Popiežiaus tarnystės pradžios iškilmėje
LVK Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius visų Lietuvos katalikų vardu pasveikino popiežių PRANCIŠKŲ
Kard. A. J. Bačkis sako laukiantis darbo susirinkimo su popiežiumi Pranciškumi (lrt.lt)
Apaštalinis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi: „Bažnyčia kviečiama įgyvendinti bendrystę“
DELFI konferencijoje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius
Marijos diena Šiluvoje
Žemaičių christianizacijos jubiliejaus piligrimystė Romoje
Išplatintas LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose (2013 03 05)
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naują popiežių
Nuo kovo 1 d. Lietuvos „Caritas“ organizacijai vadovauja Janina Kukauskienė
Lietuvos šeimos centras kreipėsi į LRS ir SAM vadovus dėl gimdymo namuose reglamentavimo (2013 03 01)
2013 02 28 LRT laidos „Laba diena, Lietuva" interviu su LVK Pirmininku arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi apie popiežiaus Benedikto XVI tarnystę, besibaigiančią šiandien, ir naujus, 2013 m. kovo mėn. vyksiančius, popiežiaus rinkimus (video)
2013 02 27 LRT laida „Teisė žinoti“ apie atsisveikinimą su popiežiumi BENEDIKTU XVI
2013 02 27 Paskutinė Popiežiaus BENEDIKTO XVI bendroji audiencija (LRT teisioginė transliacija iš Vatikano)
Vyksta pasirengimas Lietuvos jaunimo dienoms 2013
2013 02 24 LRT laida „Šventadienio mintys“ apie popiežių Benediktą XVI (video)
2013 02 11 LRT laida „Įžvalgos“: ką reiškia popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimas?
Paskutinėje bendrojoje BENEDIKTO XVI audiencijoje dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila (+audio)
Kard. Audrio Juozo BAČKIO kreipimasis dėl namuose gimdyti norinčių šeimų žeminimo ir bauginimo
Lietuvos Respublikos Prezidentė padėkojo pontifikatą baigiančiam Popiežiui Benediktui XVI
Lietuvos vyskupai kviečia dalyvauti ES piliečių iniciatyvoje „Vienas iš mūsų“
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija, švenčiant Vasario 16-ąją
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Vasario 16-osios proga
Lietuvos vyskupai išsiuntė laišką popiežiui BENEDIKTUI XVI (2013 02 14)
LVK plenarinis posėdis (2013 02 14)
Išrinktos Lietuvos jaunimo dienų 2013 šv. Mišių giesmės
Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ apie Popiežiaus Benedikto XVI sprendimą
Nuncijus Lietuvai: „Benedikto XVI pontifikatas - didžiulė dovana Bažnyčiai ir pasauliui“
Panevėžyje buvo švenčiama Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventė
Kaune vyko 2013 m. LJD šv. Mišių giesmių konkurso komisijos posėdis
Žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ tekstų archyvas – naujoje interneto svetainėje www.nzidinys.lt
Padėkos Mišios už Marijos radiją, darbuotojus, savanorius, rėmėjus
Atsinaujinimo diena „Jėzus Kristus yra Viešpats“ Kaune
Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Ligonių diena Šiluvoje
Pradėta dalyvių registracija į Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks Kaune birželio 28–30 d.
Žemaičių Kalvarijoje vyko Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijų vadovų susitikimas
Lietuvoje lankėsi Kunigų kongregacijos sekretorius. „Bažnyčia, kuri daug iškentėjo, turi savyje daug resursų. Tačiau dabar labai svarbu neužmigti“.
Kaune vyko LJD 2013 organizacinės komandos posėdis
Pirmasis metų pašto ženklas – Žemaičių krikštui
Marijos diena Šiluvoje
Vyskupo Jono BORUTOS SJ žodis Sausio 13-osios minėjime LR Seimo rūmuose (2013 01 13)
Telšių vyskupijoje sausio 6-ąją iškilmingai pradėtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus šventimas
Lietuvos Caritas: „Apakintas neapykantos nematys, norintis padėti visada pasidalins“
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija per Bernelių mišias
Sausio 1-ąją pradedama nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kuri per Tikėjimo metus keliaus po Lietuvos bažnyčias
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI kalėdinis žodis
Lietuva įsitraukė į Europos piliečių iniciatyvą „Vienas iš mūsų“ (parašai renkami vyskupijų Šeimos centruose)
Lietuvos „Caritas“ Kaune surengė Praktinio gerumo dieną
Marijos diena Šiluvoje
LVK plenarinis posėdis (2012 12 06)
Lietuvos Caritas: „Prostitucijos legalizavimas – ne išeitis“
Vyskupo dr. Kęstučio KĖVALO, titulinio Abziri vyskupo bei arkivyskupijos augziliaro, šventimai Kaune (+video)
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija vyskupo Kęstučio KĖVALO konsekracijos Mišiose
Tradicinis Lietuvos seminarijų susitikimas Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje
Apaštalinis Nuncijus susitiko su Lietuvos egzorcistais ir jų bendadarbiais
Kaune vyko Lietuvos jaunimo sielovados forumas
Vilniuje – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
Kunigų konferencijoje Kaune aptartos jaunimo sielovados aktualijos. Susitikimas su Popiežiškosios pasauliečių tarybos Jaunimo skyriaus vadovu kun. E. Jacquinet’u
Šiauliuose atidengtas paminklas pal. Jonui Pauliui II
Įsigaliojo Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartis dėl aukštojo mokslo
Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas Tikėjimo metams
Malda Šiluvoje – kad Tikėjimo metai neštų gerus vaisius mūsų kraštui ir kiekvienam tikinčiajam
Tikėjimo metų atidarymas Vilniuje
Pradėjo gyvuoti interneto svetainė www.tikejimometai.lt, skirta Tikėjimo metams Lietuvoje
LVKS paskelbė Pastoracinius pasiūlymus Tikėjimo metams Lietuvoje
Atsinaujinimo diena „Naujoji evangelizacija“ Kaune
LVK plenarinis posėdis (2012 10 03-04)
Vilniaus arkivyskupijos Ganytojų kreipimasis dėl pastarosiomis savaitėmis viešoje erdvėje pasirodančių katalikus trikdančių ir skaudinančių atvaizdų PDF
Popiežius BENEDIKTAS XVI paskyrė naują Kauno arkivyskupijos vyskupą augziliarą dr. KĘSTUTĮ KĖVALĄ
Socialinių darbuotojų profesijai Lietuvoje – 20 metų. Tarptautinė konferencija VDU
Piligriminis žygis į Trakus
Vyskupo Rimanto NORVILOS homilija Šiluvoje (2012 09 16)
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS pamokslas Šiluvoje (2012 09 15)
Kryžių Kalne pašventinti Kryžiai Dvyniai teroro aukoms atminti
Dešimtoji tarptautinė piligrimystė iš Kryžių kalno į Šiluvą
Kryžių Kalne pašventinti Kryžiai Dvyniai teroro aukoms atminti
Šilinių atlaidai baigti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų iškilmingu minėjimu
Šilinių atlaidai: Politikų, valdininkų, žemdirbių, verslininkų ir žiniasklaidos darbuotojų diena
Šilinių atlaidai: Kultūros ir meno darbuotojų diena
Šilinių atlaidai: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
Šilinių atlaidai: Kunigų diena
Šilinių atlaidai: Lietuvos kariuomenės diena
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šeimų dieną Šiluvoje
Šilinių atlaidai: Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimas Švč. M. Marijos Gimimo iškilmių proga Šiluvoje (2012 09 09)
Šeimų diena Šiluvoje. Padėka Dievui už Lietuvos Krikšto malonę ir palaimintąjį Jurgį Matulaitį
Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje. Jaunimo, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenių ir tikybos mokytojų bei katechetų diena
Prasidėjo didieji Šilinių atlaidai: Vienuolių ir katalikiškų bendruomenių diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus žodis: „Šiluva laukia piligrimų“
Pasaulio lietuvių bėgimas už blaivybę įgauna pagreitį
Rugsėjo 7 d. Šiluvoje prasideda Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus interviu savaitraščiui „Veidas“: „Net didžiausi nusidėjėliai atsiverčia“
Padėkos už laisvę šventė Šilvoje. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Arkivysk. S. TAMKEVIČIAUS pamokslas Kaišiadorių katedroje, minint Dievo tarno T. Matulionio 50-ąsias mirties metines
Kaišiadoryse buvo paminėta Dievo tarno T. Matulionio mirties 50 metų sukaktis
Marijos dieną Šiluvoje – malda už Lietuvos dvasinį atgimimą
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystės proga
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt