Kardinolas Audrys Juozas Bačkis švenčia sidabrinį vyskupystės jubiliejų
Pasaulinė Švč. Sakramento adoracija su vaikais Kaune
Kaune atsisveikinta su A†A kun. dr. Kęstučiu A. TRIMAKU
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartuose naujų Marijos radijo studijos patalpų šventinimo proga
Pasirengimo ALFA kursui seminaras Kaune
Kauno arkikatedroje bazilikoje pristatyti kandidatai į nuolatinį diakonatą
LR Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės kalba Seimo posėdyje Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-ųjų metinių proga
Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-mečio minėjimas Šiauliuose
Politikų, verslininkų, žemdirbių, kultūros, švietimo ir mokslo, žiniasklaidos darbuotojų ir nevyriausybinių organizacijų diena Šiluvoje baigėsi didieji Šilinių atlaidai
Šilinės: Šeimų ir jaunimo, mokyklų, kolegijų ir universitetų diena
Šilinės: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
Piligrimų žygis Kryžių Kalnas - Šiluva
Šilinės: Už Lietuvos ribų gyvenančių tautiečių diena
Šilinės: Kunigų diena
Šilinės: Lietuvos kariuomenės diena
Šilinės: Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų diena
Lietuvos Caritas pradėjo konsultuoti sergančius epilepsija ir jų artimuosius
Apaštališkojo nuncijaus arkivysk. Luigi BONAZZI kalba LR Seime minint pal. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20-metį (video)
Kalba, kurią Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS ketino pasakyti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dvidešimtmečio minėjime rugsėjo 6 d.
ŠILINĖS: Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus paminėjimas
Šilinės: Vienuolių ir katalikiškų bendruomenių diena
Šiluvoje prasideda didieji ŠILINIŲ atlaidai
Kauno arkivysk. Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas LR Seime minint Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-metį
Vilniaus arkivysk. Gintaro GRUŠO kalba Vilniaus arkikatedroje minint Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtąsias metines
LVK Pirmininkas kviečia į rugsėjo 7 d. visame pasaulyje organizuojamą maldos ir pasninko akciją, rengiamą atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą melsti taikos Sirijai ir pasauliui
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Mokslo metų pradžios šv. Mišiose
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO Pamokslas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaiduose
Minint popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą 20-ąsias metines – gausu renginių
Telšių vyskupijos ganytojų laiškas baigus Žemaičių Krikšto Jubiliejinių 600-ųjų metų Eucharistinį kongresą
Rugsėjo pradžioje Lietuvoje lankysis Pal. Jono Pauliaus II biografas George`as Weigelis
Londono policija ir „Caritas“ jungia jėgas kovai prieš prekybą vaikais
Jubiliejiniai Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų kelyje į Šiluvą pašventintos Kryžiaus kelio koplytėlės
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Pivašiūnų Žolinės atlaiduose
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas vyskupo Liongino VIRBALO SJ šventimų šv. Mišiose
Panevėžyje vyskupu įšventintas Lionginas VIRBALAS SJ
Rugpjūčio 8 d. šalia sudegusios Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčios buvo aukojamos šv. Mišios
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus homilija Tremtinių sąskrydyje prie Dubysos
Kviečiame į Jubiliejinius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose
Žemaitijos krikšto 600 metų minėjimas Telšiuose. Rugpjūčio 1–4 d.
Telšių vyskupijos IV eucharistinio kongreso šeimų centrų darbuotojų ir savanorių diena Žemaičių Kalvarijoje
Kryžių kalno atlaidai
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija minint Dariaus ir Girėno žūties 80-metį Ščesino katedroje
Lietuvos šeimos vyks į Tikėjimo metų piligrimystę Romoje, į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi spalio 26–27 d.
Marijampolėje vyko Pal. arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC beatifikacijos metinių minėjimas
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Lietuviai PJD 2013
Pagrindinė Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose melstasi kartu su piligrimais iš Latvijos
Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Malda už policijos bei teisėsaugos darbuotojus
Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Malda už tikybos mokytojus ir katechetus
Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai. Malda už kunigus, seminarijas, ministrantus bei pašaukimus
Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai. Malda už Caritas darbuotojus, ligonius bei medikus
Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo Didieji atlaidai
www.jaunimodienos.lt/ljd2013: naujausia informacija, komentarai, įžvalgos, istorijos, nuorodos į video reportažus, nuotraukos iš šių metų didžiausio katalikiško jaunimo renginio „Jaunimo dienos 2013“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija švenčiant iškilmingą Eucharistiją „Žalgirio“ arenoje
„Dėl bendrystės patirties visi esame nešami džiaugsmo sparnais“: pokalbis su vysk. Kęstučiu Kėvalu LJD proga
2013 metų LJD Kaune: švenčia beveik 8000 draugų
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sveikinimas jaunimui Kauno Santakoje (2013 06 28)
Kunigai kavinėse padėjo ruoštis artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms
Penktadienį Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vyko Spaudos konferencija, pristatanti Lietuvos jaunimo dienas
Vyskupų laiškas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga (2013 06 27)
Kaune vyko Misijų savaitė
Vyskupo Jono Kaunecko padėkos žodis Panevėžio vyskupijos tikintiesiems
Sekmadienį Kaune prasideda misijų savaitė
VDU KTF pristatyta monografija „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“
Paskirtojo Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ konsekracija vyks rugpjūčio 10 d. 12.00 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje
Juozo Valiušaičio fotoreportažas iš renginio Vilniuje „Apginsime Šeimą – išsaugosim Lietuvą“
Sekmadienį šeimos rinkosi į akciją „Apginsime Šeimą - išsaugosim Lietuvą!“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas LR Seime minint Gedulo ir vilties dieną
Misijų savaitė Kaune – įžanga į 2013 Lietuvos jaunimo dienas
Marijos diena Šiluvoje: malda už Lietuvos jaunimo dienas ir naująjį Panevėžio vyskupą
Vatikano radijo pokalbis su Vilniaus arkivyskupu ir Lietuvos kariuomenės kapelionais apie piligriminę kelionę Romoje, apie susitikimą su popiežiumi, apie karių sielovadą
Lietuvos tėvų forumas: pranešimas žiniasklaidai apie tai, kaip Vyriausybė pasirašė kontraversišką ES konvensiją
Vatikano radijo pokalbis su paskirtuoju Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu SJ
Paskirtojo Panevėžio vyskupo laiškas
Naujuoju Panevėžio vyskupu ordinaru paskirtas tėvas Lionginas VIRBALAS SJ
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalba Seime minint Sąjūdžio įkūrimo 25-metį
Ateitininkai kviečia susilaikyti nuo socialinių eksperimentų
Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda „Žemaičių vyskupijos istorija“
Lietuvos ambasadorė įteikė skiriamuosius raštus Maltos Ordino Didžiajam Magistrui
Pasirengimo Lietuvos jaunimo dienoms 2013 kronika: savanorių jau 500, dalyvių registacija iki birželio 1 d.
Kreipimasis su 200 parašų dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo perduotas Valstybės vadovams
Gegužės 15 d. (16-osios naktį Lietuvos laiku) į Tėvo namus iškeliavo Vincas Kolyčius, uolus Dievo žodžio skelbėjas ir Dvasios kupinas apaštalas Lietuvoje ir išeivijoje
Lietuvos Katalikų, Lietuvos Evangelikų Liuteronų ir Lietuvos Stačiatikių Bažnyčių atstovų pareiškimas dėl žmogaus gyvybės apsaugos (2013-05-13)
2013 m. Lietuvos jaunimo dienos – laukiame rekordo! Savanorių mokymai Kaune
Marijos diena Šiluvoje
LVK plenarinis posėdis (2013-05-07–09)
„BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2013 m. apdovanojimai žiniasklaidos darbuotojams
Lietuvos vyskupų Kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo (2013-05-09)
Kardinolo Stanisławo Dziwiszo žodis jaunimui Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje
Kardinolo Stanisławo DZIWISZO homilija Kauno arkikatedroje
Kauno arkikatedros 600 m. jubiliejaus iškilmė
Kardinolo Stanisławo Dziwiszo ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ spaudos konferencija
Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanisławo Dziwiszo pranešimas iškilmingoje konferencijoje
Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejaus paminėjimas: Valandų liturgijos iškilminga Vakarinė ir konferencija
Lietuvos Caritas: Motinos diena primena skaudžias praeities klaidas
Lietuvos kunigų seminarijų susitikimas ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje pradžia
Šlovinimo ir maldos vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje rengiantis Lietuvos jaunimo dienoms
Kauno arkivyskupijos ganytojų laiškas Gyvybės dienos proga
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt