Popiežius Benediktas XVI priėmė Vilniaus vyskupo augziliaro Juozo Tunaičio atsistatydinimą
LR Seime bus pristatyta Benedikto XVI enciklika CARITAS IN VERITATE
Lietuvos Ganytojų laiškas Padėkos už laisvę metams
Krikščionių Bažnyčių atstovai Klaipėdoje pažvelgė į asmenybės kūrimo problemas
Internetinis dienraštis Bernardinai.lt pasitiko septintuosius veiklos metus
Pranciškonų pagalbos akcija onkologiniams ligoniams „Vilties bėgimas“ šiais metais ženkliai išaugs
Kovą Caritas pradės maisto paketų dalijimą nepasiturintiesiems
Per mėnesį lietuviai Haičio žmonėms paaukojo 640 tūkst. litų
Belgijoje minimas ateitininkų įkūrimas, įvykęs Liuveno universitete prieš 100 metų
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pamokslas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Vasario 16-ąją
Kun. Kęstučiui Kėvalui suteiktas kanoninis siuntimas vykdyti Marijos radijo programų direktoriaus pareigas
Pasirodė naujas mėnesinis katalikiškas leidinys „Magnificat“‘ kasdienei maldai
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2010 02 04)
Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru nominuotas monsinjoras Arūnas Poniškaitis
LVK pranešimas spaudai: Mons. Arūnas Poniškaitis nominuotas vyskupu
Kaune vyko Atsinaujinimo diena skirta kunigystės temai
Lietuvos tradicinės Krikščionių Bažnyčios išplatino bendrą pranešimą spaudai dėl naujai įsikūrusios Krikščionių partijos pavadinimo naudojimo
Lietuvos Caritas Haičiui jau surinko beveik 45 000 litų
Maisto produktų pristatymas į Caritas sandėlius pagal 2010 m. MIATLNA programą planuojamas kovo mėnesį
Lietuvos vyskupų kreipimasis į visus tikinčiuosius ir Lietuvos gyventojus dėl paramos nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Haičio gyventojams (2010 01 19)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS žodis 2010 m. Sausio 13-ąją iškilmingame LR Seimo posėdyje Laisvės gynėjų dienai paminėti
Malda už Lietuvos laisvės gynėjus Šiluvoje
Šeimų šventė Šiauliuose
Kaune įteikti Jubiliejinių Evangelijos žinios metų apdovanojimai
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pamokslas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2009 12 26)
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas 2009 m. Bernelių Mišiose
Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikatas dėl kalėdinės prakartėlės Katedros aikštėje
Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų užbaigimas Kaune
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas spaudai dėl Pabradės bažnyčios pastato perdavimo
Vilniuje pristatyta knyga apie piligrimystę
Apaštalinis Nuncijus pareiškė užuojautą dėl sudegusios Labanoro parapijos bažnyčios
"Opus Dei" Informacijos biuro Lietuvoje pareiškimas
Sudegė Labanoro parapijos bažnyčia
Sekmadienį konsekruota naujoji Švč. Mergelės Marijos Nekaltai Pradėtosios bažnyčia
Tarptautinė konferencija, skirta mokslinio žurnalo SOTER dešimtmečiui
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2009 12 03)
Prie akcijos „Gerumas mus vienija“ prisijungė ir VDU
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO adventinis laiškas
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Išrinktas Lietuvos jaunimo dienų 2010 himnas „Kelkis ir eik“
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pamokslas „Aš esu Karalius“ (Jn 18, 36)
Ligonių diena Šiluvoje
Vilniuje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos posėdis
„Sielos“ išskleidė sparnus Mažeikiuose
Mokslinė konferencija Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metams paminėti Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Pasibaigė Aušros Vartų atlaidų oktava
Vyskupo V. Michelevičiaus pirmųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Kauno arkikatedroje sutiktas LJD kryžius
Vilniaus kunigų seminarijoje svečiavosi Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi
Lietuvos Bažnyčia šiemet mini iškilių ganytojų mirties sukaktis
Lietuviai nebenaudojamus indus noriai dovanojo Caritas įstaigoms
Atsinaujinimo diena „Dievo Žodžiui Lietuvoje – 1000!“ Kaune
Vilniuje atidarytas Bažnytinio paveldo muziejus
Baigėsi antrasis LJD 2010 himno konkurso etapas
Marijos diena Šiluvoje (2009 10 13)
Žemaičių Kalvarijoje – maldos Dievo Motinai Marijai ir linkėjimai Žemaitijos Ganytojui
Lietuvos Caritas paminėjo veiklos 20-ąsias metines
Konferencija apie širdies ekumenizmą „Tegul visi bus viena“ Kaune
Šventasis Sostas patvirtino Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos įstatus
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2009 10 05–07)
Lietuviškosios katalikybės ištakos: nepažįstamas pranciškonų paveldas
Afganistano vaikai žiemą sutiks su lietuviškomis kepurėmis
Lietuvos jaunimo dienų kryžius atkeliavo į Kauno arkivyskupiją
Marijampolės Šv. arkang. Mykolo bazilikoje buvo iškilmingai paminėtos 60-osios vyskupo emerito Juozo Žemaičio MIC kunigystės metinės
2009 m. Šilinių akimirkos fotografijose
Šiluvoje baigėsi jubiliejiniai Šilinių atlaidai
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi pamokslas Šiluvoje švenčiant Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pareiškimas dėl įstatymų, skirtų pagreitinti santuokų nutraukimą, projektų
Trakų atlaidai ir bažnyčios 600 metų sukaktis
Lietuvos jaunimo dienų kryžius iš Kaišiadorių vyskupijos pereina Vilniaus arkivyskupijos jaunimui
Mokslo ir žinių diena Lietuvoje su malda
Kokiomis nuotaikomis rugsėjį pasitinka Lietuvos kunigų seminarijos?
Respublikinė mokslinė konferencija „Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus laikmetis Žemaitijos krikščionybės istorijoje“ Žemaičių Kalvarijoje
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Baigėsi Žolinės atlaidų Pivašiūnuose aštuondienis
Išrinktas Lietuvos jaunimo dienų 2010 logotipas
Marijos diena Šiluvoje (2009 08 13)
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus homilija Tremtinių sąskrydyje Ariogaloje
Vienijantys Kryžių kalno atlaidai
Apaštališkasis Nuncijus susitiko su Lietuvos Prezidente
Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo Marijampolėje kronika
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilja šv. Mišiose, skirtose Prezidentės Dalios GRYBAUSKAITĖS inauguracijai
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO invokacija per Prezidentės Dalios GRYBAUSKAITĖS priesaiką Seime
Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
V. Kudirkos „Tautiška giesmė" skambėjo Lietuvoje ir visame pasaulyje (2009 m. liepos 5 d., YouTube)
Dr. Liudas Jovaiša. Šventasis Brunonas Bonifacas Kverfurtietis: Dievo dovana Lietuvai (ARTUMA)
Kardinolo Angelo Sodano homilija Vilniuje: Evangelijos šviesa tautų kelyje
Konferencija „Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija ir atmintis Lietuvoje“ Pažaislyje
Krikščioniškojo jaunimo festivalis „Dievas yra Meilė“ Pažaislyje (videoreportažai YouTube)
Lietuvos jaunimo dienos 2010 jau turi temą
Sekminių iškilmės Vilniaus Kalvarijose
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2009 05 26–28)
Lietuvos vyskupų kreipimasis Europos Parlamento rinkimams artėjant (2009 05 28)
Švenčiant Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną paskelbti „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai
LVK pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atviras laiškas „Lietuvos ryto“ redakcijai
Viniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl Kardinolo sveikatos
Marijos diena Šiluvoje
Gegužės 5 dieną į Vilnių atvyko naujai paskirtasis popiežiaus pasiuntinys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
Kardinolo A. J. Bačkio žinia jaunimui susirinkusiam į Taizé pamaldas Viniuje gegužės 2 d.
Taizé susitikimo Vilniuje akimirkos (+foto, video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt