LVK plenarinis posėdis (2013 02 14)
Išrinktos Lietuvos jaunimo dienų 2013 šv. Mišių giesmės
Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ apie Popiežiaus Benedikto XVI sprendimą
Nuncijus Lietuvai: „Benedikto XVI pontifikatas - didžiulė dovana Bažnyčiai ir pasauliui“
Panevėžyje buvo švenčiama Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventė
Kaune vyko 2013 m. LJD šv. Mišių giesmių konkurso komisijos posėdis
Žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ tekstų archyvas – naujoje interneto svetainėje www.nzidinys.lt
Padėkos Mišios už Marijos radiją, darbuotojus, savanorius, rėmėjus
Atsinaujinimo diena „Jėzus Kristus yra Viešpats“ Kaune
Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Ligonių diena Šiluvoje
Pradėta dalyvių registracija į Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks Kaune birželio 28–30 d.
Žemaičių Kalvarijoje vyko Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijų vadovų susitikimas
Lietuvoje lankėsi Kunigų kongregacijos sekretorius. „Bažnyčia, kuri daug iškentėjo, turi savyje daug resursų. Tačiau dabar labai svarbu neužmigti“.
Kaune vyko LJD 2013 organizacinės komandos posėdis
Pirmasis metų pašto ženklas – Žemaičių krikštui
Marijos diena Šiluvoje
Vyskupo Jono BORUTOS SJ žodis Sausio 13-osios minėjime LR Seimo rūmuose (2013 01 13)
Telšių vyskupijoje sausio 6-ąją iškilmingai pradėtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus šventimas
Lietuvos Caritas: „Apakintas neapykantos nematys, norintis padėti visada pasidalins“
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija per Bernelių mišias
Sausio 1-ąją pradedama nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kuri per Tikėjimo metus keliaus po Lietuvos bažnyčias
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI kalėdinis žodis
Lietuva įsitraukė į Europos piliečių iniciatyvą „Vienas iš mūsų“ (parašai renkami vyskupijų Šeimos centruose)
Lietuvos „Caritas“ Kaune surengė Praktinio gerumo dieną
Marijos diena Šiluvoje
LVK plenarinis posėdis (2012 12 06)
Lietuvos Caritas: „Prostitucijos legalizavimas – ne išeitis“
Vyskupo dr. Kęstučio KĖVALO, titulinio Abziri vyskupo bei arkivyskupijos augziliaro, šventimai Kaune (+video)
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija vyskupo Kęstučio KĖVALO konsekracijos Mišiose
Tradicinis Lietuvos seminarijų susitikimas Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje
Apaštalinis Nuncijus susitiko su Lietuvos egzorcistais ir jų bendadarbiais
Kaune vyko Lietuvos jaunimo sielovados forumas
Vilniuje – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
Kunigų konferencijoje Kaune aptartos jaunimo sielovados aktualijos. Susitikimas su Popiežiškosios pasauliečių tarybos Jaunimo skyriaus vadovu kun. E. Jacquinet’u
Šiauliuose atidengtas paminklas pal. Jonui Pauliui II
Įsigaliojo Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartis dėl aukštojo mokslo
Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas Tikėjimo metams
Malda Šiluvoje – kad Tikėjimo metai neštų gerus vaisius mūsų kraštui ir kiekvienam tikinčiajam
Tikėjimo metų atidarymas Vilniuje
Pradėjo gyvuoti interneto svetainė www.tikejimometai.lt, skirta Tikėjimo metams Lietuvoje
LVKS paskelbė Pastoracinius pasiūlymus Tikėjimo metams Lietuvoje
Atsinaujinimo diena „Naujoji evangelizacija“ Kaune
LVK plenarinis posėdis (2012 10 03-04)
Vilniaus arkivyskupijos Ganytojų kreipimasis dėl pastarosiomis savaitėmis viešoje erdvėje pasirodančių katalikus trikdančių ir skaudinančių atvaizdų PDF
Popiežius BENEDIKTAS XVI paskyrė naują Kauno arkivyskupijos vyskupą augziliarą dr. KĘSTUTĮ KĖVALĄ
Socialinių darbuotojų profesijai Lietuvoje – 20 metų. Tarptautinė konferencija VDU
Piligriminis žygis į Trakus
Vyskupo Rimanto NORVILOS homilija Šiluvoje (2012 09 16)
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS pamokslas Šiluvoje (2012 09 15)
Kryžių Kalne pašventinti Kryžiai Dvyniai teroro aukoms atminti
Dešimtoji tarptautinė piligrimystė iš Kryžių kalno į Šiluvą
Kryžių Kalne pašventinti Kryžiai Dvyniai teroro aukoms atminti
Šilinių atlaidai baigti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų iškilmingu minėjimu
Šilinių atlaidai: Politikų, valdininkų, žemdirbių, verslininkų ir žiniasklaidos darbuotojų diena
Šilinių atlaidai: Kultūros ir meno darbuotojų diena
Šilinių atlaidai: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
Šilinių atlaidai: Kunigų diena
Šilinių atlaidai: Lietuvos kariuomenės diena
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šeimų dieną Šiluvoje
Šilinių atlaidai: Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimas Švč. M. Marijos Gimimo iškilmių proga Šiluvoje (2012 09 09)
Šeimų diena Šiluvoje. Padėka Dievui už Lietuvos Krikšto malonę ir palaimintąjį Jurgį Matulaitį
Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje. Jaunimo, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenių ir tikybos mokytojų bei katechetų diena
Prasidėjo didieji Šilinių atlaidai: Vienuolių ir katalikiškų bendruomenių diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus žodis: „Šiluva laukia piligrimų“
Pasaulio lietuvių bėgimas už blaivybę įgauna pagreitį
Rugsėjo 7 d. Šiluvoje prasideda Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus interviu savaitraščiui „Veidas“: „Net didžiausi nusidėjėliai atsiverčia“
Padėkos už laisvę šventė Šilvoje. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Arkivysk. S. TAMKEVIČIAUS pamokslas Kaišiadorių katedroje, minint Dievo tarno T. Matulionio 50-ąsias mirties metines
Kaišiadoryse buvo paminėta Dievo tarno T. Matulionio mirties 50 metų sukaktis
Marijos dieną Šiluvoje – malda už Lietuvos dvasinį atgimimą
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystės proga
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje sutinkant Čenstachavos Dievo Motinos ikoną
Kryžių kalno atlaidai – Lietuvos tikinčiųjų šventė
Ateitininkai apžvelgia naujausius savo darbo rezultatus, rengiasi suvažiavimui
Rugpjūtį Pasaulinė Dievo Motinos ikonos piligrimystė gyvybės ir meilės civilizacijai apginti „Nuo vandenyno iki vandenyno“ atkeliauja į Lietuvą
Į Kražius atvyksta pasaulinio garso grigališkojo choralo meistras
Paskutinė didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena
Jaunųjų ateitininkų stovykloje viešėjo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi
Pagrindinę atlaidų dieną Žemaičių Kalvarijoje melstasi už Lietuvos vadovus, politikus, savivaldos žmones ir žiniasklaidos darbuotojus
Brolių latvių diena Žemaičių Kalvarijoje
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas Marijampolėje
Mons. dr. Algirdas Jurevičius: Eucharistinio kongreso Dubline fragmentai
Pirmąją Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną melstasi už šeimas ir šeimų centrus
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija pradedant Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Žemaičių Kalvarijoje vyksta Didieji atlaidai
Kaune paminėtos Lietuvos Krikšto 625 metų ir pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukaktys (+audio)
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija liepos 1 d. Kauno arkikatedroje minint Lietuvos Krikšto 625 metų ir pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukaktis
Prasidėjo didieji 2012 – Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų – Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėtos prel. Jono Mačiulio-Maironio 80-osios mirties metinės
Kaune įteikti „Bažnyčios kronikos“ fondo 2012 metų apdovanojimai
Trys šventieji Jonai globos Lietuvos jaunimo dienas 2013 metais „Jus aš draugais vadinu!“
Kauno arkivyskupo metropolito S. TAMKEVIČIAUS homilija Jaunimo festivalyje Pažaislyje
Konferencijos apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį parapijose
Telšių Vyskupas Jonas BORUTA kviečia tikinčiuosius 2012 m. atvykti į Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje
Lietuvos jaunimo dienos 2013 turi logotipą
Vilniuje pasirašyta Šventojo Sosto ir Lietuvos sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt