Vatikano radijo pokalbis su Vilniaus arkivyskupu ir Lietuvos kariuomenės kapelionais apie piligriminę kelionę Romoje, apie susitikimą su popiežiumi, apie karių sielovadą
Lietuvos tėvų forumas: pranešimas žiniasklaidai apie tai, kaip Vyriausybė pasirašė kontraversišką ES konvensiją
Vatikano radijo pokalbis su paskirtuoju Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu SJ
Paskirtojo Panevėžio vyskupo laiškas
Naujuoju Panevėžio vyskupu ordinaru paskirtas tėvas Lionginas VIRBALAS SJ
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalba Seime minint Sąjūdžio įkūrimo 25-metį
Ateitininkai kviečia susilaikyti nuo socialinių eksperimentų
Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda „Žemaičių vyskupijos istorija“
Lietuvos ambasadorė įteikė skiriamuosius raštus Maltos Ordino Didžiajam Magistrui
Pasirengimo Lietuvos jaunimo dienoms 2013 kronika: savanorių jau 500, dalyvių registacija iki birželio 1 d.
Kreipimasis su 200 parašų dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo perduotas Valstybės vadovams
Gegužės 15 d. (16-osios naktį Lietuvos laiku) į Tėvo namus iškeliavo Vincas Kolyčius, uolus Dievo žodžio skelbėjas ir Dvasios kupinas apaštalas Lietuvoje ir išeivijoje
Lietuvos Katalikų, Lietuvos Evangelikų Liuteronų ir Lietuvos Stačiatikių Bažnyčių atstovų pareiškimas dėl žmogaus gyvybės apsaugos (2013-05-13)
2013 m. Lietuvos jaunimo dienos – laukiame rekordo! Savanorių mokymai Kaune
Marijos diena Šiluvoje
LVK plenarinis posėdis (2013-05-07–09)
„BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2013 m. apdovanojimai žiniasklaidos darbuotojams
Lietuvos vyskupų Kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo (2013-05-09)
Kardinolo Stanisławo Dziwiszo žodis jaunimui Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje
Kardinolo Stanisławo DZIWISZO homilija Kauno arkikatedroje
Kauno arkikatedros 600 m. jubiliejaus iškilmė
Kardinolo Stanisławo Dziwiszo ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ spaudos konferencija
Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanisławo Dziwiszo pranešimas iškilmingoje konferencijoje
Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejaus paminėjimas: Valandų liturgijos iškilminga Vakarinė ir konferencija
Lietuvos Caritas: Motinos diena primena skaudžias praeities klaidas
Lietuvos kunigų seminarijų susitikimas ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje pradžia
Šlovinimo ir maldos vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje rengiantis Lietuvos jaunimo dienoms
Kauno arkivyskupijos ganytojų laiškas Gyvybės dienos proga
Ligonių diena Šiluvoje
Atsinaujinimo diena Kaune
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas spaudai apie arkivyskupijos vadovybės pasikeitimus (+foto)
Nuncijus arkiv. L. Bonazzi: „Atverčiamas naujas Bažnyčios istorijos puslapis“
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO homilija ingreso šv. Mišioms
Telšių vyskupijoje vyko dvišalės Lenkijos ir Lietuvos vyskupų konferencijų komisijos susitikimas
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS Vilniaus arkikatedroje švenčiant GEROJO GANYTOJO sekmadienį atsisveikino su arkivyskupijos ordinaro pareigomis
LVK Pirmininkas arkiv. Sigitas Tamkevičius nusiuntė užuojautos telegramą Bostono arkivyskupui
Marijos diena Šiluvoje
Gegužės 4–5 d. Kauno arkivyskupija švęs Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejų ir pal. Jono Pauliaus II apsilankymo 20-metį
Vilniaus kurijos pranešimas spaudai dėl J. Em. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio pensinio amžiaus išmokos
Avikiluose kurimas mons. V. Kazlausko muziejus. Rengėjai prašo susijusios informacijos...
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Dievo Gailestingumo sekmadieniui
Naujai paskirto Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro GRUŠO pareiškimas
Naujai paskirtojo arkivyskupo Gintaro GRUŠO biografija
LVKS: Popiežius priėmė kard. A. J. Bačkio atsistatydinimą ir naujuoju Vilniaus arkivyskupu paskyrė vysk. G. Grušą
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Velyknaktį Vilniaus arkikatedroje
Popiežių Benediktą XVI sužavėjusi Kinijos neįgaliųjų meno trupė „My Dream“ gegužės pradžioje lankysis Lietuvoje
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio velykinis interviu „Kiekvienas nešame Prisikėlimo ryto spindulį“
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIAI SVEIKINIMAI IR LAIŠKAI
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje su jaunimu, besirengiančiu Lietuvos jaunimo dienoms
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje
Ekspertai: užsieniečių darbinio išnaudojimo Lietuvoje atvejų neužfiksuota
Lietuvos Prezidentė dalyvavo Popiežiaus tarnystės pradžios iškilmėje
LVK Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius visų Lietuvos katalikų vardu pasveikino popiežių PRANCIŠKŲ
Kard. A. J. Bačkis sako laukiantis darbo susirinkimo su popiežiumi Pranciškumi (lrt.lt)
Apaštalinis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi: „Bažnyčia kviečiama įgyvendinti bendrystę“
DELFI konferencijoje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius
Marijos diena Šiluvoje
Žemaičių christianizacijos jubiliejaus piligrimystė Romoje
Išplatintas LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose (2013 03 05)
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naują popiežių
Nuo kovo 1 d. Lietuvos „Caritas“ organizacijai vadovauja Janina Kukauskienė
Lietuvos šeimos centras kreipėsi į LRS ir SAM vadovus dėl gimdymo namuose reglamentavimo (2013 03 01)
2013 02 28 LRT laidos „Laba diena, Lietuva" interviu su LVK Pirmininku arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi apie popiežiaus Benedikto XVI tarnystę, besibaigiančią šiandien, ir naujus, 2013 m. kovo mėn. vyksiančius, popiežiaus rinkimus (video)
2013 02 27 LRT laida „Teisė žinoti“ apie atsisveikinimą su popiežiumi BENEDIKTU XVI
2013 02 27 Paskutinė Popiežiaus BENEDIKTO XVI bendroji audiencija (LRT teisioginė transliacija iš Vatikano)
Vyksta pasirengimas Lietuvos jaunimo dienoms 2013
2013 02 24 LRT laida „Šventadienio mintys“ apie popiežių Benediktą XVI (video)
2013 02 11 LRT laida „Įžvalgos“: ką reiškia popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimas?
Paskutinėje bendrojoje BENEDIKTO XVI audiencijoje dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila (+audio)
Kard. Audrio Juozo BAČKIO kreipimasis dėl namuose gimdyti norinčių šeimų žeminimo ir bauginimo
Lietuvos Respublikos Prezidentė padėkojo pontifikatą baigiančiam Popiežiui Benediktui XVI
Lietuvos vyskupai kviečia dalyvauti ES piliečių iniciatyvoje „Vienas iš mūsų“
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija, švenčiant Vasario 16-ąją
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Vasario 16-osios proga
Lietuvos vyskupai išsiuntė laišką popiežiui BENEDIKTUI XVI (2013 02 14)
LVK plenarinis posėdis (2013 02 14)
Išrinktos Lietuvos jaunimo dienų 2013 šv. Mišių giesmės
Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ apie Popiežiaus Benedikto XVI sprendimą
Nuncijus Lietuvai: „Benedikto XVI pontifikatas - didžiulė dovana Bažnyčiai ir pasauliui“
Panevėžyje buvo švenčiama Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventė
Kaune vyko 2013 m. LJD šv. Mišių giesmių konkurso komisijos posėdis
Žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ tekstų archyvas – naujoje interneto svetainėje www.nzidinys.lt
Padėkos Mišios už Marijos radiją, darbuotojus, savanorius, rėmėjus
Atsinaujinimo diena „Jėzus Kristus yra Viešpats“ Kaune
Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Ligonių diena Šiluvoje
Pradėta dalyvių registracija į Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks Kaune birželio 28–30 d.
Žemaičių Kalvarijoje vyko Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijų vadovų susitikimas
Lietuvoje lankėsi Kunigų kongregacijos sekretorius. „Bažnyčia, kuri daug iškentėjo, turi savyje daug resursų. Tačiau dabar labai svarbu neužmigti“.
Kaune vyko LJD 2013 organizacinės komandos posėdis
Pirmasis metų pašto ženklas – Žemaičių krikštui
Marijos diena Šiluvoje
Vyskupo Jono BORUTOS SJ žodis Sausio 13-osios minėjime LR Seimo rūmuose (2013 01 13)
Telšių vyskupijoje sausio 6-ąją iškilmingai pradėtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus šventimas
Lietuvos Caritas: „Apakintas neapykantos nematys, norintis padėti visada pasidalins“
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija per Bernelių mišias
Sausio 1-ąją pradedama nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kuri per Tikėjimo metus keliaus po Lietuvos bažnyčias
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI kalėdinis žodis
Lietuva įsitraukė į Europos piliečių iniciatyvą „Vienas iš mūsų“ (parašai renkami vyskupijų Šeimos centruose)
Lietuvos „Caritas“ Kaune surengė Praktinio gerumo dieną
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt