LVK plenarinis posėdis Birštone (2008 11 04-06)
Carito Slaugos projekto savanorius suvienijo bendra malda Kryžių kalne
Atsinaujinimo diena Kaune „Santuoka: ar du taps viena?“
Marijos diena Šiluvoje: malda už geresnę Lietuvos ateitį
Kaune palaidotas mons. prof. jubil. Vytautas Kazlauskas
Tarptautinėje konferencijoje skatintas žmogaus kūrybiškumas, atsakinga laisvė ir asmenybiškumas
Afganistane Lietuvos kariai šventė Šiluvos Jubiliejų
Šiluvos Jubiliejus baigtas išeivijos diena ir Padėkos švente
Kardinolo J. Meisnerio homilija Šiluvoje
Švč. M. Marijos apsireiškimo šiluvoje 400 metų jubiliejaus iškilmė
Šeimų šventė Šiluvoje
Jubiliejus Šiluvoje: Ligonių ir medicinos darbuotojų šventė
Kard. J. Meisneris sutiktas Vilniaus oro uoste
Jubiliejus Šiluvoje: Kunigų ir vienuolių šventė
Lietuvos kariuomenės šventė Šiluvoje
Švč. M. Marijos Gimimo iškilmės Šiluvoje
Žagarėje vyko trečioji mokslinė respublikinė Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės ekspedicija
Jėzaus draugijos generalinio vyresniojo t. A. Nicolas SJ viešnagė Kaune
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir kardinolo Audrio Juozo Bačkio kvietimas melstis už Gruziją: Negalime likti abejingi
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus kalba Laisvės kovotojų ir tremtinių sąskrydyje
Kryžių kalno atlaidai
PJD atgarsiai (Vatikano radijas, +audio)
Karmelio kalno Švč. M. Marijos (Škaplierinės) atlaidai Linkuvoje
2008 m. Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
Pasaulio jaunimo dienos Lietuvoje
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaiduose
Kardinolas A. J. BAČKIS dalyvavo Vilniaus arkikatedros vertybių parodos atidaryme Varšuvoje
Marijampolėje vyko Pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos metinių minėjimas
Pasaulio jaunimo dienose Sidnėjuje dalyvauja 130 jaunų žmonių iš Lietuvos
Į Pasaulio jaunimo dienas Australijoje išvyko pirmosios lietuvių grupės
Vyko Lietuvos Caritas Tarybos posėdis
Valstybinės šeimos politikos koncepcijos palaikymo akcijos
Ignaciškoji šeima paminėjo Lietuvos Jėzuitų provincijos įsteigimo 400 metų jubiliejų bei Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje sukaktį
Kardinolo A.J. BAČKIO homilija minint Sąjūdžio dvidešimtąsias metines
100 Europos parlamentarų palaiko Lietuvos Seimo narių siekius apginti gyvybę prenatalinėje fazėje
LVK komunikatas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos
Kardinolas A. J. BAČKIS pasveikino XI Sąjūdžio suvažiavimą, minėjusį Sąjūdžio įsteigimo 20-metį
LVK plenariniame posėdyje pristatyta Lietuvos Caritas veiklos ataskaita ir ateities vizija
LVK plenarinis posėdis (2008 05 27–29)
Gerontologijos paskaitos visuomenei
Roko opera „Prisikėlęs“ Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Tautų Sekminės Lietuvoje
Interviu su vysk. Jonu Ivanausku, grįžusiu iš Vatikane surengto seminaro vyskupams apie naujuosius judėjimus Bažnyčioje
Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų sukakčiai paminėti atidaryta paroda (iš bernardinai.lt)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kalba, pasakyta iškilmingame posėdyje LR Seime 2008 m. gegužės 22 d., minint 60 metų nuo didžiosios 1948 metų tremties.
Sekminės Vilniaus Kalvarijose
Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius „Dešimtys tūkstančių piliečių parašų – už aiškią šeimos sampratą“
Į kovą su prekyba žmonėmis jungsis ir Lietuvos vienuolijos
„Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams
Arkivyskupijų jaunimas – „Altenbergo šviesos“ šventėje
Kaišiadorių vyskupo J. MATULAIČIO pamokslas Dievo tarno T. Matulionis minėjimo proga Kaišiadorių katedroje
Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimo, kankinystės ir kankinystės garso bylos proceso (vyskupijos etapo) užbaigimo minėjimas Kaišiadoryse
LVK Sekretoriato pranešimas spaudai Dėl Gyvybės apsaugos įstatymo (2008 04 16)
LVK Sekretoriato pranešimas spaudai Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo (2008 04 16)
Lietuvos vyskupų laiškas Gyvybės dienos proga
Lietuvos vyskupų laiškas Maldų už pašaukimus dienos proga
Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ trejų metų sukaktis
Gailestingumo savaitė Vilniuje
LVK pirmininko Sigito TAMKEVIČIAUS pareiškimas dėl medicinos normos „Gydytojas akušeris-ginekologas“
Kovo 25–28 d. Lietuvoje vyko II Europos lietuvių katalikų dvasininkų suvažiavimas
Po restauracijos Vilniuje pašventintas šv. Faustinos namelis
Didžioji savaitė Lietuvoje (audio, iš Vatikano radijo)
LVK Pirmininko kreipimasis dėl prekybos įmonių darbo Velykų sekmadienį
LVK plenarinis posėdis (2008 03 12)
Katalikų evangelizacijos centro konferencija vyrams Kaune
Vyskupas Jonas Kauneckas. Apie blaivybę
Lietuvos vyskupijų jaunimo centrai bendrame seminare analizavo savo veiklos kryptis
Panevėžyje vyko Lietuvos šeimos centrų konferencija
2009 m. Taize bendruomenės organizuojamas regioninis jaunimo susitikimas vyks Vilniuje
Pirmasis palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas ir maldos devyndienis
Atsinaujinimo diena „Marija – evangelizacijos žvaigždė“ Kaune
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2008 01 16)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Sausio 13-ąją Šiluvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS pasirasė dekretą, kuriuo 2008-ieji skelbiami Šiluvos Dievo Motinos metais
Kard. Audrys Juozas BAČKIS. Sausio 13-osios iškilmingų pamaldų Vilniaus arkikatedroje homilija
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba Seime minint SAUSIO 13-osios aukas
Arkivysk. Sigito TAMKEVIČIAUS ir kard. Audrio Juozo BAČKIO pasisakymas dėl nesąžiningos kampanijos prieš alkoholio reklamos ribojimą „Kad iš tiesų taptume čempionais”
Prof. S. Ylos studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ sutiktuvių vakaras Vilniuje (2008 01 04)
Lietuvos jaunimo dienos 2007 – geriausia metų iniciatyva jaunimui
Panevėžio vyskupas dėkoja už aukas Naujamiesčio bažnyčios atstatymui
Lietuvos Caritas įvertintas 2007 metų nevyriausybinės organizacijos nominacija
Lietuvos Caritas darbo grupė aptarė maisto dalijimą nepasiturintiesiems
Kard. Audrio Juozo BAČKIO Kalba konferencijoje „Destruktyvus elgesys ir alkoholis“ (2007 11 29)
Dėl Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo ir Kremavimo įstatymo projektų
Lietuvos jaunimo sielovados forumas Kaune
LVK plenarinis posėdis (2007 11 07–09)
Seminaras – pasitarimas „Bažnyčia ir universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2008“ Šiauliuose
Konferencija „Komunizmo pabaigos pradžia Lietuvoje: Krikšto jubiliejus (1387-1987) iš dvidešimties metų perspektyvos“ Vilniuje
Dailės terapijos mokymai Kaune
Atsinaujinimo diena Kaune su Žanu Vanjė (Jean Vanier)
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2007 09 26)
Europos Marijos šventovių tinklo susitikimas
Atsisveikinimas su velioniu ambasadoriumi Kaziu Lozoraičiu Kaune
Tarptautinė konferencija „Valstybė ir tradicinės religijos: sutarčių istorija, reikšmė, perspektyvos“ Vilniuje
Renginiai Kaune Šv. Sosto ir Lietuvos valstybės Konkordato bei pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties 80 metų sukaktims paminėti
Arkivyskupo Dominique MAMBERTI homilija Šiluvoje
Šiluvoje lankėsi Vatikano valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominique Mamberti
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija švenčiant šeimų ir parapijų dieną Šiluvoje
Į Lietuvą atvyko Vatikano valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis JE arkivyskupas Dominque Mamberti
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt