„Artumai“ perduotas Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS palaiminimas
XIII šiuolaikinės krikščioniškosios muzikos festivalis „SIELOS 2014“ muzikos akordais nuvilnys Druskininkuose
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Žemaičių Kalvarijoje minint Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ 70 metų jubiliejų
Marijos diena Šiluvoje: Rožinio malda tegul nušviečia tikėjimo ir gyvenimo kelionę
Nauja Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos taryba
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaiduose Vilniaus Bernardinų parapijoje
Lietuvos ir vyskupijų Caritas skelbia pagalbos Ukrainos žmonėms akciją (2014 10 06 – 11 10)
Lietuvos tradicinių religinių bendrijų atstovų MEMORANDUMAS dėl bandymo įteisinti medikamentinį abortą (2014 09 25)
Rugsėjo 28 d., šį sekmadienį, Bažnyčia meldžiasi už artėjantį šeimai skirtą Vyskupų Sinodo susirinkimą
ŠILINĖS: Vienuolių diena Šiluvoje užbaigti didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANA žodis Šiluvoje
LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Šiluvoje švenčiant Šeimų dieną
Kunigų dieną Šiluvoje drauge šventė Europos lietuvių dvasininkai. Jų suvažiavimas Lietuvoje
ŠILINĖS: Šeimų diena
POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS palaiminimas švenčiant „Caritas“ atkūrimo Lietuvoje 25-ąsias metines Šiluvoje
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Šiluvoje meldžiantis už politikus, švietimo, kultūros ir mokslo darbuotojus, žiniasklaidininkus, verslininkus ir žemdirbius
ŠILINĖS: Politikų, švietimo ir kultūros bei Caritas darbuotojų diena. Caritas bei „Artumos“ 25-mečio paminėjimas
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
ŠILINĖS: Katalikiškų bendruomenių diena. Malda už „Marijos radiją“ 10-mečio proga
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Šiluvoje Kunigų dieną
ŠILINĖS: Kunigų diena
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės diena
ŠILINĖS: Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė ir Policijos, Valstybės sienos apsaugos bei Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Policijos, Valstybės sienos apsaugos bei Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų dieną Šiluvoje
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II ir Jaunimo bei Pasaulio lietuvių diena. Jaunųjų piligrimų žygiai į Šiluvą
Šiluvoje prasidėjo didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Per 700 piligrimų dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje KRYŽIŲ KALNAS – ŠILUVA
Vilniaus arkikatedroje nauji Mokslo metai pradėti šv. Mišiomis
Malda Kauno arkikatedroje už naujuosius mokslo metus pradedančią Kauno akademinę bendruomenę
Laisvės dienos minėjimas
Piligrimų eisenos į Šiluvą. Padėkos už laisvę šventė
2014 metų Šilinės: švęsdami Dievo Motinos Gimimą minėsime Šeimos metus
Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose Trakuose
Krekenavos atlaidų jaunimo diena
Žolinė Pivašiūnuose
Apaštalinio Nuncijaus Lietuvoje J. E. arkivyskupo Pedro López QUINTANA homilija Krekenavoje
Rugpjūčio 20 d. Krekenavoje vyko Panevėžio vyskupijos kunigų ir pašvęstojo gyvenimo diena
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija Krekenavos atlaidų Šeimos dieną
LVK Pirmininko lydintysis laiškas prie CCEE Pirmininkų kreipimosi į JT Saugumo Tarybos valstybes-nares Lietuvos valdžios institucijoms
Krekenavoje Žolinės atlaidų pagrindinė diena
Malda už a†a mons. Alfonsą Svarinską Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Krekenavos bazilikoje švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmes
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Pivašiūnuose, Žolinės atlaiduose švenčiant Jaunimo dieną
Prasideda Lietuvos Carito akcija „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Tremtinių, politkalinių ir laisvės kovotojų sąskrydyje Ariogaloje
Kryžių kalno atlaidai
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Kryžių Kalno atlaidų šv. Mišiose
Atsisveikinimas su mons. Alfonsu Svarinsku (2014 07 19–21)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija mons. Alfonso SVARINSKO laidotuvių šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje (+video)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija minint prof. kun. Kęstučio Trimako pirmąsias mirties metines Kaune
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos proga
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO invokacija LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos proga LR Seime
Vyskupo Liongino VIRBALO SJ pamokslas Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Vilniaus arkikatedroje
Jono Pauliaus II jaunimui dovanotas kryžius – ir Lietuvoje
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose „Dabarties iššūkiai krikščioniškai šeimai“
LVK plenarinis posėdis (2014-07-07)
Vyskupo Lionino VIRBALO SJ homilija Panevėžio katedroje minint Valstybės dieną
Marijampolėje prasidėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidai
Prasidėjo 2014 m. didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Kauno arkivyskupija bendruomeniškai atšventė savo dangiškojo globėjo dieną
Liepos 12–27 d. Pasaulio jaunimo dienų Kryžiaus ir Marijos ikonos piligrimystė Lietuvoje
Apaštališkojo nuncijaus Lietuvoje arkivyskupo Pedro Lopéz QUINTANA homilija Kauno arkikatedroje
Marijos diena Šiluvoje: „Tikėjimas, kaip ir gyvybė, yra dovana“
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO Sekminių Vilniaus Kalvarijose pamokslas
Bendra malda už Ukrainą pradėtas švęsti Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų jubiliejus
Vilniaus Verkių Kalvarijose ateinantį savaitgalį bus švenčiamos Sekminės
„BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2014 m. apdovanojimai žiniasklaidininkams
Lietus nesutrukdė ekumeninei šventei „Šeima – gyvybės lopšys“ Vilniuje
Maldos vakaras „Išdrįsk tikėti“ su misionieriais iš Anglijos (2014 05 30)
Spaudos konferencija skirta ekumeniškai šeimų šventei „Šeima – gyvybės lopšys“, Vilniuje
Alytuje posėdžiavo Lietuvoje jaunimo dienų 2015 organizacinė grupė. Iki spalio 1 d. pratęstas himno konkursas
Lietuvos grigališkojo choralo judėjimui – 25 metai
Krikščioniškos Bažnyčios birželio 1 d. kviečia į renginį „Šeima – gyvybės lopšys“ Vilniuje
Paskelbti Tarptautinės iniciatyvos „Šeima – Europos turtas“ pirmieji rezultatai: kurie kandidatai į Europos Parlamentą jau įsipareigojo ginti šeimą PDF
Kaune vyko Šeimų šventė 3D: DOVANA, DĖKINGUMAS IR DŽIAUGSMAS
Lietuvos Vyskupų kreipimasis artėjančių Europos Parlamento rinkimų proga
Marijos diena Šiluvoje: malda už Lietuvos dvasinį atsinaujinimą
Atsinaujinimo diena „Ką Dvasia kalba Bažnyčiai mūsų laikmečio iššūkių akivaizdoje?“Kaune
LVK plenarinis posėdis (2014 05 08–09)
Pranešimas spaudai: Tarptautinės šeimos dienos 20-metis – problema yra šeima?
2015 m. Lietuvos jaunimo dienos jau turi savo globėją!
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje atidengtas šv. Jono Pauliaus II paveikslas
Lietuvos vyskupų įspūdžiai iš kanonizacijos
„Carito“ koncertas šeimoms įžiebė viltį ir tikėjimą gerumu
Iki balandžio 30 d. vyksta Lietuvos „Carito“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos šeimoms socialinė akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Jau paaukota virš 300 tūkst. litų
Kauno arkivyskupo homilija šv. Velykų rytą arkikatedroje: „Velykinė misija – liudyti meilę ir viltį“
Panevėžio vyskupas su šv. Velykomis pasveikino prekybos centrų darbuotojus
Vilniuje švenčiama Gailestingumo savaitė
Apaštališkasis nuncijus sveikina Lietuvos žmones su šv. Velykomis
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Velyknakčio šv. Mišių pamokslas
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ Didžiojo Ketvirtadienio homilija Panevėžio katedroje
Naujasis nuncijus Lietuvoje: „Nuostabu matyti atgimstančią Bažnyčią“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišiose
Prezidentė priėmė Šventojo Sosto nuncijaus skiriamuosius raštus
Naujas Apaštališkasis nuncijus atvyko į Vilnių
Dviejų popiežių kanonizacija: kard. A. J. Bačkio atsiminimai apie Gerąjį popiežių Joną
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt