Šią vasarą Šiluva taps ne tik maldininkų, bet ir šiuolaikinio meno piligrimų traukos vieta
Videniškiuose – garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimo palaimintuoju padėkos iškilmės
Vyskupo Kęstučio KĖVALO Pastoracinis laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems
Popiežius PRANCIŠKUS išreiškė užuojautą dėl vyskupo Pauliaus Antano BALTAKIO mirties
LVK plenarinis posėdis (2019 m. gegužės 14-16 d.)
Marijos dieną Šiluvoje – malda už jaunų žmonių apsisprendimus pašaukimui
LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant
Arkivysk. G. Grušo pamokslas Dievo Gailestingumo šventėje
Dievo Gailestingumo savaitę švęsime iškart po šv. Velykų
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Velyknakčio šv. Mišiose
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Velyknakčio pamaldose
Vyskupo Lino VODOPJANOVO OFM homilija Krizmos Mišiose
Vyskupo Kęstučio KĖVALO pamokslas, sakytas Krizmos Šv. Mišiose (VIDEO)
Diakono Dariaus CHMIELIAUSKO homilija Paskutinės vakarienės Mišiose: „Jėzus ir vėl nustebina!“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišiose
Vilniaus arkivyskupas kviečia melstis už kenčiančius nuo priklausomybių ir jungtis į maldos aštuondienį nuo Dievo Gailestingumo sekmadienio iki Motinos dienos
Marijos diena Šiluvoje: Dievo troškimas – mūsų išganymas
Caritas mini veiklos Lietuvoje sukaktį: 30 metų su vargstančiais ir viltimi
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilija Verbų sekmadienį: Kančios istorija ir šiandien judina mūsų širdis
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilija šv. Mišiose minint J. Naujalio gimimo 150-metį
Atsinaujinimo diena Kaune apie Šventąją Dvasią – jėgą iš aukštybių
Šiauliai – Lietuvos jaunimo dienų sostinė 2020
Vysk. Darius TRIJONIS: kiekvienas turime savo gyvenimo užduotį (+video)
Ligonių diena Šiluvoje: į pagalbą mūsų širdims ateina Marija
Prezidentė perdavė Popiežiui Lietuvos žmonių padėką
Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS: kiekvienam reikalingas sveikas poilsis (pokalbis bernardinai.lt)
Marijos diena Šiluvoje: atgaila ir atsivertimas gali pakeisti mūsų gyvenimo istoriją
LVK plenarinis posėdis (2019 m. kovo 7–8 d.)
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Kovo vienuoliktąją
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija arkikatedroje Kovo 11-ąją
Arkivyskupo Liongino VIRBALO kreipimasis
Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl arkivyskupo Liongino VIRBALO atsistatydinimo ir vysk. Algirdo JUREVIČIAUS paskyrimo apaštališkuoju administratoriumi
Laiškas Maldos už pasaulio lietuvius dienai (2019-03-03)
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo spaudos konferencija (MR audioįrašas, 2019-02-25)
Arkivysk. G. Grušas: nukentėjusiuosius raginame netylėti
LVK pranešimas spaudai (2019-02-25). Arkivyskupas G. GRUŠAS: net ir vienas išnaudojimo atvejis yra per daug
Vilniaus knygų mugė 2019. Ketvirtoji diena
Vilniaus knygų mugė 2019. Trečioji diena
Vilniaus knygų mugė 2019. Antroji diena
Vilniaus knygų mugė 2019. Pirmoji diena
Arkivyskupas G. GRUŠAS po susitikimo su išnaudojimo aukomis: Bažnyčia turi būti pasiruošusi padėti (+video)
Pasauliniame forume dėl nepilnamečių apsaugos Bažnyčioje Lietuvai atstovauja LVK pirmininkas arkivyskupas G. Grušas
„Mūsų tikėjimas auga, kai matome kitų liudijimus“
Apaštališkajam nuncijui Lietuvoje, arkivyskupui Pedro Lopezas Quintana įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didysis kryžius
Vilniaus arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Vasario 16-ąją
Kauno arkivyskupo L. VIRBALO homilija Vasario 16-ąją
Širdies ritmu į Vasario 16-ąją
Marijos dieną – dovana Šiluvos bazilikai ir naujų draugijos narių priesaika
Vilniaus knygų mugė 2019 – įvykis, kuris Katalikišką žiniasklaidą ištiks jau trečią kartą
Valentino dienos KITAIP svečiai – būgnų virtuozai iš Anglijos jau Lietuvoje: „Yra kažkas, kas jungia širdis ir būgnus“
Kaišiadorių katedroje buvo iškilmingai švenčiama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis ir perskaityta Popiežiaus Pranciškaus Brevė
Arkivyskupo G. Grušo pamokslas šv. Mišiose minint arkikatedros atšventinimo 30-metį
Atsinaujinimo diena Kaune: Jėzus ir mes
2019 m. Valentino diena KITAIP Kaune – vienu širdžių ir būgnų ritmu!
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO pamokslas kun. jubil. Antano Dilio laidotuvėse
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas minint Laisvės gynėjų dieną
Sausio-13-ąją – malda Šiluvoje už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus
KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI. Arkivyskupo Liongino VIRBALO laiškas kunigams ir tikintiesiems apie sielovados pasiūlymą 2019-iesiems
Arkivyskupui Sigitui TAMKEVIČIUI įteikta Stasio Lozoraičio premija – padėkos ir pagarbos ženklas už laisvės žodį
Jėzuitai pradeda jubiliejinius metus su šūkiu: pažinti, pamilti, dalintis!
LVK plenarinis posėdis (2019-01-08)
Arkivyskupui Sigitui TAMKEVIČIUI skirta jubiliejinė Stasio LOZORAIČIO premija
Šiauliuose vyko vyskupijos šeimų šventė
Lietuvos žurnalistai svarbiausiu 2018 m. įvykiu pripažino popiežiaus Pranciškaus vizitą
„Iškalbingiausia – meilė“. Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija minint šv. Steponą ir Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 14-ąsias metines
„Iš tiesų Dievo karalystė yra arčiau nei galvojame“. Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Šv. Kalėdų nakties Mišių pamokslas
„Gimęs KŪDIKIS yra Dievo Sūnus, mūsų Gelbėtojas“. Arkivyskupo Liongino VIRBALO Piemenėlių Mišių homilija
LVK sekretoriato informacija apie LVK atstovės spaudai paskyrimą
Gruodžio 13-osios pamaldos Šiluvoje: „Tai Marijos laikas.“
LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS
Lietuvos vyskupų pareiškimas „KAD VAIKAI IR ŠEIMOS BŪTŲ SAUGŪS“
LVK plenarinis posėdis (2018 11 19–21)
Arkivysk. G. Grušo homilija Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų sekmadienį
Ar gebame išgirsti vargstančiuosius?
Aušros Vartų Marijai – karūna iš žmonių suaukoto aukso
TTGKK 40-mečio minėjimo Kaune pranešimai (vaizdo įrašai)
Kaune paminėtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimo 40-metis
Padėkos šv. Mišios už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS gyvenimą 80-mečio proga Kauno arkikatedroje (vaizdo įrašas)
Redemptoristai įsikūrė Lietuvoje
Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą „Laisvės žodžio šauklys Sigitas Tamkevičius“
Startuojantis trečiasis pranciškoniškas prakartėlių konkursas plečiasi už Lietuvos ribų
Popiežiaus Pranciškaus padėkos laiškai
Ligoninių kapelionų ir sielovados bendradarbių susitikimas–konferencija Šiauliuose
Vysk. D. Trijonis: „Padėti jaunimui surasti savo kelią“
Bažnyčios ir valstybės atstovai aptarė popiežiaus Pranciškaus vizitą. Spaudos konferencijos MR audioįrašas (2018-10-22)
Popiežiaus vizitas Lietuvoje skaičiais
Atsinaujinimo diena Vilniuje, skirta prisiminti popiežiaus Pranciškaus vizitą bei apmąstyti jo žinią (vaizdo įrašas)
Atsinaujinimo diena „Dėmesio–šventumas–kitoks“ Kaune
Arkivyskupo L. VIRBALO šv. Mišių homilija Atsinaujinimo dienoje „Dėmesio – šventumas – kitoks“
„JĖZAUS žinią perduoti žmonėms – kunigų ir Bažnyčios vadovų atsakomybė“. Dr. Ralpho MARTINO (JAV) pranešimas seminare kunigams
Atsinaujinimo diena Klaipėdoje „Dvasinis gyvenimas. Kas?!“ (vaizdo įrašai)
Lietuvoje vieši teologas Ralphas Martinas. Kviečiame išgirsti!
Marijos diena Šiluvos šventovėje: „Mergelė Marija – visų Motina“
Maldos popietė su mokymu „Kaip Lietuvą mato Dievas popiežiaus Pranciškaus akimis“
Ambasadorius P. Zapolskas. Dvi savaitės po Šventojo Tėvo vizito
Naujai įšventinti Lietuvos vyskupai dalyvavo vyskupų kursuose Romoje
Arkivysk. G. Grušo pamokslas partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvių šv. Mišiose
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo Popiežiaus Pranciškaus padėkos laišką už šiltą ir nuoširdų priėmimą per jo valstybinį vizitą Lietuvoje
Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvės
LVK sekretoriato informacinis pranešimas apie padėkos už popiežiaus Pranciškaus vizitą renginius (2018-10-05)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt