Atsinaujinimo diena „Dėmesio–šventumas–kitoks“ Kaune
Arkivyskupo L. VIRBALO šv. Mišių homilija Atsinaujinimo dienoje „Dėmesio – šventumas – kitoks“
„JĖZAUS žinią perduoti žmonėms – kunigų ir Bažnyčios vadovų atsakomybė“. Dr. Ralpho MARTINO (JAV) pranešimas seminare kunigams
Atsinaujinimo diena Klaipėdoje „Dvasinis gyvenimas. Kas?!“ (vaizdo įrašai)
Lietuvoje vieši teologas Ralphas Martinas. Kviečiame išgirsti!
Marijos diena Šiluvos šventovėje: „Mergelė Marija – visų Motina“
Maldos popietė su mokymu „Kaip Lietuvą mato Dievas popiežiaus Pranciškaus akimis“
Ambasadorius P. Zapolskas. Dvi savaitės po Šventojo Tėvo vizito
Naujai įšventinti Lietuvos vyskupai dalyvavo vyskupų kursuose Romoje
Arkivysk. G. Grušo pamokslas partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvių šv. Mišiose
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo Popiežiaus Pranciškaus padėkos laišką už šiltą ir nuoširdų priėmimą per jo valstybinį vizitą Lietuvoje
Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvės
LVK sekretoriato informacinis pranešimas apie padėkos už popiežiaus Pranciškaus vizitą renginius (2018-10-05)
LVK sekretoriato informacinis pranešimas dėl visuotinių atlaidų įprastinėmis sąlygomis suteikimo visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlį (2018-10-05)
Vysk. D. Trijonis: „Norime popiežiui pasakyti kuo gyvena mūsų jaunimas“
Spalį popiežius Pranciškus kviečia melstis Rožinį už Bažnyčią: maldos lietuviškai
Senjorams padedančios organizacijos kviečia – aplankyk ir nudžiugink savo senelį
Jubiliejinėje Renovabis konferencijoje – ir Lietuvos atstovai
Popiežiaus vizitas organizatorių akimis – laiptelis, nuo kurio atsispyrę turime eiti toliau (bernardinai.lt)
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO padėka žmonėms pasibaigus popiežiaus vizitui
Po atsisveikinimo ceremonijos Popiežius Pranciškus išskrido į Estiją
Arkivysk. Gintaras Grušas: Popiežius lūkesčius išpildė su kaupu
Šįryt popiežius Pranciškus išskrido į Latviją
Dvi įvykių kupinas dienas Popiežius laimino Lietuvos žmones ir jiems kalbėjo
Popiežiaus Pranciškaus įrašas Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus garbės svečių knygoje
Popiežius Pranciškus pagerbė okupacijų aukas
Popiežius Pranciškus pagerbė Lietuvos Holokausto aukas Vilniaus geto teritorijoje
Lukiškių aikštėje atvykstančio popiežiaus laukia kovojusieji už laisvę, politiniai kaliniai ir tremtiniai
Popiežius kvietė kunigus ir pašvęstuosius susitapatinti su Jėzumi, bendruomeniškai būti Jo likimo dalininkais
Vyskupo Lino VODOPJANOVO OFM sveikinimas Šventajam Tėvui
Trijų Baltijos šalių kunigai, vienuoliai ir seminaristai laukia į Kauno katedrą atvykstančio popiežiaus
Malda, tradiciškai kalbama Vatikane, šiandien buvo transliuojama visam pasauliui iš Kauno
Arkivyskupo Liongino VIRBALO sveikinimas ir padėka Šventajam Tėvui
Popiežius paragino dovanoti save kitiems netrokštant tapti herojais
Popiežiaus aukojamose šv. Mišiose dalyvauja daugiau nei 100 000 žmonių, jas aukoja virš 800 kunigų ir muzikuoja apie 300 atlikėjų
Laukti popiežiaus Kauno Santakoje žmonės rinkosi nuo 5 val. ryto
Sekmadienį Popiežius lankysis Kaune ir Vilniuje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO kreipimasis į popiežių Pranciškų
Popiežius jaunimui: „Neleiskite, kad pasaulis jus įtikintų, jog geriau yra eiti po vieną“
Popiežius, važiuodamas papamobiliu iš Aušros Vartų į Katedros aikštę, neplanuotai sustojo palaiminti ligonių
Popiežius Pranciškus meldėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje
Į susitikimą su Popiežiumi susirinkęs jaunimas užpildė visą Katedros aikštę ir jos prieigas
Prie Aušros Vartų popiežiaus laukia daugiavaikės, vaikus globojančios ar juos įvaikinusios šeimos, našlaičiai ir ligoniai
Prezidentė su Popiežiumi aptarė Lietuvai ir Europai svarbius iššūkius (lrp.lt)
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą proga (lrp.lt)
Popiežiaus linkėjimai Lietuvai (įrašas Prezidentūros svečių knygoje)
Popiežių Pranciškų oro uoste sveikino vaikai
Kard. A.J. Bačkis: Laukiame popiežiaus padrąsinimo eiti pirmyn
Popiežiaus vizito savanoriai jau atvyko! (fotoakimirkos)
Popiežiaus vizito išvakarėse Vilnių garsinantis paveikslas atgijo virtualioje realybėje
Arkivysk. G. Grušas. Paskutinės ypatingo svečio laukimo dienos
Prel. Edmundo Putrimo, LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai, homilija Šiluvoje, maldos už lietuvius pasaulyje dieną
Vysk. Darius Trijonis: Kaip ruoštasi Lietuvos jaunimo susitikimui su Šventuoju Tėvu?
Po 7 metų pertraukos pašto ženklą vėl papuoš popiežiaus atvaizdas
Vysk. A. Jurevičius: Minime kankinius, bet tuo pat metu su viltimi žiūrime į ateitį
Lietuvoje Caritas kviečia prisijungti prie paramos kampanijos nelaimės ištiktai Indijai
Popiežiaus vizito organizatoriai: „Atversime papildomą sektorių Kauno Santakoje“
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: sekti mūsų Mokytoju ir Viešpačiu
ŠILINĖS užbaigtos padėka Dievui ir malda už lietuvius pasaulyje
ŠILINĖS: Šeimų ir bendruomenių dieną – Santuokos pažadų atnaujinimas ir žinia iš Fatimos
Šilinės: CARITO Susitikimų palapinėje Šiluvoje – įvaikinimo, benamystės, pabėgėlių, prekybos žmonėmis, nuteistųjų ir kitos temos
ŠILINĖS: malda už ligonius ir jais besirūpinančius – medikus, slaugytojus, tarnybas, draugijas bei CARITĄ
ŠILINĖS: Jaunimo diena su katalikiškų mokyklų bendruomenėmis
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kunigų dieną Šiluvoje
ŠILINĖS: malda už kunigus ir jų misiją žadinti Dievo troškimą
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANOS homilija Šiluvoje
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės dieną – karių Sutvirtinimas ir malda, kad pasaulis džiaugtųsi taikos vaisiais
Popiežiaus vizitui skirtai giesmei sukurtas vaizdo klipas
Kviečiame tapti Dievo Gailestingumo atvaizdo dalimi
Savanoriai rengėsi būti stebuklo dalimi
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: Jėzus – „didis tiltų statytojas“
ŠILINĖS: malda už visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojus, tiesos ir teisingumo liudijimą
Lietuvos laisvės diena Šiluvoje
Popiežiaus vizito jaunimo giesmė ir paveikslas iš žmonių veidų
ŠILINĖS: Švč. M. Marijos Gimimo šventė ir malda už kultūros bei žiniasklaidos darbuotojus
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II diena su pašvęstojo gyvenimo broliais ir seserimis
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas jubiliejiniuose Trakinių atlaiduose
Prasidėjo jubiliejiniai Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai
LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS ARTĖJANT ŠVENTOJO TĖVO VIZITUI LIETUVOJE RUGSĖJO 22 D. IR 23 D.
Artėja ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS palaiminimą mūsų kraštui
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“
LVK plenarinis posėdis (2018-08-30)
Lietuvą jau pasiekė popiežiaus papamobiliai
Kaip patogiai atvykti į susitikimus su popiežiumi Pranciškumi?
„Sostinės dienose“ – koncertas laukiantiems Popiežiaus
Atgarsiai apie Žolinės atlaidus Krekenavoje
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: Kas man yra Jėzus
Baltijos kelio dieną – apie kelius, kuriuose Lietuvos žmonės sutiks popiežių Pranciškų
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Šiluvoje: „Mums reikia Jėzaus“
Padėkos dieną Šiluvoje – piligrimų eisenos su popiežiaus Pranciškaus mintimis apie Viešpaties kryžių ir tikrą laisvę su Juo
Kauno arkivyskupo L. Virbalo pamokslas įamžinant LR ministrų atminimą Didžiosios kovos apygardos partizanų parke
Artėja ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS palaiminimą mūsų kraštui
Šventasis Tėvas Pranciškus laišku kreipėsi į Dievo tautą
Didžiųjų Žolinės atlaidų pagrindinė diena Krekenavos bazilikoje
Lietuvoje susitiks Europos pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas
Skaitome Evangeliją su Pranciškumi: Ką reiškia „valgyti Jėzaus kūną ir gerti Jėzaus kraują“?
Kauno arkikatedroje – vyskupo dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai
Vyskupas nominatas Algirdas Jurevičius: Žolinės homilija Pivašiūnuose
Kauno arkivyskupo L. Virbalo homilija teikiant šventimus vyskupui Algirdui Jurevičiui
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt