Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 2015 m.
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalba Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio iškilmingame minėjime LR Seime
Konferencija „Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis: pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje“ Telšiuose
Malda už Ukrainą ir taiką pasaulyje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ homilija Pelenų dieną arkikatedroje bazilikoje
Pamaldos už Lietuvą Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną Vilniaus Katedroje
Šv. Valentino dienos KITAIP meilės žinia pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje – esate Dievo mylimi! (+foto, video)
Trokštančius mylėti ir būti mylimais „Valentino diena KITAIP“ vėl kviečia į Kauno „Žalgirio“ areną!
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO sveikinimo žodis Šventajam Tėvui Ad limina susitikimo metu
Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai suteikė bazilikos titulą
Palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas Marijampolėje
Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje
Atsinaujinimo diena Kaune „Pašvęsti gyvenimą tam, ką myliu“
Šeimos festivalis „Šeimadienis“ fotografijose ir vaizdo įrašuose
Lietuvos vienuolijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos bažnyčioje“ Kaune
Popiežiaus PRANCIŠKAUS palaiminimas Šeimadienio dalyviams
Padėka Dievui už Lietuvos laisvę ir malda už laisvės gynėjus Šiluvoje
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime Lietuvos Respublikos Seime
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Laisvės gynėjų dieną, 2015-01-13
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Šeimadienyje (2015-01-10)
Vilniaus katedros varpinėje pristatytas „Šeimadienis“
Apaštalinio Nuncijaus Pedro Lopez QUINTANO kalba Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija „Šeima – gražiausias Dievo paveikslas“ (bernardinai.tv)
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro Lopez QUINTANO kalėdinis sveikinimas Lietuvai (bernardinai.tv)
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija arkikatedroje bazilikoje Šventosios Šeimos sekmadienį užbaigiant Šeimos metus
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO Piemenėlių šv. Mišių pamokslas
Paskutinį metų sekmadienį startuoja TV laidų ciklas, skirtas Pašvęstojo gyvenimo metams
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija II Advento sekmadienį
LVK plenarinis posėdis (2014 12 04)
Šv. Pranciškaus Ksavero šventė Kaune. Jėzaus Draugijos atsikūrimo 200-ųjų metinių paminėjimas
Ugdymo seminaras „Sekuliaraus pasaulio grėsmių akivaizdoje“
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo dienoje – paraginimas būti žmonijos dalimi, kuri budi ir laukia Dievo atėjimo
Kauno seserys benediktinės atšventė vienuolyno 390 metų jubiliejų
Caritas pradėjo adventinę akciją „Gerumas mus vienija‘‘
Tarptautinė konferencija Kaune: įžvalgos apie darnios asmenybės ugdymą
Vysk. Liongino VIRBALO homilija pradedant Pašvęstojo gyvenimo metus
Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje paminėtas Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino atsikūrimo Lietuvoje 25-metis
Klierikų diena Aušros Vartų atlaiduose
Pašvęstojo gyvenimo metų logotipo pristatymas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas paramos koncerte lankėsi ir valstybės vadovai
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos globos atlaiduose
Liepsnelės už negimusius visoje Lietuvoje
Vilniaus arkivyskupo metropolito G. GRUŠO pamokslas Vilniaus Antakalnio kapinėse šv. Mišiose už mirusiuosius 2014-11-01
LVK plenarinis posėdis (2014 10 28–31)
Atsinaujinimo diena „Šeima – tarnystė Bažnyčios misijoje“ Kaune
Pasidalijimas žinia iš tarptautinio susitikimo „Evangelii Gaudium pastoracinis projektas“, vykusio Vatikane, Romoje
Šiauliuose švęstas Lietuvos katalikių moterų sąjungos 20-metis
Kaune iškilmingai paminėtas „Artumos“ žurnalo 25-metis
„Artumai“ perduotas Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS palaiminimas
XIII šiuolaikinės krikščioniškosios muzikos festivalis „SIELOS 2014“ muzikos akordais nuvilnys Druskininkuose
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Žemaičių Kalvarijoje minint Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ 70 metų jubiliejų
Marijos diena Šiluvoje: Rožinio malda tegul nušviečia tikėjimo ir gyvenimo kelionę
Nauja Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos taryba
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaiduose Vilniaus Bernardinų parapijoje
Lietuvos ir vyskupijų Caritas skelbia pagalbos Ukrainos žmonėms akciją (2014 10 06 – 11 10)
Lietuvos tradicinių religinių bendrijų atstovų MEMORANDUMAS dėl bandymo įteisinti medikamentinį abortą (2014 09 25)
Rugsėjo 28 d., šį sekmadienį, Bažnyčia meldžiasi už artėjantį šeimai skirtą Vyskupų Sinodo susirinkimą
ŠILINĖS: Vienuolių diena Šiluvoje užbaigti didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANA žodis Šiluvoje
LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Šiluvoje švenčiant Šeimų dieną
Kunigų dieną Šiluvoje drauge šventė Europos lietuvių dvasininkai. Jų suvažiavimas Lietuvoje
ŠILINĖS: Šeimų diena
POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS palaiminimas švenčiant „Caritas“ atkūrimo Lietuvoje 25-ąsias metines Šiluvoje
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Šiluvoje meldžiantis už politikus, švietimo, kultūros ir mokslo darbuotojus, žiniasklaidininkus, verslininkus ir žemdirbius
ŠILINĖS: Politikų, švietimo ir kultūros bei Caritas darbuotojų diena. Caritas bei „Artumos“ 25-mečio paminėjimas
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
ŠILINĖS: Katalikiškų bendruomenių diena. Malda už „Marijos radiją“ 10-mečio proga
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Šiluvoje Kunigų dieną
ŠILINĖS: Kunigų diena
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės diena
ŠILINĖS: Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė ir Policijos, Valstybės sienos apsaugos bei Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Policijos, Valstybės sienos apsaugos bei Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų dieną Šiluvoje
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II ir Jaunimo bei Pasaulio lietuvių diena. Jaunųjų piligrimų žygiai į Šiluvą
Šiluvoje prasidėjo didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Per 700 piligrimų dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje KRYŽIŲ KALNAS – ŠILUVA
Vilniaus arkikatedroje nauji Mokslo metai pradėti šv. Mišiomis
Malda Kauno arkikatedroje už naujuosius mokslo metus pradedančią Kauno akademinę bendruomenę
Laisvės dienos minėjimas
Piligrimų eisenos į Šiluvą. Padėkos už laisvę šventė
2014 metų Šilinės: švęsdami Dievo Motinos Gimimą minėsime Šeimos metus
Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose Trakuose
Krekenavos atlaidų jaunimo diena
Žolinė Pivašiūnuose
Apaštalinio Nuncijaus Lietuvoje J. E. arkivyskupo Pedro López QUINTANA homilija Krekenavoje
Rugpjūčio 20 d. Krekenavoje vyko Panevėžio vyskupijos kunigų ir pašvęstojo gyvenimo diena
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija Krekenavos atlaidų Šeimos dieną
LVK Pirmininko lydintysis laiškas prie CCEE Pirmininkų kreipimosi į JT Saugumo Tarybos valstybes-nares Lietuvos valdžios institucijoms
Krekenavoje Žolinės atlaidų pagrindinė diena
Malda už a†a mons. Alfonsą Svarinską Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Krekenavos bazilikoje švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmes
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Pivašiūnuose, Žolinės atlaiduose švenčiant Jaunimo dieną
Prasideda Lietuvos Carito akcija „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Tremtinių, politkalinių ir laisvės kovotojų sąskrydyje Ariogaloje
Kryžių kalno atlaidai
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Kryžių Kalno atlaidų šv. Mišiose
Atsisveikinimas su mons. Alfonsu Svarinsku (2014 07 19–21)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija mons. Alfonso SVARINSKO laidotuvių šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje (+video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt