LVK Pirmininkas arkiv. Gintaras Grušas: rugpjūčio 23-ąją kviečiu melstis už taiką Ukrainoje ir ukrainiečius
Šiaulių vyskupas išlydėjo pranciškoniškąjį jaunimą į Porciunkulės atlaidus
Kryžių kalno atlaidai ir vienuolių įžadų atnaujinimas
Kauno arkivyskupo metropolito ingreso iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija ingreso iškilmėse arkikatedroje bazilikoje
Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis laiškas skiriant vyskupą Lionginą VIRBALĄ SJ Kauno arkivyskupu metropolitu
Kauno arkivyskupijos ganytojų – Sigito TAMKEVIČIAUS ir Liongino VIRBALO – spaudos konferencija: VIENINTELĖ PROGRAMA – KRISTAUS EVANGELIJA (2015 07 09, +video)
„Carito“ perkeltos irakiečių šeimos dėkoja už galimybę gyventi saugiai
LJD2015: Vysk. Kęstučio KĖVALO žodis jaunimui (video)
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną
Liepos 6 d. Žemaičių Kalvarijoje melstasi už Tėvynę Lietuvą, žemdirbius, ūkininkus ir kaimiškas parapijas
Liepos 5-oji - pagrindinė Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena – malda už šeimas
Marijampolėje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas
Rugpjūčio paskutinį šeštadienį Lietuvos broliai seserys vienuoliai kviečia į šventę, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams
Iškilmingai pradėta švęsti 2015 m. Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Lietuvoje pasirašytas memorandumas „Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“
LVK plenarinis posėdis (2015 06 30)
Migrantai ir pabėgėliai: daugiau nei būtinybė
LVK Pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO kreipimasis dėl naujos redakcijos Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija LJD2015 pagrindinėse šv. Mišiose
LJD lobio paieška baigta – lobis atrastas!
Vilniuje vyko XXIII Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas
Spaudos konferencija rengiantis LJD2015: Alytus apsuptas jaunų žmonių!
Dėkojame už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS tarnystę (audio, video)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje: „Esu labai dėkingas visiems“
Šv. Jono Gimimo iškilmėje – padėka Dievui už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ tarnystę
Paskelbta popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato si‘ („Būk pagarbintas“) apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas Astanoje, Pasaulio ir tradicinių religijų lyderių forume
Vyskupo Jono KAUNECKO kalba LR Seimo iškilmingame minėjime, skirtame Lietuvos okupacijos 75-mečiui bei Gedulo ir vilties dienai paminėti
Vilniaus arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Gedulo ir vilties dieną
Rengiamės LJD 2015: Alytuje įvyko dar vieni savanorių mokymai
Popiežius PRANCIŠKUS naujuoju Kauno arkivyskupu paskyrė vyskupą Lionginą VIRBALĄ SJ
Vilniaus arkivyskupas G. GRUŠAS: Švč. Sakramentas yra ne simbolis
Caritas Lietuvoje skelbia PARAMOS AKCIJĄ Nepalo žmonėms
Pratęsta registracija į LJD2015 Alytuje
Kardinolo A. J. BAČKIO pamokslas šv. Mišiose už a. a. kun. V. ALIULĮ MIC
Amžinybėn iškeliavo kunigas jubiliatas Vaclovas ALIULIS MIC (1921–1944–2015)
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO Sekminių pamokslas
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ Sekminių homilija
„Jėzau, pasitikiu Tavimi“ – Pasaulio jaunimo dienų 2016 piligrimo giesmė
LVK plenarinis posėdis (2015 05 19–22)
Šv. Mortos iniciatyva Lietuvoje – pirmas žingsnis žengtas
LJD 2015: jau galima pasiklausyti himno
2015-ieji – ypatingi Taizé metai: 75-osios bendruomenės įkūrimo metinės ir 100-osios brolio Roger gimimo metinės. Renginiai TAIZÉ 2015 m. vasarą
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Šeštinių sekmadienį
Šeštinių sekmadienį, gegužės 17 d. Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena. Ta proga paskelbti „BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo apdovanojimai 2015
„Bažnyčios kronikos“ fondas į susitikimą-seminarą Birštone sukvietė LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos narius ir katalikų medijų atstovus
Marijos diena Šiluvoje
Kokią tikrovę atvėrė vienuolynų durys? (bernardinai.lt)
„Žinių radijo“ laida „Suredaguota ateitis“ su arkivyskupu Gintaru GRUŠU (audio)
Gyvybės apdovanojimuose buvo pagerbti labiausiai prie gyvybės kultūros puoselėjimo prisidedantys Lietuvos žmonės ir organizacijos
Balandžio 24-tąją, minint armėnų genocido 100-metį, Vilniaus arkikatedroje 12 val. bus aukojamos šv. Mišios
Balandžio 24-tąją, minint armėnų genocido 100-metį, Klaipėdoje skambės bažnyčių varpai
Atsinaujinimo diena Kaune „Gyvenimas Šventojoje Dvasioje“
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
Atsisveikinimas su Kovo 11-osios Akto signataru, rezistentu, Sąjūdžio, LR Seimo nariu Algirdu Vaclovu PATACKU (1943–2015) Kaune (foto)
Šią savaitę Gailestingumo žinia iš Vilniaus pasieks daugelį pasaulio šalių
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija šviesios atminties Algirdo PATACKO (1943–2015) laidotuvių Mišiose Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Žinia apie prisikėlusį Jėzų keliavo ir į prekybos centrus
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ Velykų ryto homilija
Pamaldos Kristaus Prisikėlimo šventovėje iškilmingai paskelbiant apie popiežiaus Pranciškaus jai suteiktą bazilikos titulą
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Velyknakčio pamokslas
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kristaus Kančios pamaldose
Vyskupo Liongino VIRBALO Krizmos Mišių homilija
„Gyvybės apdovanojimai 2015“. Pradedame siūlyti kandidatus
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANA homilija Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų karmeličių vienuolyne Paštuvoje minint Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejų
Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejaus paminėjimas Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų karmeličių vienuolyne Paštuvoje
Caritas Lietuvoje skelbia socialinę paramos akciją „Mama, Tu NE viena“. Antrąją Šv. Velykų dieną paramos akcijos koncertas per TV3
SEKMADIENĮ VYSKUPAI KVIEČIA MALDAI UŽ TAIKĄ UKRAINOJE
Kovo 19-ąją – Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio iškilmės dieną – Lietuvoje veiklą pradėjo katalikiška pažinčių svetainė internete
LVK plenarinis posėdis (2015-03-12)
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 2015 m.
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalba Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio iškilmingame minėjime LR Seime
Konferencija „Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis: pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje“ Telšiuose
Malda už Ukrainą ir taiką pasaulyje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ homilija Pelenų dieną arkikatedroje bazilikoje
Pamaldos už Lietuvą Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną Vilniaus Katedroje
Šv. Valentino dienos KITAIP meilės žinia pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje – esate Dievo mylimi! (+foto, video)
Trokštančius mylėti ir būti mylimais „Valentino diena KITAIP“ vėl kviečia į Kauno „Žalgirio“ areną!
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO sveikinimo žodis Šventajam Tėvui Ad limina susitikimo metu
Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai suteikė bazilikos titulą
Palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas Marijampolėje
Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje
Atsinaujinimo diena Kaune „Pašvęsti gyvenimą tam, ką myliu“
Šeimos festivalis „Šeimadienis“ fotografijose ir vaizdo įrašuose
Lietuvos vienuolijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos bažnyčioje“ Kaune
Popiežiaus PRANCIŠKAUS palaiminimas Šeimadienio dalyviams
Padėka Dievui už Lietuvos laisvę ir malda už laisvės gynėjus Šiluvoje
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime Lietuvos Respublikos Seime
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Laisvės gynėjų dieną, 2015-01-13
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Šeimadienyje (2015-01-10)
Vilniaus katedros varpinėje pristatytas „Šeimadienis“
Apaštalinio Nuncijaus Pedro Lopez QUINTANO kalba Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija „Šeima – gražiausias Dievo paveikslas“ (bernardinai.tv)
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro Lopez QUINTANO kalėdinis sveikinimas Lietuvai (bernardinai.tv)
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija arkikatedroje bazilikoje Šventosios Šeimos sekmadienį užbaigiant Šeimos metus
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO Piemenėlių šv. Mišių pamokslas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt