ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II ir Jaunimo bei Pasaulio lietuvių diena. Jaunųjų piligrimų žygiai į Šiluvą
Šiluvoje prasidėjo didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Per 700 piligrimų dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje KRYŽIŲ KALNAS – ŠILUVA
Vilniaus arkikatedroje nauji Mokslo metai pradėti šv. Mišiomis
Malda Kauno arkikatedroje už naujuosius mokslo metus pradedančią Kauno akademinę bendruomenę
Laisvės dienos minėjimas
Piligrimų eisenos į Šiluvą. Padėkos už laisvę šventė
2014 metų Šilinės: švęsdami Dievo Motinos Gimimą minėsime Šeimos metus
Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose Trakuose
Krekenavos atlaidų jaunimo diena
Žolinė Pivašiūnuose
Apaštalinio Nuncijaus Lietuvoje J. E. arkivyskupo Pedro López QUINTANA homilija Krekenavoje
Rugpjūčio 20 d. Krekenavoje vyko Panevėžio vyskupijos kunigų ir pašvęstojo gyvenimo diena
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija Krekenavos atlaidų Šeimos dieną
LVK Pirmininko lydintysis laiškas prie CCEE Pirmininkų kreipimosi į JT Saugumo Tarybos valstybes-nares Lietuvos valdžios institucijoms
Krekenavoje Žolinės atlaidų pagrindinė diena
Malda už a†a mons. Alfonsą Svarinską Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Krekenavos bazilikoje švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmes
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Pivašiūnuose, Žolinės atlaiduose švenčiant Jaunimo dieną
Prasideda Lietuvos Carito akcija „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Tremtinių, politkalinių ir laisvės kovotojų sąskrydyje Ariogaloje
Kryžių kalno atlaidai
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Kryžių Kalno atlaidų šv. Mišiose
Atsisveikinimas su mons. Alfonsu Svarinsku (2014 07 19–21)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija mons. Alfonso SVARINSKO laidotuvių šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje (+video)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija minint prof. kun. Kęstučio Trimako pirmąsias mirties metines Kaune
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos proga
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO invokacija LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos proga LR Seime
Vyskupo Liongino VIRBALO SJ pamokslas Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Vilniaus arkikatedroje
Jono Pauliaus II jaunimui dovanotas kryžius – ir Lietuvoje
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose „Dabarties iššūkiai krikščioniškai šeimai“
LVK plenarinis posėdis (2014-07-07)
Vyskupo Lionino VIRBALO SJ homilija Panevėžio katedroje minint Valstybės dieną
Marijampolėje prasidėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidai
Prasidėjo 2014 m. didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Kauno arkivyskupija bendruomeniškai atšventė savo dangiškojo globėjo dieną
Liepos 12–27 d. Pasaulio jaunimo dienų Kryžiaus ir Marijos ikonos piligrimystė Lietuvoje
Apaštališkojo nuncijaus Lietuvoje arkivyskupo Pedro Lopéz QUINTANA homilija Kauno arkikatedroje
Marijos diena Šiluvoje: „Tikėjimas, kaip ir gyvybė, yra dovana“
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO Sekminių Vilniaus Kalvarijose pamokslas
Bendra malda už Ukrainą pradėtas švęsti Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų jubiliejus
Vilniaus Verkių Kalvarijose ateinantį savaitgalį bus švenčiamos Sekminės
„BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2014 m. apdovanojimai žiniasklaidininkams
Lietus nesutrukdė ekumeninei šventei „Šeima – gyvybės lopšys“ Vilniuje
Maldos vakaras „Išdrįsk tikėti“ su misionieriais iš Anglijos (2014 05 30)
Spaudos konferencija skirta ekumeniškai šeimų šventei „Šeima – gyvybės lopšys“, Vilniuje
Alytuje posėdžiavo Lietuvoje jaunimo dienų 2015 organizacinė grupė. Iki spalio 1 d. pratęstas himno konkursas
Lietuvos grigališkojo choralo judėjimui – 25 metai
Krikščioniškos Bažnyčios birželio 1 d. kviečia į renginį „Šeima – gyvybės lopšys“ Vilniuje
Paskelbti Tarptautinės iniciatyvos „Šeima – Europos turtas“ pirmieji rezultatai: kurie kandidatai į Europos Parlamentą jau įsipareigojo ginti šeimą PDF
Kaune vyko Šeimų šventė 3D: DOVANA, DĖKINGUMAS IR DŽIAUGSMAS
Lietuvos Vyskupų kreipimasis artėjančių Europos Parlamento rinkimų proga
Marijos diena Šiluvoje: malda už Lietuvos dvasinį atsinaujinimą
Atsinaujinimo diena „Ką Dvasia kalba Bažnyčiai mūsų laikmečio iššūkių akivaizdoje?“Kaune
LVK plenarinis posėdis (2014 05 08–09)
Pranešimas spaudai: Tarptautinės šeimos dienos 20-metis – problema yra šeima?
2015 m. Lietuvos jaunimo dienos jau turi savo globėją!
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje atidengtas šv. Jono Pauliaus II paveikslas
Lietuvos vyskupų įspūdžiai iš kanonizacijos
„Carito“ koncertas šeimoms įžiebė viltį ir tikėjimą gerumu
Iki balandžio 30 d. vyksta Lietuvos „Carito“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos šeimoms socialinė akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Jau paaukota virš 300 tūkst. litų
Kauno arkivyskupo homilija šv. Velykų rytą arkikatedroje: „Velykinė misija – liudyti meilę ir viltį“
Panevėžio vyskupas su šv. Velykomis pasveikino prekybos centrų darbuotojus
Vilniuje švenčiama Gailestingumo savaitė
Apaštališkasis nuncijus sveikina Lietuvos žmones su šv. Velykomis
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Velyknakčio šv. Mišių pamokslas
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ Didžiojo Ketvirtadienio homilija Panevėžio katedroje
Naujasis nuncijus Lietuvoje: „Nuostabu matyti atgimstančią Bažnyčią“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišiose
Prezidentė priėmė Šventojo Sosto nuncijaus skiriamuosius raštus
Naujas Apaštališkasis nuncijus atvyko į Vilnių
Dviejų popiežių kanonizacija: kard. A. J. Bačkio atsiminimai apie Gerąjį popiežių Joną
Kard. Audrys J. Bačkis apie Joną Paulių II
Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ – ir Lietuvoje
Arkivyskupas S. Tamkevičius kviečia padėti šeimoms
Konferencija „Šeimos metai – dirbkime geriau!“ Kaune
Vilkaviškio katedroje pagerbtas vyskupas Juozas ŽEMAITIS MIC
Marijos diena Šiluvoje. Šv. Jono Bosko relikvijų pagerbimas
Vyskupo Kęstučio KĖVALO kalba LR Seime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjime
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje Kovo 11-ąją
Tarptautinės Baltijos šalių karo kapelionų pratybos Nemečinėje
Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė Arkivyskupą PEDRO LÓPEZ QUINTANA
Vyskupo Liongino VIRBALO SJ pamokslas minint šv. Kazimierą ir meldžiantis už lietuvius pasaulyje
LVK plenarinis posėdis (2014 02 25–27)
Ligonių diena Šiluvoje: malda už ligonius ir šeimų sužeistumą
Lietuvoje evangelikai liuteronai priglaus dešimt šeimų iš Sirijos
Katechetikos centrų vadovų bei darbuotojų susitikimas Liškiavoje
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO pamokslas meldžiantis už Ukrainą
Lietuvos vyskupų Kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose Valstybės atkūrimo dieną
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Vasario 16-osios proga
Vyskupo Liongino VIRBALO SJ pamokslas Panevėžio katedroje Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
„Šv. Valentino dieną KITAIP“ Kaune šventė daugiau kaip 11 tūkst. dalyvių
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS ir Policijos departamento vadovai aptarė policijos sielovados ir bendradarbiavimo galimybes
Vilniaus Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose, švenčiant Vilniaus Arkikatedros atšventinimo 25 m. jubiliejų
Vyskupo Liongino VIRBALO pamokslas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje minint Pašvęstojo gyvenimo dieną
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt